Kenniskring

Het lectoraat heeft een kenniskring die samen met de lector praktijkproblemen of vraagstukken onderzoekt. De kenniskring 'Eigentijds toetsen en beoordelen' bestaat hoofdzakelijk uit docenten van FLOT en Fontysmedewerkers met interesse voor kwaliteit van toetsen en beoordelen.

In de loop van de lectoraatsperiode zal deze kenniskring uitgebreid kunnen worden met docenten van scholen voor voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs en andere gerelateerde partijen. Individueel en gezamenlijk wordt onderzoek uitgevoerd binnen het thema 'Eigentijds toetsen en beoordelen'.

Kenniskringleden professionaliseren zich op het thema toetsen en beoordelen en op kennis en vaardigheden met betrekking tot het doen van praktijkonderzoek.

Contact

Telefoon 08850 84518
E-mail d.tenbrinke@fontys.nl