Professionele ontwikkeling

1. Identiteitsontwikkeling van leraren Engels (Ella Ait-Zaouit)

Beginnende leraren verlaten hun lerarenopleiding met idealen, overtuigingen, attitudes en ervaringen. Dit alles vormt hun ‘teacher identity’. Die identiteit ligt niet vast en zal tijdens hun loopbaan in ontwikkeling blijven. Het onderzoek van Ella binnen FLOS richt zich op het gebruik van ‘portrait methodology’ om de zich ontwikkelende identiteit van pas afgestudeerde leraren Engels in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Kevin Burden (University of Hull, Engeland).

Ella Ait-Zaouit

Sfeerafbeelding Fontys

2. Schoolleiders en innovatief vermogen van leraren (Meity Feher)

Leraren en schoolleiders spelen een sleutelrol bij het al dan niet slagen van onderwijsinnovaties. Het (promotie)onderzoek van Meity binnen FLOS zal zich gaan richten op de relatie tussen schoolleiderschap en het innovatieve vermogen van leraren. Momenteel is Meity bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Marjan Vermeulen (Open Universiteit).

Meity Feher

Sfeerafbeelding Fontys

3. Professioneel kijkgedrag van leraren in de klas (Sharisse van Driel)

Fontys Lerarenopleiding Sittard en de Open Universiteit werken samen aan een onderzoeksproject waarin het kijkgedrag van leraren in de klas als basis voor de training van effectieve klassenmanagementvaardigheden wordt onderzocht. Om te bepalen wat leraren tijdens het lesgeven zien, gebruiken we een eye-track bril. Dit is een speciale bril die de leraar tijdens het lesgeven draagt en die oogbewegingen, spraak en het zicht van de docent in de klas vastlegt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. S. Brand-Gruwel (Open Universiteit).

Sharisse van Driel

Sfeerafbeelding Fontys

4. Percepties van leraren in opleiding en hun begeleiders van onderwijs (Projectgroep)

Info volgt