Projecten

SURF-project: Bewust en bekwaam toetsen

De effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling door lerarenopleiders op hun toetspercepties, toetskennis en toetskunde.SURF-project: Bewust en bekwaam toetsen. De effecten van ontwikkelingsgerichte zelfbeoordeling door lerarenopleiders op hun toetspercepties, toetskennis en toetskunde.

Partners

  • Hogeschool Arnhem/Nijmegen
  • Fontys Lerarenopleiding Tilburg
  • Hogeschool Zuyd, De Nieuwste Pabo
  • Vrije Universiteit

Doel

Gezien het belang van kwalitatief goede toetsing, de prominente rol die wordt toegewezen aan examencommissies, de nadruk die toetsing in accreditaties zal krijgen en het belang van ICT in relatie tot toetsing, geven lerarenopleidingen aan te willen investeren in het ontwikkelen en onderzoeken van hun bekwaamheid rondom 'Eigentijds toetsen'. Deze intentie wordt in dit projectvoorstel vertaald in de volgende drie doelstellingen:

  • Het ontwerp en ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument rondom eigentijds (digitaal) toetsen en beoordelen;
  • Lerarenopleiders bewust maken van de eigen toetskennis en -kunde;
  • Verhoogde kwaliteit van toetsontwerpen en meer zicht op professionaliseringsdoelen van lerarenopleiders.

Resultaten

Na afronding van het project is er een valide en betrouwbaar (digitaal) zelfbeoordelingsinstrument inclusief ontwikkelingsgerichte feedback voor lerarenopleiders beschikbaar waarmee zij hun percepties, kennis en kunde over toetsen in kaart kunnen brengen. Op basis van de uitkomsten van deze zelfbeoordeling wordt verwacht dat lerarenopleiders komen tot betere toetsontwerpen en zij zich adequaat kunnen professionaliseren.

Looptijd

Looptijd van het project is 1 maart 2011 tot 28 februari 2014.

Contact

Telefoon 08850 84518
E-mail d.tenbrinke@fontys.nl