Onderzoeken

Het lectoraatsonderzoek heeft betrekking op de vraag hoe (aanstaande) leraren een beroepsethiek kunnen ontwikkelen, en hoe de lerarenopleiding daaraan het beste kan bijdragen.

Tussen 2013 en 2016 lag de focus op het onderzoeksmatig ontwerpen van lesmateriaal dat leraren(opleiders) kan ondersteunen bij de morele vorming van leerlingen en docenten. Kenniskringleden werkten in cycli van een jaar alleen of in duo's aan hun praktijkonderzoek. Hieronder een greep uit de onderzoeksvragen

Wanneer hebben leerlingen 'eigenaarschap' en hoe beoordeel je het? Monique Louwman
Hoe kunnen MA SEN-studenten beter nadenken over morele aspecten van praktijkonderzoek? Helma de Keijzer
Wanneer ben je een inspirerende docent Pedagogiek? Jan Vrielink
Hoe gaan gammastudenten om met morele dilemma's tijdens de stage? Simona Boersma
Hoe kunnen talenstudenten oog krijgen voor morele thema's in de wereldliteratuur? Claudia van Werkhoven
Hoe integreer je deugden in vaklessen in het voortgezet onderwijs? Arie Goijaarts, Simona Boersma
Hoe kan je pabostudenten beter laten reflecteren op morele kwesties? Hans van Doremalen en Charles Vandalon
Hoe zet je een kenniskring 'Beroepsethiek' op in het mbo? Martin van de Plas