Lector Quinta Kools

Quinta Kools heeft ruime onderzoekservaring, in zowel (grootschalig) kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Ze promoveerde bij de Wageningen Universiteit op onderzoek naar de studiekeuze van leerlingen in het middelbaar agrarisch onderwijs. Daarna werkte ze ruim acht jaar als (senior)beleidsonderzoeker bij IVA beleidsonderzoek en advies. Medio 2007 werd ze associate lector bij het lectoraat Leerstrategieën (Sanneke Bolhuis) bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Van 2009 tot medio 2011 was zij lector bij het lectoraat 'Kantelende Kennis van de Educatieve Federatie Interactum' en vanaf april 2010 is zij lector bij het lectoraat ‘Professionalisering van de beroepsgroep leraren en lerarenopleiders’ bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Quinta Kools is betrokken bij verschillende organisaties en belangenverenigingen:

  • voorzitter van de Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO);
  • lid van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON) en daarbinnen van de werkgroep ‘professionaliseren van lerarenopleiders in en door onderzoek’;
  • redactielid van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders;
  • lid van de Association of Teacher Education in Europe (ATEE);
  • co-chair van het Research en Development Centre (RDC) 'Professional Development of Teacher Educators' van de ATEE;
  • lid van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL);
  • lid van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR).
Sfeerafbeelding Fontys

Dr. Ir. Quinta Kools

Telefoon 08850 71084
E-mail q.kools@fontys.nl

Lectorale rede

Download de lectorale rede (uitgesproken op 4 februari 2011).