Lectoraat Taalbeleid en diversiteit

Bij al het vakmanschap en meesterschap dat leraren nodig hebben, hoort ook een hoog taalvaardigheidsniveau. Om hun vak over te dragen en om bij te dragen aan de culturele en morele vorming van leerlingen, moeten leraren over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Ze moeten bovendien competent zijn om bij te dragen aan de taalontwikkeling van hun leerlingen. Bij de doelen van een vak hoort immers ook de taal van dat vak. Leerlingen moeten leren om over hun vak na te denken en om erover mee te praten.

In dit lectoraat en de aan het lectoraat verbonden FLOT Taalwerkplaats werken lerarenopleiders, studenten en scholen samen aan de opleiding en professionalisering van ‘taalvaardige leraren die competent zijn om taalgericht les te geven’. Vanuit het besef dat studenten van nu straks werken in een ‘superdiverse’ omgeving, waar geen etnische meerderheden meer bestaan en waar meertaligheid gewoon is, besteden we daarbij bijzondere aandacht aan studenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Het lectoraat en de daaraan verbonden FLOT Taalwerkplaats zijn op drie terreinen actief:

 1. onderzoek
 2. onderwijs en scholing
 3. professionalisering
 • Kenniskring

  In de kenniskring van het lectoraat staan vier vragen centraal:

  1. Hoe taalvaardig moet een startbekwame leraar zijn?
  2. Hoe kunnen we de taalvaardigheid van studenten en leraren valide en betrouwbaar beoordelen?
  3. Hoe begeleiden we de taalontwikkeling van studenten?
  4. Hoe leiden we studenten op tot taalgerichte docenten?

  De kenniskring bestaat in 2013-2014 uit de volgende vijf opleiders:

  1. Lindy Brekelmans (vakgroep Nederlands)
  2. Dorien Doornebos (vakgroep economie)
  3. Esther Hol (vakgroep Nederlands)
  4. Annette Hurkmans (FLOT Taalwerkplaats)
  5. Petra Poelmans (vakgroep Nederlands)

  Zij doen onderzoek naar:

  1. onderwijs in interculturele competenties in de lerarenopleiding (Lindy Brekelmans)
  2. de taal van onderzoek (Dorien Doornebos)
  3. argumentatievaardigheden van studenten (Esther Hol)
  4. de toetsing van taalvaardigheid in de lerarenopleiding (Annette Hurkmans)
  5. taalattitudes (Petra Poelmans)
 • Onderwijs en scholing (Taalwerkplaats)

  De Taalwerkplaats van FLOT is direct verbonden aan het lectoraat en is verantwoordelijk voor:

  1. onderwijs Nederlands aan studenten van FLOT; en
  2. de toetsing van de taalvaardigheid van propedeusestudenten.

  In nauwe samenwerking met de vakgroep Nederlands ondersteunt de Taalwerkplaats de opleidingen van FLOT bij:

  1. het vormgeven van taalgerichte opleidingen; en
  2. het opleiden van taalgerichte leraren.

  Contact

  Annette Hurkmans
  Telefoon 08850 70923
  E-mail: a.hurkmans@fontys.nl

  Taalwerkplaats

  Alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van FLOT. Binnenkort volgt ook meer informatie op deze website.

 • Professionalisering

  Het lectoraat Taalbeleid en diversiteit en de daaraan verbonden Taalwerkplaats verzorgen nascholingsactiviteiten voor docenten in vo en bve over taalonderwijs, taalgerichte didactiek en praktijkonderzoek.

  Het lectoraat coördineert de Academie voor mbo-taaldocenten, een samenwerkingsverband van de vakgroep Nederlands van FLOT, FLOT Taalwerkplaats, ROC Ter AA, Koning Willem I College en ROC Tilburg.

  Andere activiteiten zijn:

 • Projecten

  Het lectoraat is samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit Leuven verantwoordelijk voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie. Uitvoerders zijn Petra Poelmans en Bart Bossers.

  Contact

  Anne Kerkhoff