Kenniskring

Binnen het lectoraat ‘professionalisering van leraren en lerarenopleiders’ zijn twee themalijnen te onderscheiden: de ene richt zich op professionalisering van leraren (vo en mbo) en de andere op lerarenopleiders. Het lectoraat werkt dan ook met twee kenniskringen, voor elk thema één.