Onderzoeken

Het lectoraatsonderzoek had betrekking op de vraag hoe (aanstaande) leraren een beroepsethiek kunnen ontwikkelen, en hoe de lerarenopleiding daaraan het beste kan bijdragen.

In de tweede periode (2016-2020) werkte het lectoraat aan drie hoofdvragen:

  1. Hoe kun je de persoonsvorming van leerlingen in het basisonderwijs positief beinvloeden via jeugdliteratuur? (afgerond)
  2. Wat betekent bildung voor studenten en medewerkers in hbo-onderwijs?
  3. Hoe kan de lerarenopleiding de ontwikkeling van praktische wijsheid in leraren(opleiders) bevorderen?

De eerste vraag werd verkend via twee leergemeenschappen waaraan pabo-opleiders en -studenten, basischooleraren en -directeuren, en bibliotheekmedewerkers deelnamen. De tweede vraag wordt verkend in een 3-jarig praktijkonderzoek waaran 9 Fontysinstellingen deelnemen. De derde vraag is onderwerp van praktijkonderzoek door (overwegend) FLOT-opleiders. In dit online college introduceert de lector het thema praktische wijsheid.

In de eerste periode (2012-2016) hebben we met name onderzoeksmatig lesmateriaal ontworpen dat leraren(opleiders) kan ondersteunen bij de morele vorming van leerlingen en docenten. Hieronder een greep uit de onderzoeksvragen:

Wanneer hebben leerlingen 'eigenaarschap' en hoe beoordeel je het? Monique Louwman
Hoe kunnen MA SEN-studenten beter nadenken over morele aspecten van praktijkonderzoek? Helma de Keijzer
Wanneer ben je een inspirerende docent Pedagogiek? Jan Vrielink
Hoe gaan gammastudenten om met morele dilemma's tijdens de stage? Simona Boersma
Hoe kunnen talenstudenten oog krijgen voor morele thema's in de wereldliteratuur? Claudia van Werkhoven
Hoe integreer je deugden in vaklessen in het voortgezet onderwijs? Arie Goijaarts, Simona Boersma
Hoe kan je pabostudenten beter laten reflecteren op morele kwesties? Hans van Doremalen en Charles Vandalon
Hoe zet je een kenniskring 'Beroepsethiek' op in het mbo? Martin van de Plas