Vakdidactische innovatie

1. Ontwerpgericht Natuurkundeonderwijs (Dave van Breukelen)

Zijn onderzoek bij FLOS richt zich op het (door)ontwikkelen van een passende educatieve strategie, en bijbehorende scholing voor (aspirant) docenten, om natuurwetenschap en techniek in samenhang aan te bieden, waarbij technisch ontwerpen als leercontext wordt ingezet. Het onderzoek vond oorspronkelijk plaats onder supervisie van prof. dr. Marc de Vries (TU Delft) maar zal nu voortgezet worden binnen het Lectoraat. Voor zijn onderzoekswerk ontving Dave de Fontys Onderzoeksprijs 2016 en promoveerde hij op 21 juni 2017.

Dr. D.H.J.(Dave) van Breukelen

Sfeerafbeelding Fontys
2. Uitspraakonderwijs Engels (Frans Hermans)

Bepaalde fouten met betrekking tot de uitspraakvaardig Engels blijven ook na het afronden van het voortgezet onderwijs en vervolgstudies bestaan. Hierdoor komt de verstaanbaarheid en de geloofwaardigheid van de spreker in het geding. Het onderzoek van Frans binnen FLOS richt zich op het leren en professionaliseren van leraren Engels in het voortgezet onderwijs tijdens een scholingstraject waarin een nieuwe (vak)didactiek voor het aanleren van verschillende uitspraakvaardigheden geïmplementeerd en getest wordt. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder supervisie van prof. dr. Peter Sloep (Open Universiteit).

Frans Hermans

Sfeerafbeelding Fontys
3. Betekenisgericht grammaticaonderwijs Nederlands (Jimmy van Rijt)

Het onderzoek van Jimmy bij FLOS richt zich op de ontwikkeling van betekenisvol grammaticaonderwijs. In het schoolvak Nederlands werkt dit met ezelsbruggetjes en oppervlakkige ontleedtermen. In zijn onderzoek bekijkt Jimmy of het werken vanuit overkoepelende, abstracte begrippen uit de taalkunde leidt tot een beter begrip bij de leerlingen en tot beter grammaticaonderwijs in het algemeen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie prof. dr. Peter Arno Coppen (Radboud Universiteit).

Jimmy van Rijt

Sfeerafbeelding Fontys
4. Grammatikunterricht ein Graus? Entwicklung eines Werkzeugkasten zur Vermeidung unglücklicher Schüler – und Lehrer! (Annette Gassdorf)

Zielgruppe: Deutschlehrer, Lehramtsstudenten

Grammatikvermittlung im Fremdsprachenunterricht Deutsch ist noch immer ein Stolperstein. Schüler – und Lehrer stöhnen über ‘Albtraum-Themen’ wie zum Beispiel die Deklination der Adjektive, den Gebrauch der Präpositionen  oder den Konjunktiv.
Die unterschiedlichen Unterrichtssituationen, in denen grammatische Strukturen eingeführt, angewendet oder trainiert werden, erfordern unterschiedliche ‘Vermittlungs-Werkzeuge’.
Die verschiedenen ‘Werkzeuge’, wie z.B. ‘vergleichendes Arbeiten’, ‘Visualisieren’, aber auch ‘selbständiges Entdecken’ und das ‘Entlüften des Grammatikschranks’ ) etc. werden für den Unterrichsalltag ausgearbeitet und mit Beispielen versehen. Sie orientieren sich an den grammatischen Themen, die im Deutschunterricht in den Niederlanden zur Sprache kommen.