Lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Het lectoraat Beroepsethiek van de leraar, onder leiding van lector Wouter Sanderse, is in 2020 afgerond. Op deze website laten we de opbrengsten zien.

Leraren en leerlingen met karakter

Een goede docent is vakinhoudelijk deskundig en didactisch vaardig. Maar onderwijs heeft ook pedagogische en morele aspecten. Die komen deels aan de orde via aparte onderdelen, zoals Maatschappijleer of Levensbeschouwing. Maar soms zou je vergeten dat eigenlijk iedere leraar, ongeacht het vak dat hij of zij geeft, met de morele vorming van leerlingen bezig is. Uit de manier waarop ze hun vak geven en met leerlingen, collega’s en ouders omgaan, blijkt bijvoorbeeld hoe eerlijk, geduldig, dapper en zorgzaam ze zijn. De morele dimensie van het onderwijs heeft onder andere te maken met het karakter van leraren - met wie ze zijn, en wie ze willen worden. Morele vorming is niet simpel een kwestie van 'de jeugd mores leren’ maar vooral een kwestie van voortdurende beroepsethische reflectie op het eigen morele functioneren.

Doel, werkwijze en domein

Het doel van het lectoraat ‘Beroepsethiek van leraren’, dat startte in 2012, is om leraren(opleiders) meer inzicht te geven in hun vormende taak en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van wenselijke beroepshoudingen, zoals verantwoordelijkheid en praktische wijsheid, ten behoeve van de morele vorming van kinderen en jongeren. Het lectoraat doet dit door via praktijkgericht onderzoek een bijdrage te leveren aan de professionalisering van leraren(opleiders), de vernieuwing van bestaande curricula en didactische concepten en het onderhouden en uitbreiden van contacten met het scholen in de regio. Van 2016 tot 2020 is het lectoraat verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en aan Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE). Vanaf september 2017 leidt het lectoraat bovendien een Fontysoverstijgend onderzoek naar de bildung van hbo-professionals.

Verder lezen

Lector Wouter Sanderse
Kenniskring
Deelonderzoeken
Publicaties
Bijeenkomsten
Contact

Dr. Wouter Sanderse

Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Karaktervolle leraar 2018-2019

Download flyer

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Wouter Sanderse op 15 november 2013.

Twitter • Lector Wouter Sanderse

  Dr. Wouter Sanderse heeft tussen november 2012 en april 2020 gewerkt als lector 'Beroepsethiek van de leraar' bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Hij heeft er voornamelijk praktijkonderzoek van leraren(opleiders) begeleid naar allerlei ethische aspecten van het leraarschap, en in het bijzonder naar morele vorming, persoonsvorming en bildung. Zijn lectorale rede, 'Leraren met karakter', is in 2013 ook als boekje uitgegeven. Andere onderzoeksopbrengsten zijn verwerkt in de boeken 'Karakter. Deugden voor professionals' en 'Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur'. Vanaf 2017 begeleidde hij tevens een 3-jarig Fontysbreed praktijkonderzoek naar bildung waaraan 9 instellingen deelnamen. Hierover is meer informatie te vinden op www.fontys.nl/bildung.
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Onderzoeken

  Het lectoraatsonderzoek had betrekking op de vraag hoe (aanstaande) leraren een beroepsethiek kunnen ontwikkelen, en hoe de lerarenopleiding daaraan het beste kan bijdragen.

  In de tweede periode (2016-2020) werkte het lectoraat aan drie hoofdvragen:

  1. Hoe kun je de persoonsvorming van leerlingen in het basisonderwijs positief beinvloeden via jeugdliteratuur? (afgerond)
  2. Wat betekent bildung voor studenten en medewerkers in hbo-onderwijs?
  3. Hoe kan de lerarenopleiding de ontwikkeling van praktische wijsheid in leraren(opleiders) bevorderen?

  De eerste vraag werd verkend via twee leergemeenschappen waaraan pabo-opleiders en -studenten, basischooleraren en -directeuren, en bibliotheekmedewerkers deelnamen. De tweede vraag wordt verkend in een 3-jarig praktijkonderzoek waaran 9 Fontysinstellingen deelnemen. De derde vraag is onderwerp van praktijkonderzoek door (overwegend) FLOT-opleiders. In dit online college introduceert de lector het thema praktische wijsheid.

  In de eerste periode (2012-2016) hebben we met name onderzoeksmatig lesmateriaal ontworpen dat leraren(opleiders) kan ondersteunen bij de morele vorming van leerlingen en docenten. Hieronder een greep uit de onderzoeksvragen:

  Wanneer hebben leerlingen 'eigenaarschap' en hoe beoordeel je het? Monique Louwman
  Hoe kunnen MA SEN-studenten beter nadenken over morele aspecten van praktijkonderzoek? Helma de Keijzer
  Wanneer ben je een inspirerende docent Pedagogiek? Jan Vrielink
  Hoe gaan gammastudenten om met morele dilemma's tijdens de stage? Simona Boersma
  Hoe kunnen talenstudenten oog krijgen voor morele thema's in de wereldliteratuur? Claudia van Werkhoven
  Hoe integreer je deugden in vaklessen in het voortgezet onderwijs? Arie Goijaarts, Simona Boersma
  Hoe kan je pabostudenten beter laten reflecteren op morele kwesties? Hans van Doremalen en Charles Vandalon
  Hoe zet je een kenniskring 'Beroepsethiek' op in het mbo? Martin van de Plas

 • Kenniskring

  Tweede lectoraatperiode (2016-2020)

  Vanaf januari 2017 is het lectoraat tijdelijk een duo-lectoraat geweest van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE). Ook werkt het lectoraat nu met een binnen- en buitenkring. Binnenkringleden voeren een eigen praktijkonderzoek uit. Dit waren: Esther Dooren, Karin Verouden, Cynthia Lieshout, Carol van Zuylen, Bregje Mulders-Jennen (allen FLOT), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo), Claske Kordelaar en Renee Langens (beiden FHKE) en Monique Louwman en Paul Pelle (De Nieuwste School).

  Eerste lectoraatsperiode (2012-2016)

  In de eerste lectoraatsperiode had het lectoraat het gehele educatieve domein van Fontys als werkveld, maar lag de focus feitelijk het meest op Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Een tiental leraren en lerarenopleiders uit het gehele educatieve domein hebben ten minste een jaar aan de kenniskring deelgenomen. Dit zijn: Claudia van Werkhoven, Simona Boersma en Arie Goijaarts (FLOT), Claske Kordelaar en Hans van Doremalen (FHKE), Helma de Keijzer (OSO), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo), Martin van der Plas (Scalda), Monique Louwman (De Nieuwste School).

 • Publicaties

  Boeken

  Sanderse, W. & Kole, J. (red.) (2018). Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW

  Sanderse, W. (red.) (2017). Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur. Leusden: ISVW.

  Arthur, J., Kristjansson, K., Harrison, T., Sanderse, W, & Wright, D. (2016). Teaching character and virtue in schools. Londen: Routledge.

  Sanderse, W. (2013). Leraren met karakter. Een deugdenbenadering van de beroepsethiek van de leraar (lectorale rede). Eindhoven: Fontys.

  Sanderse, W. (2012). Character education. A neo-Aristotelian approach to the philosophy, psychology and education of virtue (proefschrift). Delft: Eburon.

  Sanderse, W. & Zweerde, E. van der (red.) (2012). Denkruimte. Reflecties op universitaire idealen en praktijken. Nijmegen: Valkhof Pers.

  Artikelen (wetenschappelijk)

  Sanderse, W. (te verschijnen). Does Aristotle believe that habituation is only for children? Journal of Moral Education.

  Sanderse, W. (2016). Aristotelian action research: its value for studying character education in schools. Educational Action Research 24(4), 446-459.

  Sanderse, W, Walker, D. & Jones, C. (2015). The development of the whole child in an age of academic measurement: can this be done according to UK school teachers? Teaching and Teacher Education 47, 195–203.

  Sanderse, W. (2015). An Aristotelian model of moral development. Journal of Philosophy of Education 49(3), 382–398.

  Sanderse, W. (2013). The meaning of role modelling in moral and character education. Journal of Moral Education 43(1), 28-42.

  Sanderse, W. (2011). Review article of Kristján Kristjánsson’s books 'Justifying Emotions: Pride and Jealousy', 'Justice and Desert-Based Emotions', 'Aristotle, Emotions, and Education', 'The Self and Its Emotions'. Theory and Research in Education 9, 185-196.

  Hoofdstuk in boek

  Sanderse, W. (2018). Practitioner research, practical wisdom and teaching. In: D. Carr (red.). Cultivating Moral Character and Virtue in Professional Practice. London: Routledge.

  Sanderse, W. (2018). De heropleving van de deugdethiek in de 20e eeuw. In: W. Sanderse & J. Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW, pp.

  Sanderse, W. (2018). De ontwikkeling van professionele deugden. In: W. Sanderse & J. Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW, pp.

  Sanderse, W. & Kole, J. (2018). Deugdzaam worden. Praktische werkvormen. In: W. Sanderse & J. Kole (red.), Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW, pp.

  Sanderse, W. (2017). Vormend literatuuronderwijs. In: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Leusden: ISVW, pp. 17-38.

  Sanderse, W. (2017). Don Quichot (hoofdstuk 5). In: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Leusden: ISVW, pp. 75-90.

  Sanderse, W. (2017). Deugden: de basis. In: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Leusden: ISVW, pp. 151-164.

  Sanderse, W. (2017). Karaktervorming op school. In: W. Sanderse (red.), Lezen voor het leven. Leusden: ISVW, pp. 195-213.

  Sanderse, W. (2016). De educatie van de beroepsethiek van ambtenaren. In: A. Hoekstra, M. van Dijk & J. Talsma (reds.), Beroepsethiek in het onderwijs: van bijzaak naar Bildung. Den Haag: BIOS, pp. 11-14. (ook verschenen in het Engels als 'Teaching professional ethics to future civil servants')

  Sanderse, W. (2015). Leraar als professional, pedagoog of vriend? In: M. Becker, E. Brugmans & J. Hermens (reds.), Rondom vriendschap. Filosofische beschouwingen. Zoetermeer: Klement, pp. 232-245.

  Sanderse, W. (2015). Karaktervorming in het onderwijs. In:R. Klarus & F. de Beer (reds.). Waar, goed en schoon onderwijs. Leusden: ISVW.

  Sanderse, W. (2013). Dialoog als oefening in professionele kwetsbaarheid. In: R. Kneyber & J. Evers. Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Amsterdam: Boom, pp. 191-200.

  Sanderse, W. & Consoli, L. (2012). De problematische plaats van vorming in universitair onderwijs. In: W. Sanderse & E. van der Zweerde (reds.). Denkruimte. Nijmegen: Valkhof Pers, pp. 78-94.

  Artikelen (vaktijdschriften)

  Sanderse, W. & Huijsse, B. (2019). Van eigenwijs naar samen wijs: hoe praktische wijsheid leraren wél kan helpen het goede te doen. Tijdschrift voor lerarenopleiders 40(1), 47-58.

  Goijaarts, A, Koster, B. & Sanderse, W. (2019). Voorrang aan de student? Morele dilemma’s van werkplekbegeleiders bij de begeleiding van aanstaande leraren. Tijdschrift voor lerarenopleiders 40(1), 19-32.

  Sanderse, W. (2018). Wanneer ben je gevormd? Een overzicht van drie actuele benaderingen. In: G. Geerdink & F. de Beer (red.), VELON Kennisbasis over 'Vorming'', nr. 6, pp. 35-46.

  Sanderse, W. (2017). Waarden en normendebat heeft een nieuwe taal nodig. Christen Democratische Verkenningen, lente-editie 2017, pp.

  Sanderse, W. (2015). Hebben goede leraren een beroepseed nodig? Christen Democratische Verkenningen (CDV), winter-editie 2015, pp. 93-99.

  Sanderse, W. (2015). Leren voor het leven. Over antieke deugden en moderne vaardigheden. Speling: tijdschrift voor bezinning (thema: Het goede vraagt om keuzes), nr 1.

  Janssens, M. & Sanderse, W. (2015). Karaktervorming en onderwijs. Narthex: tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie 11(1), 11-17.

  Sanderse, W., Grinsven, V. van & Valk, R. (2015). Leraar, moraalridder of rolmodel? Over morele vorming en beroepsethiek in het vo. Van12tot18 (april), 8-13.

  Sanderse, W. (2014). Een deugdenbenadering van morele dilemma's in het onderwijs. Nieuw Meesterschap 5(1), 41-44.

  Sanderse, W. (2014). Leraren en hun voorbeeldfunctie in de morele vorming van kinderen. Streven: cultureel-maatschappelijk maandblad 81(6), 565-571.

  Sanderse, W. (2014). De leraar als morele professional. Over de koudwatervrees om een beroepsethiek te ontwikkelen. Van12tot18. Vakblad voor voortgezet onderwijs 24(3), 6-7.

  Sanderse, W. (2009). Over morele vorming in het onderwijs. Een weerlegging van enkele misvattingen. Radix 35(4), pp. 243-252.

  Sanderse, W. (2008). Morele vorming op de lerarenopleiding. Tijd voor een achtste competentie? Vector 6, pp. 9-10.

  Interviews

  Kijk hier voor een overzicht van interviews in kranten en tijdschriften en op radio en televisie.

  Columns & Blogs

  Sanderse, W. (2017). Met normen en waarden ben je er nog niet. Reformatorisch Dagblad, Opinie (zaterdag 11 maart), p. 14.

  Sanderse, W. (2017). Zorg om de moraal? Weg met waarden en normen! Scienceguide, 8 maart 2017. Ook verschenen op de website van Podium Prakijkonderzoek.

  Sanderse, W. (2016). Teachers as role models: a classroom quandary. Virtue Insight. Conversations on Character (blog run by the Jubilee Centre for Character and Virtues).

  Sanderse, W. (2016). 'Jezelf zijn' is niet genoeg. De Nieuwe Meso: vakblad voor schoolleiders en -bestuurders, nr 2 (juni), p. 65.

  Sanderse, W. (2015). Een kwestie van karakter. Decazine. Vakblad voor decanen 11 (juni), p. 19. Opnieuw gepubliceerd in: Slow Management 36 (voorjaar 2016), 32-33.

  Sanderse, W. (2015). Een eed voor alle Nederlandse leraren. Een goed idee, maar geen gemakkelijke opgave. HetKind.org, 19 februari 2015.

  Sanderse, W. (2015). Leren voor het leven. ScienceGuide, 15 januari 2015.

  Rapporten en verslagen

  Sanderse, W., Kordelaar, C. & Langens, R. (2018). Goed lezen. Goed leven? Handreiking morele vorming en jeugdliteratuur in de pabo.

  Sanderse, W. & kenniskring (2018). Bildung in het hbo. Opvattingen van docenten van 10 Fontys-instellingen.

  Grinsven, V. van, Woud, L. van der, Valk, R. & Sanderse, W. (2015). Rapportage. Morele vorming in het voortgezet onderwijs. Utrecht: DUO Onderzoeksonderzoek.

  Arthur, J., Kristjansson, K., Walker, D.I., Sanderse, W. & Jones, C. (2015). Character Education in UK Schools. Jubilee Centre for Character and Virtues.

  Janssens, M. & Sanderse, W. (2014). Karaktervorming in het voortgezet onderwijs.

  Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys
 • Bijeenkomsten

  Het lectoraat heeft zich op allerlei manieren ingezet voor het onderwijs, zowel aan de lerarenopleidingen (van Fontys) als het onderwijswerkveld, door middel van gastcolleges, lezingen en workshops. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten per jaar.

  Overzicht voorgaande jaren

  Overzicht activiteiten 2019-2020

  Overzicht activiteiten 2018

  Overzicht activiteiten 2017

  Overzicht activiteiten 2016

  Overzicht activiteiten 2015

  Overzicht activiteiten 2014

  Overzicht activiteiten 2013

  Dr. Wouter Sanderse

  Sfeerafbeelding Fontys
 • Contact

  Het lectoraat Beroepsethiek van de leraar is na twee termijnen beeindigd. Voor informatie over beroepsethiek/vorming binnen FLOT kunt u contact opnemen met Karin Verouden of Claudia van Werkhoven.

 • Nieuwe pagina