Script! Talk

Schoolbestuur OMO heeft het digitale platform Script! opgericht om een laagdrempelige plek te creëren waar leraren, studenten, lerarenopleiders, onderzoekers, lectoren, schoolleiders en leerlingen onderzoek, dat ze hebben gedaan in de onderwijspraktijk, kunnen delen met anderen.

Op de website vind je niet alleen publicaties maar ook Script!Talks. Script-talks zijn kernachtige lezingen van 8 minuten, waarin een spreker een thema bespreekt dat hem of haar na aan het hart ligt. Op 27 mei 2014 is in het Tilburgse Theater, De Nieuwe Vorst, de eerste serie van acht Script!Talks gepresenteerd. De opnames daarvan worden druppelsgewijs geplaatst op de website van Script!Talk.

Lector Quinta Kools van Fontys lerarenopleiding Tilburg vertelt in haar Script!Talk over informeel professionaliseren.

Bekijk hier haar Script-talk