Bijeenkomsten

Het lectoraat zet zich op allerlei manieren in voor het onderwijs, zowel aan de lerarenopleidingen (van Fontys) als het onderwijswerkveld, door middel van gastcolleges, lezingen en workshops. Hieronder een overzicht van de voorbije en toekomstig activiteiten. Als u denkt dat het lectoraat wat voor u kan betekenen, kunt u contact opnemen met de lector.

2018

14 juni Organisatie symposium waarop 10 docenten hun onderzoek van afgelopen jaar presenteren, Kennismakerij, Tilburg
11 juni Bijwonen expertmeeting lezen en burgerschap, Stichting Lezen, Utrecht
30 april Gastcollege 'Plato en Aristoteles over opvoeding en de staat', Universiteit van Amsterdam
11 april Workshop rond 'Lezen voor het leven', congres Lezen Centraal, Leeuwarden
12 maart Rondetafelsessie over Fontysbrede bildungkenniskring, VELON-conferentie, Roermond
8 maart Workshop 'Lezen voor het leven', Landelijke studiedag VDLG, Utrecht
21 februari Presentatie over morele vorming bij Taallab, Kennismakerij, Tilburg
6 februari Lezing 'Mijn unieke identiteit. Ons professionele karakter', studiedag, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
3 februari Informatiestand, Landelijke bildungsconferentie bildung & burgerschap, ISVW, Leusden
23 januari Organisatie FLOT-brede studiedag 'Leren voor het leven' met o.a. Micha de Winter en Sjef Drummen.
6-8 januari Presentatie paper 'The political dimensions of Bildung and character education', conferentie 'Character and Public Policy', Jubilee Centre for Character and Virtue, Oriel College, Oxford

Overzicht voorgaande jaren

Overzicht activiteiten 2017

Overzicht activiteiten 2016

Overzicht activiteiten 2015

Overzicht activiteiten 2014

Overzicht activiteiten 2013

Dr. Wouter Sanderse

Telefoon 08850 77250
E-mail w.sanderse@fontys.nl

Overzicht activiteiten 2017