Kenniskring

Kenniskring lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Tweede lectoraatperiode (2016-2017)

Vanaf januari 2017 is het lectoraat officieel een gecombineerd lectoraat van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE). Ook werkt het lectoraat nu met een binnen- en buitenkring.
Binnenkringleden hebben max. 160 uur op jaarbasis voor het uitvoeren van een eigen praktijkonderzoek. Dit zijn: Esther Dooren, Karin Verouden, Claudia van Werkhoven en Cynthia Lieshout (allen FLOT), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo) en Claske Kordelaar (FHKE).
Buitenkringleden hebben +/- 50 uur op jaarbasis voor kennisdeling rond het lectoraatsthema. Dit zijn: Helma de Keijzer (Fontys OSO), Paul Pelle en Monique Louwman (beide De Nieuwste School), Martin van der Plas (Scalda), Aldo Houterman (HU) en Remi Hartel (HAN).

Eerste lectoraatsperiode (2012-2016)

In de eerste lectoraatsperiode had het lectoraat het gehele educatieve domein van Fontys als werkveld, maar lag de focus feitelijk het meest op Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Een tiental leraren en lerarenopleiders uit het gehele educatieve domein hebben ten minste een jaar aan de kenniskring deelgenomen. Dit zijn: Claudia van Werkhoven, Simona Boersma en Arie Goijaarts (FLOT), Claske Kordelaar en Hans van Doremalen (FHKE), Helma de Keijzer (OSO), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo), Martin van der Plas (Scalda), Monique Louwman (De Nieuwste School).