Kenniskring

Kenniskring lectoraat Beroepsethiek van de leraar

Tweede lectoraatperiode (2016-2020)

Vanaf januari 2017 is het lectoraat officieel een duo-lectoraat van Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) en Fontys Hogeschool Kind & Educatie (FHKE). Ook werkt het lectoraat nu met een binnen- en buitenkring.
Binnenkringleden voeren een eigen praktijkonderzoek uit. In 2017-2018 zijn dit: Esther Dooren, Karin Verouden en Cynthia Lieshout (allen FLOT), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo), Claske Kordelaar en Renee Langens (beiden FHKE) en Monique Louwman (De Nieuwste School). Buitenkringleden delen regelmatig in de ontwikkelde kennis. Dit zijn: Claudia van Werkhoven (FLOT), Paul Pelle (De Nieuwste School), Remi Hartel (HAN) en Eveline Oostdijk (UvH).

Eerste lectoraatsperiode (2012-2016)

In de eerste lectoraatsperiode had het lectoraat het gehele educatieve domein van Fontys als werkveld, maar lag de focus feitelijk het meest op Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Een tiental leraren en lerarenopleiders uit het gehele educatieve domein hebben ten minste een jaar aan de kenniskring deelgenomen. Dit zijn: Claudia van Werkhoven, Simona Boersma en Arie Goijaarts (FLOT), Claske Kordelaar en Hans van Doremalen (FHKE), Helma de Keijzer (OSO), Charles Vandalon (de Nieuwste Pabo), Martin van der Plas (Scalda), Monique Louwman (De Nieuwste School).