Gastsprekers

Dr. Wouter Sanderse

Wouter Sanderse is filosoof en promoveerde op de betekenis van Aristoteles voor het onderwijs anno nu. Sinds 2012 werkt hij binnen het educatieve domein van Fontys Hogescholen als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’. Hij begeleidt het praktijkgerichte onderzoek van lerarenopleiders naar verschillende aspecten van de ethiek van het leraarschap.

Dr. Emile Aarts

Emile Aarts is sinds 1 juni 2015 rector magnificus van Tilburg University. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid inclusief de aansluitingsproblematiek vwo-wo en de samenwerking met het hbo.