Publicaties

Het overdragen en verspreiden van kennis en ervaring gebeurt door het lectoraat op diverse manieren. Er is sprake van interne en externe overdracht. Bij interne overdracht gaat om het verspreiden van de kennis en ervaringen in het opleidingsinstituut en de partnerscholen. Bij externe overdracht gaat het om disseminatie buiten het eigen samenwerkingsverband: externe personen, instellingen en organisaties. De verspreiding van kennis en ervaringen vindt plaats via wetenschappelijke en vakpublicaties, bijdragen aan wetenschappelijke en vakcongressen en via de organisatie van symposia, lezingen en workshops.
 • Boek(hoofdstuk) / rapport

  2017

  • van Breukelen, D. (2017). Ontwerpen. In K. Kortland, A. H. Mooldijk, & H. Poorthuis (Eds.), Handboek natuurkundedidactiek (pp. 294-306). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.

  • van Breukelen, D. (2017). Teaching and learning science through design activities. A revision of design-based learning. (Doctoral dissertation), Science Education & Communication, Delft University of Technology, Delft (NL).

  • Rijt, J. van (2017). Discussiëren met taalkundigen over het voorzetselvoorwerp. In: H. Giesbers, E. Hanssen & R. Scharten (Red.) Waar ben ik en waar moet ik naartoe? Een Afscheidsbundel voor Hans Wegman (pp.92-101). Gennep: Printmark VOF.

   2016

   • Crasborn, F., & Brouwer, N. (2016). Begeleiding op de werkplek. In Beijaard, D. (red.). Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

   2014

   • Crasborn, F & Hennissen, P. (2014). Op zoek naar de ‘M-factor’ van werkplekbegeleiders. In Klatter, E. & Kools, Q. (red.). Inspiratiebundel Lectoraten Educatie Fontys (LEF). Eindhoven, 2014.

   • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2014). Training mentor teachers for effective supervision: The impact of the SMART-programme. In K. Arnold , A. Gröschner & T. Hascher (Eds.) (2014). Schulpraktika in der Lehrerbildung: Theoretische Grundlagen, Konzeptionen, Prozesse und Effecte. Munster, Waxmann.

   Overige jaren

    • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2010). The skilled mentor: Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Doctoral Dissertation. Eindhoven School of Education, University of Technology, Eindhoven (NL).

     • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2008). Beelden van zelfstandig leren. In: J. Fanchamps, J. Gardeniers, F. Smulders (Eds). Conferentiebundel: Leren in het beroepsonderwijs. Eindhoven: Fontys Centrum Beroepsonderwijs.

     • Crasborn F., & Hennissen, P. (2002). Beelden van zelfstandig leren. In: Lexicon Begeleid Zelfstandig Leren, nr.3, Mechelen (BE).

      • Crasborn F. & Hennissen, P. (2001). Leren voetballen met het linkerbeen. Kun je coaches leren coachen? EPS-brochure nr. 7. Programmamanagement EPS i.s.m. HBO-raad. Den Haag/Utrecht.

     • Vakbladen en periodieken

      • Rijt, J. van (2016). De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs. In: Levende Talen Magazine 103 (7), p. 7-10.
      • Crasborn, F. (2016). Een app met een (f)luisterend oor voor leraren. Webtijdschrift Educatieve Agenda Limburg. http://www.educatieveagendalimburg.nl/bijdragen/leraren/een-app-met-een-fluisterend-oor-voor-leraren
      • Rijt, J. van (2014). De hypothetische meelezer: over de effecten van een reader-oriented viewdidactiek op het verwijswoordengebruik van leerlingen uit 4-vwo. In: Levende Talen Tijdschrift 15 (4), p. 15-26.
      • Crasborn, F., e.a., (2014). De M-factor van werkplekbegeleiders monitoren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1), p.85-97.
      • Rijt J. van (2013). Taalkunde in de brugklas: (g)een utopie? In: Levende Talen Magazine 100 (5), p. 18-22.
      • Rijt J. van (2013). Effecten van semantisch georiënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlingen. In: Levende Talen Tijdschrift 100 (1), p. 28-36.
      • Crasborn, F., & Naaijkens, H. (2012). Het succes van de onderzoekende leraar. Vector Magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 18, p. 27-29
      • Crasborn, F., & Naaijkens, H. (2012). Inquiry Inspiration Day. Vector Magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 20, p. 32-33.
      • Hennissen, P., & Crasborn, F. (2011). Variatie in gespreksrollen, ook voor schoolleiders? Meso Magazine. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement vo/bve. Kluwer. Jrg. 31, nr. 176, p. 26-27.
      • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2010). Begeleiden van nieuwe leraren valt te leren. Vector magazine. Fontys Lerarenopleidingen. Nr. 13, p. 22.
      • Crasborn, F., & Hennissen, P., (1999). Dimensies van zelfstandig leren in een ladekast. Een ordening en didactisering van theorie over zelfstandig leren. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, jrg. 20, nr.4.
      • Crasborn, F. (1996). Beginnende docenten wisselen ervaringen uit. In: Schakel, Tijdschift van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg, jrg. 16, nr. 1, Roermond. P. 11-14.

     • Wetenschappelijke tijdschriften

      2020

      • Theelen, H., van den Beemt, A., & den Brok, P. (2020). Developing preservice teachers’ interpersonal knowledge with 360-degree videos in teacher education. Teaching and Teacher Education, 89, 1-15.

      2019

      • Theelen, H., Willems, M. C., Van den Beemt, A., Conijn, M. A., & Den Brok, P. (2019).  Virtual internships in blended environments to prepare preservice teachers fort he professional teaching context. British Journal of Educational Technology, 1-17. 
      • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2019). Using 360-degree videos in teacher education to improve teachers’ provessional interpersonal vision. Journal of Computer Assisted Learning, 1-13
      • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2019). Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal competence: A systematic literature review. Computers & Education, 129C, 14-26.

      2018

      • Hermans, F., Sloep, P. (2018). Teaching English pronunciation beyond intelligibility. International Journal of Language Studies12(1), 107-124.

      2017

      • van Breukelen, D., van Meel, A., & de Vries, M. (2017). Teaching strategies to promote concept learning by design challenges. Research in Science & Technological Education, 35(3), 368-390. doi:10.1080/02635143.2017.1336707.

      • van Breukelen, D. H. J., de Vries, M. J., & Schure, F. A. (2017). Concept learning by direct current design challenges in secondary education. International Journal of Technology and Design Education, 27(3), 407-430. doi:10.1007/s10798-016-9357-0.

      • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F. (2017). In search of the mentor teacher’s M-factor. Manuscript submitted for publication.

      • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., & Korthagen, F. (2017). Auf der Suche nach dem M-Faktor des Mentors. Manuscript submitted for publication.

      2016

      • Van Breukelen, D., Michels, K., Schure, F., & de Vries, M. (2016). The FITS model: An improved Learning by Design approach. Australasian Journal of Technology Education, 3, 1-16. doi:10.15663/ajte.v3i1.37

      2015

      • Hermans, F., & Sloep, P. (2015). Teaching the Dutch how to pronounce English. International Journal of Language Studies9(4).

      Overige jaren

      • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Clarifying student teacher perceptions of mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.

      • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2011). Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles. Teaching and Teacher Education, 27, 320-331.

      • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Capturing mentor teachers' reflective moments during mentoring dialogues. Teachers and teaching: Theory and Practice, 16(1), 7-29.

      • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2010). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions. Teaching and Teacher Education, 26, 207-214.

      • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & & Bergen, T. (2008). Promoting versatility in mentor teachers’ use of supervisory skills. Teaching and Teacher Education, 24, 499-514.

      • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Mapping mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Educational Research Review, 3, 169-186

         • Congresbijdragen

          Wetenschappelijk

          2018

          • Theelen, H., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op het VELON congres. Roermond (NL).

          • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Nijmegen (NL)

           2017

           • Theelen H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2017). Virtual Classroom. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.

           • Theelen, H., Willems, M. C., Conijn, M. A., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2017). Usefulness of virtual internships in reducing preservice teachers’ anxiety. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Antwerpen (BE).

           • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).

           • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision in the classroom: expertise differences in retrospective reporting. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.

           • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Expertise verschillen in het professioneel kijkgedrag van leraren in relatie met hun eigen klassenmanagement: eye-tracking in combinatie met retrospectieve interviews. Paper presentation ORD Conference, Antwerpen, Belgium.

           • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Preservice teachers’ professional vision of own classroom management: combining mobile eye tracking in the classroom with retrospective reporting. Paper presentation ECEM Conference, Wuppertal, Germany.

           • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision of own classroom management: expertise differences in cued retrospective reporting using mobile eye-tracking recordings. Paper Presentation Jure Conference, Tampere, Finland.

           • Van Driel, S.D., J.L.H., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ Professional vision and its effect on their classroom management. Paper Presentation EARLI Conference, Tampere, Finland.

            2016

            • Crasborn, F., Kreijns, K., Rajagopal, K., & Smeets, M. (2016). Coaching pre-service teachers with a Bug-In-Ear (BIE) APP. Paper presented at the bi-annual meeting of the EARLI-SIG-11 Teaching and Teacher Education. Zürich (CH).

            • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Learning science by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the Association for Science Education, Birmingham (UK).

            • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Concept learning by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the International Technology and Engineering Edcuators Association, Washington D.C.

            • van Breukelen, D. (2016). Conceptueel leren door ontwerptaken. Paper presented at the Onderwijs en Research Dagen (ORD), Rotterdam (NL).

            Overige jaren

            • Crasborn, F., Kreijns, K., Ros, A., Rajagopal, K.., & Smeets, M. (2015). Synchronous coaching of teachers with an ‘Ear-App’. Paper presented at the EAPRIL-conference. Luxemburg (LU).

            • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2015). Training Mentor Teachers for Effective Supervision: A Focus on Cognition and Behaviour.Paper presented in the symposium ‘Core Issues in the Study of Mentoring in Pre-Service Education: Towards an Integrative Research Agenda.’ at the Annual Meeting of the AERA. Chicago (US).

            • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2014). Eliciting mentor and pre-service teachers’ practical knowledge using teacher-tagged classroom situations. Paper presented in the symposium ‘Making teaching explicit: Approaches to assisting student teacher learning in practice’ at the EARLI- SIG11 Conference 2014. München (DE).

            • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2013). Taggen van klassensituaties door leraren in opleiding en hun praktijkbegeleiders. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Brussel (BE).

            • Crasborn, F., & Hennissen (2011). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills: a focus on cognition and behaviour.Paper presented at the Annual Meeting of the AERA). New Orleans (US).

            • Crasborn, F. (2010). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Paper präsentiert im Symposium ‘Die Rolle von Mentoren in der Lehrerausbildung’ auf der Konferenz für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF). Jena (DE).

            • Crasborn, F. & Hennissen, P. (2010). The skilled mentor: Mentor teacher’s use and acquisition of supervisory skills. Paper presented at the SIG-11-Meeting of EARLI. Helsinki (FI).

            • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating a model to derive profiles of mentor teacher roles in dialogues with student teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the AERA. San Diego (US).

            • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating mentor teacher roles in mentoring dialogues. Paper presented in the symposium ‘Developing mentor teacher expertise’ at the EARLI Conference. Amsterdam (NL).

            • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Rollen van mentoren in begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding: Exploratie van het MERiD-modelPaper gepresenteerd Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

            • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

            • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

            • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). The MERiD-model as a framework to empirically determine mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).

            • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).

            • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2007). In search of mentor teachers' reflective moments.Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).

            • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., Bergen, T. (2007). Towards a model of mentor teachers’ roles in dialogues with prospective teachers. Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).

             Vak

             • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2018). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën en implicaties. Paper presented at the VELON Congres, Roermond.

             • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën. Paper presented at the WND conference, Noordwijkerhout.

             • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).

             • van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology. Paper presented at the ECENT/ELWIeR conference, Utrecht (NL).

             • van Breukelen, D. (2015). Leren door ontwerpen. Paper presented at the ECENT conference, Utrecht (NL).

             • Rijt, J. van (2015). Grammatica moet, maar wel goed! Over grammaticaonderwijs op basis van concepten uit de wetenschappelijke taalkunde.’ In: S. Vanhoorn & A. Mottart (Red.). Negenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 203-208.

             • Neutelings, T. & Rijt, J. van (2014). Syntaxis op een bont bedje van didactiek. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Achtentwintigste conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 208-212.

             • Rijt J. van (2013). Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zevenentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 229-235.

             • Rijt J. van (2012). Van zwemmen zonder water tot het roken van lantaarnpalen. Over grammaticaonderwijs op semantische basis. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zesentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 270-274.

             • Smits, J., & van Breukelen, D. (2009). Kennis- en vaardigheidstraining: techniek en natuurkunde. Paper presented at the Vedotech conference, Lunteren (NL).

              • Lezingen en workshops

               2018

               • Michels, K., & Van Breukelen, D. (2018). Dutch experience with science and technology education for students and teachers. Paper presented at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences - University of Cologne, Cologne (DE).

               • Van Breukelen, D. (2018). De M-factor in STEM. Paper presented at the FLOS wiskundesymposium (keynote), Sittard (NL

               2017

               • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën. Paper presented at the WND conference, Noordwijkerhout.

               2016

               • van Breukelen, D., & Smeets, M. (2016). Interdisciplinair onderwijs binnen N&T (course). Connect College, Echt (NL).

               Overige jaren

               • van Breukelen, D. (2009). Grip op orde en motivatie (course). Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM), Geleen (NL).

               • Smits, J., & van Breukelen, D. (2008). Vakintegratie natuurkunde en techniek (course). Graaf Huyn College, Geleen (NL).