Lector Wouter Sanderse

Na filosofie en bedrijfscommunicatie te hebben gestudeerd, promoveerde ik in 2012 aan de Radboud Universiteit in de wijsgerige ethiek. In mijn proefschrift, ‘Character Education’, werkte ik onder begeleiding van prof. Paul van Tongeren een Aristotelische benadering van morele vorming in het onderwijs uit. De Association of Moral Education (AME) beloonde dit in 2014 met de prijs voor het beste proefschrift over morele educatie.

Sinds november 2012 werk ik als lector ‘Beroepsethiek van de leraar’ bij Fontys Hogescholen. Ik begeleid er voornamelijk praktijkonderzoek van leraren(opleiders) naar allerlei ethische aspecten van het leraarschap. Mijn lectorale rede, 'Leraren met karakter', is in 2013 ook als boekje uitgegeven. Andere opbrengsten zijn de boeken 'Karakter. Deugden voor professionals' en 'Lezen voor het leven. Deugden in de wereldliteratuur'.

Naast mijn lectoraat heb ik ervaring opgedaan met het doceren van (beroeps)ethiek en filosofie aan verschillende universiteiten, zowel aan filosofiestudenten als aan studenten onderwijskunde, pedagogiek, psychologie, bedrijfskunde, bedrijfscommunicatie, bestuurskunde en studenten aan de (universitaire) lerarenopleiding.

Tussen september 2013 en maart 2015 combineerde ik mijn lectoraat met een positie als research fellow bij het Jubilee Centre for Character and Virtues van de University of Birmingham, waar ik werkte in een multidisciplinair project over karaktervorming in het Britse onderwijs. Samen met collega's schreef ik daarover het boek 'Teaching character and virtue in schools'.

Per 1 september 2017 begeleid ik een 3-jarig Fontysbreed praktijkonderzoek naar bildung waaraan 9 instellingen participeren, van Kunst tot Economie en van Paramedisch tot Sport.


Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Telefoon 08850 77250
E-mail w.sanderse@fontys.nl