Workshopronde 2

A | ‘Spelen met denken’

Workshopleider: Alexandra Bronsveld, lerarenopleider Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing bij het Centrum HVO

Filosoferen met kinderen is niet alleen leuk, het stimuleert ook nog eens het kritisch en creatief denken. Een goed en fijn leergesprek in de klas organiseren is een hele kunst en de rol van de docent als gespreksleider is daarbij bijzonder. We zijn eraan gewend om de expert te zijn maar bij het filosoferen zijn de rollen omgedraaid en bepalen de deelnemers de agenda. In deze workshop maak je kennis met de methodiek van het filosoferen met kinderen en jongeren. We onderzoeken waarom het filosoferen belangrijk is voor bildung en waarom filosoferen met kinderen zo bevorderlijk is voor onze eigen bildung als opleiders en docenten.

Alexandra Bronsveld

Alexandra Bronsveld is lerarenopleider Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing bij het Centrum HVO en trainer in het filosoferen met kinderen en jongeren. Ze is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

B | ‘Omgaan met morele dilemma’s: hoe doe je dat?’

Workshopleider: Wouter Sanderse, lector ‘Beroepsethiek van de leraar’, Fontys

Wat doe je als je onderbuikgevoel zegt dat een student geen goede leraar zal worden terwijl hij/zij aan alle criteria voldoet? In deze workshop nemen we deze en andere dilemma’s onder de loep. Dit doen we echter niet om er direct ‘vanaf’ te komen. We doen een stapje terug om te onderzoeken hoe we er eigenlijk ‘aan’ komen. Wat is het eigene aan het leraarschap waardoor leraren en lerarenopleiders veelvuldig voor morele dilemma’s komen te staan? En wat maakt een dilemma eigenlijk ‘moreel’? Niet alleen verdiepende vragen staan centraal, we maken ook een slag naar de praktijk. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om hun eigen morele dilemma in te brengen.

Wouter Sanderse

Wouter Sanderse is filosoof en promoveerde op de betekenis van Aristoteles voor het onderwijs anno nu. Sinds 2012 werkt hij binnen het educatieve domein van Fontys als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’. Hij begeleidt het praktijkgerichte onderzoek van lerarenopleiders naar verschillende aspecten van de ethiek van het leraarschap.

C | ‘Lezen voor het leven’

Workshopleider: Claudia van Werkhoven, lerarenopleider Nederlands, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en lid kenniskring lectoraat ‘Beroepsethiek van de leraar’

Volgens filosofe Martha Nussbaum stimuleert literatuur je om je in te leven in personages en je te verplaatsen in de gedachten van ‘de ander’ die we niet kennen of soms niet willen kennen. Kenmerkend voor literatuur is dat ze niet betoogt, maar toont. Op deze manier word je uitgedaagd kritisch na te denken over morele kwesties die zich via de literatuur kunnen aandienen.
Het afgelopen studiejaar is samen met een aantal collega’s van de moderne vreemde talen de pilot ‘Deugden in de wereldliteratuur’ uitgevoerd. In deze workshop gaan we met behulp van het ontwikkelde lesmateriaal en diverse teksten uit de wereldliteratuur het gesprek aan over hoe we onze studenten (en leerlingen) morele kaders kunnen bieden bij het lezen van literatuur.

Claudia van Werkhoven

Claudia van Werkhoven is lerarenopleider Nederlands bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg en is daarnaast verbonden aan het lectoraat ‘Beroepsethiek van de leraar’ met als onderzoeksthema ‘de vormende waarde van literatuuronderwijs’.

D | ‘De blik van de Ander’

Piet Menu, artistiek leider Zuidelijk Toneel

Theater biedt je, als kijker en speler, de kans om via de ander jezelf te leren kennen. We leven in tijden waarin het goed staat te streven naar gelijkheid, terwijl we voortdurend met verschillen worden geconfronteerd. In deze workshop gaan we dieper in op onze creativiteit en verbeeldingskracht om in jezelf een ontmoeting te hebben met de ander.

E | ´Bildung en Onderwijs 2032´

Jan Verweij, docent Humaniora – Trivium - Filosofie, St.-Odulphuslyceum

Jan Verweij was lid van het platform Onderwijs2032. In de plannen staat dat persoonsvorming in het onderwijs een veel ruimere aandacht verdient dan tot nu toe het geval is.
We gaan onderzoeken wat de relatie tussen persoonsvorming en bildung is en hoe bildung in het onderwijs een plaats kan krijgen.

Piet Menu

Piet Menu is artistiek leider van het Zuidelijk Toneel en geeft theatermakers de kans om onder onze vlag voorstellingen te maken. Hij begeleidt, motiveert en daagt die makers uit om te werken binnen de centrale visie van het Zuidelijk Toneel: de blik van de Ander laten zien.

Jan Verweij

Jan is gepromoveerd in Filosofie en geeft nu les op het St.-Odulphuslyceum in Filosofie, Humaniora en Trivium. In 2012 is hij uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Naast zijn werk geeft hij lezingen en workshops, onder andere op het gebied van socratisch gesprek, visie, reflectie en filosofie.