Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat staan vier vragen centraal:

 1. Hoe taalvaardig moet een startbekwame leraar zijn?
 2. Hoe kunnen we de taalvaardigheid van studenten en leraren valide en betrouwbaar beoordelen?
 3. Hoe begeleiden we de taalontwikkeling van studenten?
 4. Hoe leiden we studenten op tot taalgerichte docenten?

De kenniskring bestaat in 2013-2014 uit de volgende vijf opleiders:

 1. Lindy Brekelmans (vakgroep Nederlands)
 2. Dorien Doornebos (vakgroep economie)
 3. Esther Hol (vakgroep Nederlands)
 4. Annette Hurkmans (FLOT Taalwerkplaats)
 5. Petra Poelmans (vakgroep Nederlands)

Zij doen onderzoek naar:

 1. onderwijs in interculturele competenties in de lerarenopleiding (Lindy Brekelmans)
 2. de taal van onderzoek (Dorien Doornebos)
 3. argumentatievaardigheden van studenten (Esther Hol)
 4. de toetsing van taalvaardigheid in de lerarenopleiding (Annette Hurkmans)
 5. taalattitudes (Petra Poelmans)