Learning College

Word jij die nieuwe onderwijsprofessional?

Kom studeren bij het Learning College van Fontys!
Ben jij ondernemend, flexibel, vernieuwend en nooit klaar met leren? Vind je het leuk om anderen iets te leren en mee te werken aan onderwijsvernieuwing?  Kies dan voor de lerarenopleiding van Fontys met het special track ‘Learning College’. Een geheel nieuwe opleidingsvariant, waarbij je in een vierjarige bachelor breed opgeleid wordt en aan de slag kunt in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.
Sfeerafbeelding Fontys

In het kort

Wil je graag werken in het onderwijs en dat tegelijkertijd mee vernieuwen? Vind je het een interessant idee om meerdere werkplekken te combineren? Bijvoorbeeld door zowel op een basisschool, middelbare school én in een organisatie te werken? Kies dan voor het Learning College. Je gaat meteen aan de slag op verschillende plekken in het onderwijs en in organisaties. Je onderzoekt wat ‘leren en ontwikkelen’ nu en in de toekomst betekent, ontwerpt onderwijs of trainingen en leert ze ook als leraar, docent of coach uit te voeren.

Deelnemende opleidingen voor Learning College zijn:

 • Leraaropleiding Nederlands
 • Leraaropleiding Frans
 • Leraaropleiding Duits
 • Leraaropleiding Spaans
 • Leraaropleiding Natuurkunde
 • Leraaropleiding Scheikunde
 • Leraaropleiding Gezondheid en Welzijn
 • Leraaropleiding Wiskunde

Inhoud opleiding

Elke week kom je naar Fontys voor inspiratiesessies, groepsopdrachten en feedbacksessies. Tegelijk ben je één of twee dagen aan de slag op een werkplek. Ook is er een dag voor zelfstudie om aan je eigen opdrachten en portfolio te werken. De bestaande landelijke toetsen die gelden voor het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zal je afleggen. Te denken valt aan de taal- en rekentoets binnen het po en de kennisbasistoets voor het vo.

Wat kun je van ons verwachten

In het Learning College hebben studenten veel regie over hun eigen studie. De opleiding start met het ontdekken van je eigen talenten, kwaliteiten en leervragen. Hiervoor stippel je je eigen leerroute uit. Uiteraard staan er docenten klaar om je te coachen. Ook je medestudenten spelen hier een belangrijke rol in. Je onderzoekt wat ‘leren en ontwikkelen’ inhoudt en gaat aan de slag met venijnige vraagstukken. Er wordt binnen het college o.a. gewerkt vanuit SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) en maatschappelijke vraagstukken. Dit doe je aan de hand van de volgende thema’s:

 • Oriëntatie op leren en ontwikkelen
 • De wereld & ik
 • Intercultural awareness
 • Impact on society
 • Future impact design

Als student werk je aan het ontwikkelen van twee rollen: regisseur van leren en vormgever van leren.

Na de opleiding

Na je opleiding kan je aan de slag in scholen waar vernieuwingsonderwijs gegeven wordt, op tienerscholen of internationale scholen. In de rol van docent, coach, trainer, onderwijsvernieuwer. Daarnaast ben je startbekwaam om aan de slag te gaan in organisaties (andere dan scholen) waar wordt gewerkt aan leren en groeien van medewerkers. Je wordt voorbereid tot het samenstellen van jouw ideale mix van rollen en contexten.

Wat verwachten wij van jou

De opleiding richt zich op eindeloos nieuwsgierige en ondernemende studenten, die mensen willen helpen bij het 'leren en ontwikkelen'. Op studenten die met een open blik naar de wereld kijken en een hybride carrière willen bouwen vanuit hun interesses en kwaliteiten. Je bent geïnteresseerd in leren en ontwikkelen maar wil (nog) geen duidelijke keuze maken voor een bepaalde sector. Je vindt het een leuke uitdaging om zelf je opleiding mee vorm te geven.