Congresbijdragen

Wetenschappelijk

2018

 • Theelen, H., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op het VELON congres. Roermond (NL).

 • Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2018). Klassensimulaties in de lerarenopleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Nijmegen (NL)

  2017

  • Theelen H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. J. (2017). Virtual Classroom. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.

  • Theelen, H., Willems, M. C., Conijn, M. A., van den Beemt, A., & den Brok, P. J. (2017). Usefulness of virtual internships in reducing preservice teachers’ anxiety. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Antwerpen (BE).

  • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).

  • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision in the classroom: expertise differences in retrospective reporting. Round Table presentation at ICO NSS Conference, Utrecht, The Netherlands.

  • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Expertise verschillen in het professioneel kijkgedrag van leraren in relatie met hun eigen klassenmanagement: eye-tracking in combinatie met retrospectieve interviews. Paper presentation ORD Conference, Antwerpen, Belgium.

  • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Preservice teachers’ professional vision of own classroom management: combining mobile eye tracking in the classroom with retrospective reporting. Paper presentation ECEM Conference, Wuppertal, Germany.

  • Van Driel, S.D., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ professional vision of own classroom management: expertise differences in cued retrospective reporting using mobile eye-tracking recordings. Paper Presentation Jure Conference, Tampere, Finland.

  • Van Driel, S.D., J.L.H., Jarodzka, H., Crasborn, F., & Brand-Gruwel, S. (2017). Teachers’ Professional vision and its effect on their classroom management. Paper Presentation EARLI Conference, Tampere, Finland.

   2016

   • Crasborn, F., Kreijns, K., Rajagopal, K., & Smeets, M. (2016). Coaching pre-service teachers with a Bug-In-Ear (BIE) APP. Paper presented at the bi-annual meeting of the EARLI-SIG-11 Teaching and Teacher Education. Zürich (CH).

   • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Learning science by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the Association for Science Education, Birmingham (UK).

   • van Breukelen, D., & Schure, F. (2016). Concept learning by design challenges. Paper presented at the Annual Conference of the International Technology and Engineering Edcuators Association, Washington D.C.

   • van Breukelen, D. (2016). Conceptueel leren door ontwerptaken. Paper presented at the Onderwijs en Research Dagen (ORD), Rotterdam (NL).

   Overige jaren

   • Crasborn, F., Kreijns, K., Ros, A., Rajagopal, K.., & Smeets, M. (2015). Synchronous coaching of teachers with an ‘Ear-App’. Paper presented at the EAPRIL-conference. Luxemburg (LU).

   • Crasborn, F., & Hennissen, P. (2015). Training Mentor Teachers for Effective Supervision: A Focus on Cognition and Behaviour.Paper presented in the symposium ‘Core Issues in the Study of Mentoring in Pre-Service Education: Towards an Integrative Research Agenda.’ at the Annual Meeting of the AERA. Chicago (US).

   • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2014). Eliciting mentor and pre-service teachers’ practical knowledge using teacher-tagged classroom situations. Paper presented in the symposium ‘Making teaching explicit: Approaches to assisting student teacher learning in practice’ at the EARLI- SIG11 Conference 2014. München (DE).

   • Bogert, N., Crasborn, F., Bruggen, J., & Jochems, W. (2013). Taggen van klassensituaties door leraren in opleiding en hun praktijkbegeleiders. Paper gepresenteerd op de Onderwijsresearch Dagen (ORD). Brussel (BE).

   • Crasborn, F., & Hennissen (2011). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills: a focus on cognition and behaviour.Paper presented at the Annual Meeting of the AERA). New Orleans (US).

   • Crasborn, F. (2010). Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills. Paper präsentiert im Symposium ‘Die Rolle von Mentoren in der Lehrerausbildung’ auf der Konferenz für Empirische Pädagogische Forschung (AEPF). Jena (DE).

   • Crasborn, F. & Hennissen, P. (2010). The skilled mentor: Mentor teacher’s use and acquisition of supervisory skills. Paper presented at the SIG-11-Meeting of EARLI. Helsinki (FI).

   • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating a model to derive profiles of mentor teacher roles in dialogues with student teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the AERA. San Diego (US).

   • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2009). Elaborating mentor teacher roles in mentoring dialogues. Paper presented in the symposium ‘Developing mentor teacher expertise’ at the EARLI Conference. Amsterdam (NL).

   • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). Rollen van mentoren in begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding: Exploratie van het MERiD-modelPaper gepresenteerd Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

   • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

   • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Interactieve cognities van mentoren tijdens begeleidingsgesprekken met leraren in opleiding. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen (ORD). Eindhoven (NL).

   • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F. & Bergen, T. (2008). The MERiD-model as a framework to empirically determine mentor teachers’ roles in mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).

   • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2008). Uncovering contents of mentor teachers' interactive cognitions during mentoring dialogues. Paper presented at the EARLI- SIG11 Meeting Teaching and Teacher Education. Fribourg (CH).

   • Crasborn, F., Hennissen, P., Brouwer, N., Korthagen, F., & Bergen, T. (2007). In search of mentor teachers' reflective moments.Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).

   • Hennissen, P., Crasborn, F., Brouwer, N., Korthagen, F., Bergen, T. (2007). Towards a model of mentor teachers’ roles in dialogues with prospective teachers. Paper presented at the Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). Budapest (HU).

    Vak

    • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2018). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën en implicaties. Paper presented at the VELON Congres, Roermond.

    • Van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Interdisciplinair bètaonderwijs: didactische strategieën. Paper presented at the WND conference, Noordwijkerhout.

    • van Breukelen, D., & Schure, F. (2017). The FITS model: integrated science and technology education through design-based learning. Poster presented at the Annual Conference of the European Science Edcuation Research Association, Dublin (IE).

    • van Breukelen, D., & Smeets, M. (2017). Een nieuwe lerarenopleiding Science & Technology. Paper presented at the ECENT/ELWIeR conference, Utrecht (NL).

    • van Breukelen, D. (2015). Leren door ontwerpen. Paper presented at the ECENT conference, Utrecht (NL).

    • Rijt, J. van (2015). Grammatica moet, maar wel goed! Over grammaticaonderwijs op basis van concepten uit de wetenschappelijke taalkunde.’ In: S. Vanhoorn & A. Mottart (Red.). Negenentwintigste Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 203-208.

    • Neutelings, T. & Rijt, J. van (2014). Syntaxis op een bont bedje van didactiek. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Achtentwintigste conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 208-212.

    • Rijt J. van (2013). Semantisch grammaticaonderwijs: een stand van zaken. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zevenentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 229-235.

    • Rijt J. van (2012). Van zwemmen zonder water tot het roken van lantaarnpalen. Over grammaticaonderwijs op semantische basis. In: S. Vanhooren & A. Mottart. Zesentwintigste conferentie van Het Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 270-274.

    • Smits, J., & van Breukelen, D. (2009). Kennis- en vaardigheidstraining: techniek en natuurkunde. Paper presented at the Vedotech conference, Lunteren (NL).