Fontys Wiskunde Event - 17 mei 2017

Sfeerafbeelding Fontys

De zesde editie van het Fontys Wiskunde Event vond dit jaar plaats op woensdag 17 mei 2017. Een inspirerende dag met bijeenkomsten, interessante lezingen en workshops over wiskunde in de meest brede zin: verrassende toepassingen, parels uit de wiskunde en natuurlijk ook thema’s uit de schoolwiskunde. De dag was bedoeld voor wiskundedocenten werkzaam in het voortgezet onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

Fontys Lerarenopleiding Tilburg Prof. Goossenslaan 1-01 (gebouw P1) Tilburg - Ruimte D1.01

Sfeerafbeelding Fontys

 • Programma
  Tijd
  15.30 - 16.00 Inloop
  16.00 - 16.15 Opening door Johan Struik (adjunct directeur Fontys lerarenopleiding Tilburg)
  16.15 - 17.00 De geschiedenis en het belang van de constructie
  Hans Krabbendam
  17.00 - 17.45 Wortels van de wiskunde
  Desiree van den Boogaart - Jeanine Daems
  17.45 - 18.45 Maaltijd en mogelijkheid tot netwerken
  18.45 - 19.00 Nieuwe lerarenopleiding Science & Technology
  Rutger van de Sande
  19.00 - 19.15 Sociale netwerken
  Bart Husslage
  19.15 - 19.30 Robotisering in het onderwijs
  Rick Vermulst
  19.30 - 20.15 Toeval en fine-tuning
  Klaas Landsman
  20.15 Afsluitende borrel


 • Toelichting programma

  Hans Krabbandam - De geschiedenis en het belang van de constructie

  De meetkundige constructie heeft in de ontwikkeling van de wiskunde door de eeuwen heen altijd een bijzondere plaats ingenomen. Wat is die plaats en wat hebben die constructies bijgedragen aan de ontwikkeling van de wiskunde? Er komt geschiedenis voorbij, mooie constructies uit het verleden, de esthetiek van de constructie, de methoden van oplossing en het belang daarvan. In het wiskunde-onderwijs is de rol van de constructies door de jaren heen steeds meer gemarginaliseeerd. Is dat wel terecht? Het eindigt dan ook met een pleidooi voor een herwaardering van de constructie in het onderwijs. Kortom, in het verhaal, zal, als het goed is (een beetje) geschiedenis, (een beetje) meetkunde en (een beetje) vakdidactiek zitten.

  De afgelopen 25 jaar was Hans Krabbendam lerarenopleider Wiskunde bij de Fontys lerarenopleiding. Hij heeft onder meer gewerkt als docent wiskunde en leerplanontwikkelaar

  Klaas Landsman - Toeval en fine-tuning

  Bij het begrip “toeval” denken de meeste mensen aan een coïncidentie, i.e. een verrassende samenloop van gebeurtenissen, opgevat als zinvol verbonden, zonder ogenschijnlijke causale samenhang. In de wetenschap werden coïncidenties tot voor kort nauwelijks serieus genomen, totdat men inzag dat het leven (zelfs op het allerlaagste niveau) een extreem soort coïncidentie is, welhaast een kosmische samenzwering, die bekend staat als “fine-tuning for life”.  Reacties variëren van ontkenning, toeval (“een schitterend ongeluk”, zoals de VPRO-serie van Wim Kayzer uit 1993 heette), een wederopleving van het “Argument of Design”, en het Multiversum. Hoe kun je hier als wiskundige over denken? Welk soort kansrekening is relevant? Wat heeft het lied “n Vriend” van André Hazes hier mee te maken?

  Bart Husslage - Sociale netwerken

  Wat hebben een klas leerlingen, webpagina’s en een terroristische organisatie met elkaar te maken? Ze vormen allemaal een sociaal netwerk. In deze lezing bekijken we hoe je wiskunde kunt inzetten om de populairste leerling, de belangrijkste webpagina en de gevaarlijkste terrorist te bepalen.

  Bart Husslage is docent Toegepaste Wiskunde bij Fontys Hogescholen. Samen met Tilburg University ontwikkelt hij methoden om sleutelfiguren in terroristische netwerken op te sporen. Over dit onderzoek schreef hij het Zebra-boekje “Sociale netwerken”

  Rick Vermulst - Robotisering in het onderwijs

  De technologische ontwikkelingen, zoals de robotisering, veranderen arbeid en de arbeidsmarkt. In deze sessie wordt er ingegaan op de robotisering, de functie van robots in het onderwijs met de bijbehorende implicaties, en de rol van de leraar en lerarenopleidingen.

  Rick Vermulst is onderwijskundige met een technische achtergrond en als lerarenopleider en onderwijsontwikkelaar verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Rutger van de Sande - Nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

  Bij Fontys Hogescholen wordt op dit moment een bètabrede lerarenopleiding ontwikkeld gericht op de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Afgestudeerden van deze lerarenopleiding  ‘Science & Technology’ zijn bevoegd voor de schoolvakken biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek en rekenen en combinaties van die vakken. In deze sessie informeren we jullie over deze ontwikkeling en de achterliggende ideeën..

  Rutger van de Sande is als lector Bètadidactiek verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg en maakt deel uit van de stuurgroep die de ontwikkeling van de lerarenopleiding Science &Technology begeleidt.