Lectoraat Bètadidactiek: naar duurzaam vakmanschap

Duurzaam vakmanschap

Goed bètaonderwijs begint bij bekwame docenten die in staat zijn bètatalenten van leerlingen te herkennen en te ontwikkelen. Bovendien kunnen zij het bètadomein belichten vanuit voor leerlingen aansprekende en inspirerende contexten. Veranderingen in de bètaschoolvakken stellen daarbij eisen aan het vermogen van docenten om mee te bewegen. Het is aan lerarenopleiders bij te dragen aan de ontwikkeling van dat ‘duurzame vakmanschap’ bij docenten (in opleiding). Het lectoraat bètadidactiek is erop gericht om met docenten na te gaan (1) wat de gevolgen van veranderingen in het bètaonderwijs zijn voor het leren van leerlingen en (2) hoe docenten (in opleiding) ondersteund kunnen worden bij het vormgeven en evalueren van effectief en aansprekend bètaonderwijs.

Vakbeelden

Een centraal begrip daarbij is ‘vakbeeld’. Met vakbeelden bedoelen we de wijze waarop (door leerlingen en docenten) gedacht wordt over de inhoud en grenzen van het domein (de ‘vakstructuur’), de mensen die er werkzaam zijn en de activiteiten die zij ontplooien alsook de contexten waarbinnen het vak betekenis heeft. Ook heeft het vakbeeld een persoonlijke dimensie: past dit vak bij mij? Rijkere vakbeelden geven beter de grote diversiteit en mogelijkheden van het bètadomein weer, hetgeen kan bijdragen aan duurzaam vakmanschap. We veronderstellen dat vakbeelden van invloed zijn op de houding ten aanzien van bètavakken, op het leren van die vakken en op het onderwijzen ervan.

Uitnodiging

Momenteel wordt een kenniskring geformeerd bestaande uit lerarenopleiders. Docenten in het voortgezet en beroepsonderwijs worden echter nadrukkelijk uitgenodigd om aan te sluiten, bijvoorbeeld in het kader van hun professionalisering. Samen bereiden we een oriënterend onderzoek voor naar duurzaam vakmanschap en vakbeelden dat in het voorjaar van 2013 zal worden uitgevoerd.

Dr. Rutger van de Sande

Contact

Sfeerafbeelding Fontys

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Rutger van de Sande op 13 december 2013.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Bekijk deze inspirerende film over vakdidactiek bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.