Workshopronde 1

A | ‘Vocaal verhaal- de verbindende kracht van je stem’

Workshopleider: Connie De Jongh, musicus en zangdocent aan de conservatoria van Rotterdam en Amsterdam.

In deze workshop verzorgt Conny een inleiding over de werking van het instrument ‘stem’. Hoe werkt het echt en wat doen wij ermee en waarom? Kan je stem je veilige plek zijn, ook voor de ander? We oefenen met o.a. adem, kleur, toon, klank, focus, stilte, contact, bedoeling, voelen en interpretatie. Middels een tekst en/of lied gaan we gezamenlijk en solistisch aan de slag. Deelnemers aan de workshop worden uitgenodigd ook zelf een tekst of een lied mee te brengen waaraan we kunnen werken.

Connie de Jongh

Sopraan Connie De Jongh is uitvoerend musicus van lied- en hedendaags repertoire en zangdocent. Ze is als docent en coach verbonden aan Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam, waar zij werkt met zowel zangers als instrumentalisten bij Wereldmuziek en Klassiek, en docent bij de Nieuwe Veste in Breda. Daarnaast geeft zij regelmatig gastlessen en masterclasses aan de conservatoria van Porto en Istanbul en diverse toneelscholen.

B | ‘Bewegen en bildung’

Workshopleider: Gertjan van Dokkum, opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool

Als je sport, ontwikkel je eigenschappen als samenwerken, doorzettingsvermogen en fairplay. Als je sport dan leer je je eigen grenzen kennen en probeer je die te verleggen. Van sporten word je een beter mens…. toch? Bovengenoemde zaken worden vaak genoemd als we vragen naar de vormende waarde van sport en bewegen. Als we echter een goede analyse maken van de sport, moeten we even zo vaak teleurgesteld het tegenovergestelde erkennen: over het paard getilde voetballers, atleten die totaal flippen bij verlies, scheidsrechters die belaagd worden, dopinggebruik, matchfixing en nog veel meer.
Vanuit het vormingsideaal van de lichamelijke opvoeding zal er in deze workshop aandacht zijn voor de randvoorwaarden die sport en bewegen tot een fantastisch Bildung-middel maken, maar waar bij het ontbreken ervan, de risico’s ook enorm zijn.

Gertjan van Dokkum

Gertjan van Dokkum is opleidingsdocent aan Fontys Sporthogeschool en teamleider in jaar drie en vier. Hij verzorgt vanuit het aandachtsgebied ‘beweging agogische wetenschappen’ onderwijs aan alle jaargroepen en is actief betrokken bij lectoraatsonderzoeken op het gebied van beoordelen in het vak L.O.

C | Bruggen bouwen tussen kunst, cultuur en wetenschap’

Workshopleider: Aart Wijnen, directeur architectenbureau De Twee Snoeken in Den Bosch

Als betrokken Brabander zet Aart zich actief in voor de toekomst van deze regio. Een voorbeeld daarvan is BrabantBrein, een unieke denktank die de creativiteit, kennis en denkkracht van Brabantse topspecialisten uit elf sectoren en vanuit alle denkbare disciplines bundelt. Zo slaan ze bruggen tussen alfa- en bètawetenschappen, de kunsten, het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en wetenschap. In deze workshop neemt Aart jullie graag mee in de wondere wereld van het ‘bouwen’.

Aart Wijnen

Aart Wijnen is directeur van architectenbureau De Twee Snoeken in ’s Hertogenbosch. De Twee Snoeken is gespecialiseerd in softwareontwikkeling voor de gebouwde omgeving. Hij is tevens bedenker en initiatiefnemer van Woonconnect, een online-applicatie waarmee bewoners, woningcorporaties en ontwikkelaars zelf kunnen bepalen hoe een woning eruit gaat zien.

D | ‘De zin en onzin van bildung’

Workshopleider: Lieke van Stekelenburg, theoloog en docent Fontys HRM/Psychologie

Onderwijs bereidt mensen voor op hun werkzame leven en op een zinvol bestaan in een complexe samenleving. Tegelijkertijd zien we dat in het onderwijs een focus op leerresultaten en leerrendement is ontstaan. Dit wordt ook wel ‘de stille crisis’ in het onderwijs genoemd. Bildung doorbreekt deze stilte, reflecteert op wat van waarde is in ons onderwijs en denkt na over de vorming van mensen. Toch wordt bildung ook wel ‘de tandeloze tijger’ genoemd. In deze workshop zetten we de zin en onzin van bildung op een rijtje en zoeken we naar sporen van bildung in onze eigen onderwijscontext.

Lieke van Stekelenburg

Lieke van Stekelenburg is theoloog en doceert bij Fontys aan de opleiding HRM/Toegepaste Psychologie. Daarnaast is zij promovenda aan de VU in Amsterdam en onderzoekt zij welke vorming hbo-studenten nodig hebben om uit te groeien tot verantwoordelijke professionals met een ethisch kompas.

E | 'Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC)'

Workshopleider: Marly Gootzen, lerarenopleider en keramist

De opleidingen Natuur- Scheikunde en Techniek (NaSkT) hebben de rondleidingen bij het Europees Keramisch Werk Centrum (het EKWC) geadopteerd.
In het project worden de volgende thema’s op een natuurlijke manier met elkaar verbonden:

1) Kunst en technologie
2) Het onderzoekend leren werken
3) Interculturele vaardigheden

In deze workshop zal Marly ingaan op het project, de uitgangspunten, werkwijze en ervaringen.
Graag wil zij in gesprek met collega’s die kunst en onderwijs ook willen verbinden en onderzoeken hoe een inspirerend netwerk gevormd kan worden.

Marly Gootzen

Marly Gootzen is keramist en lerarenopleider Natuur-Scheikunde en Techniek (Algemene Professionele Vorming) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Al ruim 20 jaar is zij wekelijks in haar atelier te vinden, waar zij haar eigen beeldenwereld creëert. Hierbij werkt zij met eeuwenoude keramische technieken. Onderzoekend werken is voor Marly een belangrijke manier om van inspiratie tot kunstwerk te komen. Ook in de lerarenopleiding wordt onderzoekend werken steeds belangrijker zowel vakinhoudelijk als bij het ontwerpen van onderwijs.