Bijeenkomsten

Het lectoraat zet zich op allerlei manieren in voor het onderwijs, zowel aan de lerarenopleidingen (van Fontys) als het onderwijswerkveld, door middel van gastcolleges, lezingen en workshops. Hieronder een overzicht van de voorbije en toekomstig activiteiten. Als u denkt dat het lectoraat wat voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met de lector.

2017

24 januari Masterclass 'Volwassenheid als voortreffelijkheid?', NIVOZ, Driebergen.
6-8 januari Presentatie paper 'The political dimensions of Bildung and character education', conferentie 'Character, Virtue and Wisdom', Jubilee Centre for Character and Virtue, Oriel College, Oxford
16 november Organisatie van de Lectoren Educatie Fontys (LEF)-dag waarop kenniskringen onderzoek uitwisselen, Tilburg.
3 november Masterclass over 'Moreel leiderschap', directeuren van Acis openbaar onderwijs, Renesse
11 oktober Gastcollege 'ethiek van toetsing', MA Toetsdeskundige, Tilburg
9 oktober Gastcollege over morele voorbeeldfuncie, paboplus-traject, FHKE, Tilburg
28 september Key-note lezing 'Are we educating a society of smart fools?', Education Bazaar, Tilburg University. Meer informatie.
19 september Organisatie seminar 'Hollands next rolmodel', samen met RU en PThU, Amsterdam. Voor programma en aanmelden, kijk hier.
13 september Gastcollege over bildung voor 4de jaars FHKE-studenten, Eindhoven
26 juni Seminar met presentaties van kenniskring lectoraat Beroepsethiek, Tilburg. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
31 mei Lezing 'Kiezen voor persoonsvorming?', Partnerschap opleiden in de school, Noord-Brabant
22 mei Keynote-lezing 'Bildung in het onderwijs', inspiratiemiddag lectoraat Leren & Innoveren, Eindhoven
20 april Lezing 'Leren moraliseren', studiedag FHKE-personeel, Eindhoven
1 april Workshop 'Beter lezen, beter leven?', landelijke bildungsconferentie, ISVW, Leusden
17 februari Gastcollege 'de leraar als ethische professional', 4ejaars studenten lerarenopleiding HAN, Nijmegen.
31 januari Keynote lezing 'Persoonsvorming: ook een kwestie van karakter', Brabantse bildungsdag, Tilburg
24 januari Organisatie van en workshop tijdens jaarlijkse FLOT-studiedag over ongelijkheid in het onderwijs, Willem II stadion, Tilburg.
23 januari Begeleiding gesprek met minister Bussemaker over gelijke kansen in het onderwijs, FLOT
5-7 januari Presentatie paper 'Aristotle on the habituation of adults', conferentie 'Character, Virtue and Wisdom', Jubilee Centre for Character and Virtue, Oriel College, Oxford

Overzicht voorgaande jaren

Overzicht activiteiten 2016

Overzicht activiteiten 2015

Overzicht activiteiten 2014

Overzicht activiteiten 2013

Dr. Wouter Sanderse

Telefoon 08850 77250
E-mail w.sanderse@fontys.nl