Lector Wouter Sanderse

Dr. Wouter Sanderse heeft tussen november 2012 en april 2020 gewerkt als lector 'Beroepsethiek van de leraar' bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Hij heeft er voornamelijk praktijkonderzoek van leraren(opleiders) begeleid naar allerlei ethische aspecten van het leraarschap, en in het bijzonder naar morele vorming, persoonsvorming en bildung. Zijn lectorale rede, 'Leraren met karakter', is in 2013 ook als boekje uitgegeven. Andere onderzoeksopbrengsten zijn verwerkt in de boeken 'Karakter. Deugden voor professionals' en 'Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur'. Vanaf 2017 begeleidde hij tevens een 3-jarig Fontysbreed praktijkonderzoek naar bildung waaraan 9 instellingen deelnamen. Hierover is meer informatie te vinden op www.fontys.nl/bildung.
Sfeerafbeelding Fontys