Bijeenkomsten

Het lectoraat heeft zich op allerlei manieren ingezet voor het onderwijs, zowel aan de lerarenopleidingen (van Fontys) als het onderwijswerkveld, door middel van gastcolleges, lezingen en workshops. Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten per jaar.

Overzicht voorgaande jaren

Overzicht activiteiten 2019-2020

Overzicht activiteiten 2018

Overzicht activiteiten 2017

Overzicht activiteiten 2016

Overzicht activiteiten 2015

Overzicht activiteiten 2014

Overzicht activiteiten 2013

Dr. Wouter Sanderse

Sfeerafbeelding Fontys
Overzicht activiteiten 2017