Flexibel studeren

In het kort

Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) kun je nu flexibel studeren. Deze onderwijsvorm biedt jou als professional meer keuzevrijheid om te bepalen waar, wat en wanneer je studeert.

Hoe werkt flexibel studeren?

Op basis van vooropleiding en ervaring (eerder verworven competenties) en je persoonlijke situatie, stel je samen met je studiebegeleider een persoonlijk maatwerktraject op. Vervolgens kun je kiezen welke onderdelen van de opleiding je zelfstandig leert (via een online leeromgeving), voor welke onderdelen je eventuele (werk)ervaring inzet en aan welk onderwijsaanbod (theorie/praktijk) je actief deelneemt. Dit noemen we blended learning. Het uitgangspunt van flexibel studeren is praktijkleren. Opdrachten worden gemaakt vanuit je eigen ervaringen, waardoor je de theorie meteen toepast in de praktijk.

Aanbod sluit aan op praktijk

De opleiding sluit aan bij de bekwaamheden die je als docent in het onderwijs nodig hebt en die door de overheid zijn vastgesteld. Daarom hebben we aandacht voor het vak, de vakdidactiek en voor de pedagogische rol van de docent.

Samen studeren

Bij Fontys studeer je niet alleen. Je leert samen met medestudenten, docenten van de opleiding en je toekomstige collega’s uit het werkveld. Je wisselt kennis en ervaringen uit. Je leert door het geven en ontvangen van feedback. Dat samen leren vindt plaats op het instituut, online of op de school waar je werkzaam bent of stageloopt.

Volledige opleiding of losse cursus?

Wil je in korte tijd je kennis en vaardigheden bijspijkeren op specifieke onderdelen? Of denk je aan een volledige bachelor- of masteropleiding, maar wil je eerst eens ‘proeven’? Kies dan voor een korte cursus. Alle modulen van de bachelor- en masteropleidingen kun je bij FLOT namelijk ook los volgen. Je volgt de lessen samen met medestudenten van de opleiding. Aan het eind van de cursus kun je desgewenst aan het tentamen deelnemen. Bij positieve beoordeling ontvang je een deelcertificaat, welke je bij inschrijving voor een volledige opleiding meteen kunt inzetten als vrijstelling. Wil je hier meer informatie over? Neem contact met op de opleidingscoördinator.

Vrijstellingen

Op basis van eerder verworven competenties (hbo- of wo-opleiding en/of werkervaring, binnen of buiten het onderwijs), kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen, waardoor je het traject in verkorte tijd kunt afronden of met minder studiebelasting. Je hebt dan immers aangetoond dat je een gedeelte van de te bereiken leeruitkomsten al beheerst. Om te bepalen wat de te verwachten studieduur voor jou is, neem contact op met de opleidingscoördinator voor een intakegesprek.

Wekelijkse studiebelasting

De studiebelasting is voor iedereen verschillend. Dit hangt namelijk af van je vrijstellingen en de mogelijkheden om je baan in te zetten binnen je opleiding. Breng je niks mee aan ervaring of vooropleiding, dan volg je het reguliere deeltijdtraject van vier jaar en leert de ervaring dat je met efficiënt studeren uitkomt op een gemiddelde wekelijkse studiebelasting van ca. 20-25 uur. Je kunt er omwille van de balans werk-privé en studie ook voor kiezen om het in een rustiger tempo te doen.

Persoonlijke coach

Het combineren van studie, werk en je thuissituatie kan een uitdaging zijn. Bij de start krijg je een persoonlijke studiecoach. De studiecoach volgt jouw ontwikkeling, adviseert en ondersteunt, kan een stok achter de deur zijn en kijkt samen met jou hoe je een optimaal resultaat uit de studie haalt. Maar ook vragen over studievertraging, of switchen van modules zijn bespreekbaar. Jullie vormen een team dat gericht is op jouw persoonlijke situatie. Met je persoonlijke coach leg je je studieplan vast in een onderwijsovereenkomst, bespreek je de studievoortgang en stel je zo nodig je plan bij.

Studiekosten

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, woonplaats, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt. Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Subsidies

Kijk hier voor een overzicht van alle subsidies.

Toelating

Kijk voor de toelatingseisen bij de opleiding van je keuze. Heb je vragen? Neem contact op met de opleidingscoördinator.

Aanmelden

Aanmelden doe je vóór 1 september via Studielink. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.