Cursussen

header%20UV-bijscholing.jpg
Fontys Lerarenopleiding Tilburg biedt cursussen voor docenten in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De cursussen vinden plaats op basis van open inschrijving en bij voldoende deelnemers.

Een betere taaldocent worden in het mbo?

Website Taalacademie