Contact

Het lectoraat Beroepsethiek van de leraar is na twee termijnen beeindigd. Voor informatie over beroepsethiek/vorming binnen FLOT kunt u contact opnemen met Karin Verouden of Claudia van Werkhoven.