Praktijkgericht begeleiden

1. Invloed van klassensimulaties op de ontwikkeling van interpersoonlijk leraarsgedrag (Hanneke Theelen)

Het onderzoek van Hanneke bij de FLOS richt zich op de vraag of het gebruik van simulaties (virtuele stages en virtual reality) het interpersoonlijk leraarsgedrag van leraren in opleiding kan versterken. Simulaties kunnen mogelijk bijdragen om de overgang van opleiding naar werkplek te versoepelen. Beter klassenmanagement draagt daarnaast bij aan betere leerlingprestaties en is positief voor het welzijn van leraren. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Perry den Brok (TU/ESoE Eindhoven) en Dr. Antoine van den Beemt )Technische Universiteit Eindhoven'..

Hanneke Theelen

Sfeerafbeelding Fontys

2. Synchroon begeleiden met een app een electronisch oortje (Projectgroep)

Dit project richt zich op ontwikkeling van een app die, in combinatie met een elektronisch oortje, door werkplekbegeleiders van leraren gebruikt kan worden om (aanstaande) leraren te voorzien van directe feedback tijdens onderwijsactiviteiten met leerlingen. De app maakt het mogelijk dat een begeleider tijdens een les van een leraar (in opleiding) via een tablet of smartphone met behulp van korte signaalwoorden instructies doorgeeft via het elektronisch oortje. De projectgroep bestaat uit Frank Crasborn en Maurice Smeets (FLOS) en Karel Kreijns en Kamakshi Rajagopal (Open Universiteit).

Synchroon begeleiden

Sfeerafbeelding Fontys

3. Taakopvattingen van werkplekbegeleiders van leraren (Projectgroep)

Taakopvattingen van werkplekbegeleiders beïnvloeden de manier waarop een begeleider zijn/haar taak concreet invult. Om effectief begeleidingsgedrag te ontwikkelen is het belangrijk taakopvattingen en onderliggende overtuigingen over begeleiden bespreekbaar te maken. Dit kan via metaforen: een beeld uit de ene werkelijkheid dat je gebruikt om een andere werkelijkheid te benoemen. Het project richt zich op het in kaart brengen van taakopvattingen van werkplekbegeleiders via metaforen en het ontwikkelen van werkvormen om die bespreekbaar te maken (vacature).

Taakopvattingen

Sfeerafbeelding Fontys

4. Motieven en uitdagingen van werkplekbegeleiders (Projectgroep)

Info volgt