Publicaties

Proefschrift

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Assessment of Prior Learning. Dissertation. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Lectorale rede

Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale Rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Wetenschappelijke publicaties (vanaf 2008)

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A. and Jochems, W. M. G. (2010). Assessors' approaches to portfolio assessment in Assessment of Prior Learning procedures. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1), 59-74.

Van Gog, T., Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Prins, F. J. (2010). Formative assessment in an online learning environment to support flexible on-the-job learning in complex professional domains. Educational Technology Research and Development, 58(3), 311-324.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). Self-assessment in university assessment of prior learning procedures. Journal of Lifelong Education, 28(1), 107-122.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). The quality of Assessment of Prior Learning (APL) in university programmes: Perceptions of candidates, tutors and assessors. Studies in Continuing Education, 31(1), 61-76.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., Brand-Gruwel, S., & Jochems, W. M. G. (2008). The quality of procedures to assess and credit prior learning: Implications for design. Educational Research Review, 3(1), 51-65.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2008). Assessment of Prior Learning: Efficient and high valued support. Manuscript submitted for publication.

Boek, boekhoofdstukken, websites (vanaf 2008)

Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (goedgekeurd). Wanneer heeft iemand iets geleerd? In: M. Lunenberg en J. Dengerink (Eds), Kennisbasis lerarenopleiders. Eindhoven: Velon. http://www.test.kennisbasislerarenopleiders.nl/

Joosten-ten Brinke, D., Blom, S., & Meusen-Beekman, K. M. (in druk). Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds), Evalueren om te leren. Bussum: Coutinho.

Schlusmans, K., Van den Boom, G., Van der Klink, M., Joosten-ten Brinke, D., Hoefakker, R., & Wessels, L. (2009). Een leven lang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. M. (2009). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. Manuscript submitted.

Van Bruggen, J., Kalz, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2009). Placement Services for Learning Networks. In Koper, R. (Ed.). Learning Network Services for Professional Development. Germany: Springer-Verlag. The original publication is available at www.springerlink.com.

Vakpublicaties (vanaf 2008)

Joosten-ten Brinke, D. (2010). Gezien en gelezen. Competent erkend? Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 2, 29-30.

Molkenboer, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Kopstukken. Wim van der Linden, itembanking centraal. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 2, 25-28.

Van Berkel, H. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Kopstukken. Wim Hofstee. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 1, 21-25.

Meusen-Beekman, K. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

Joosten-ten Brinke, D., De Craene, B., Lemmen, K., Van den Boomen, J., Slangen, M., & Voncken, J. (2009). Opzet van organisatiebrede EVC-procedure. Onderwijsinnovatie, 2, 17-24.

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Kwaliteitseisen voor EVC. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 16-20.

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Gezien en gelezen: Meten met twee maten?. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 30.

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Gezien en gelezen: Duurzaam beoordelen. Examens, Tijdschrijft voor de toetspraktijk, 03, 25.

Downloaden via FontysPub

Publicaties van Desirée Joosten-ten Brinke zijn in te zien en te downloaden via de Fontys Publicatiebank.

Lectorale rede

Download de lectorale rede (uitgesproken op 4 februari 2011)