Lector Desirée Joosten-ten Brinke

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. In 1990 begon zij als toetsdeskundige bij de Open Universiteit Nederland. Het adviseren en ondersteunen van docenten in verschillende inhoudelijke domeinen over het ontwerpen en uitvoeren van (digitale) toetsing en het beoordelen van informeel leren (EVC) heeft haar interesse. Docentprofessionalisering en onderzoek staan hierbij centraal. In 2008 promoveerde zij op het onderwerp Assessment of Prior Learning onder begeleiding van Dr. Dominique Sluijsmans en Prof. Dr. Wim Jochems. Desirée is redactielid van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk.

Sinds april 2010 is zij halftijds lector Eigentijds toetsen en beoordelen bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Desiree Joosten-ten Brinke

Contact

Telefoon 08850 84518
E-mail d.tenbrinke@fontys.nl