Academie voor mbo-taaldocenten (AMT)

De Academie heeft als doel om door middel van opleiding en professionalisering bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs Nederlands in het mbo. Meer over onze doelen en werkwijze.
De Academie voor mbo-taaldocenten is een samenwerking tussen:
Fontys Lerarenopleiding Tilburg, ROC Tilburg, ROC Ter AA en Koning Willem I College

Meer weten?

Telefoon 08850 71766

E-mail