Lezing Diversiteit sensitieve communicatie

Lezing Diversiteitsbewuste communicatie: ‘Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar

Edwin Hoffman

Lerarenopleiders en leerkrachten hebben al langer te maken met een toenemende diversiteit in de klas. Studenten en leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele, religieuze achtergronden en referentiekaders op school. Een diversiteitsbewuste communicatie is daardoor hard nodig voor de interactie van lerarenopleiders en leerkrachten met studenten, leerlingen en ouders.

In de communicatie met studenten, leerlingen en ouders met een migratie-achtergrond is de neiging tot culturaliseren nog steeds sterk aanwezig. Een culturaliserende benadering met haar focus op de cultuur stelt de communicatie met mensen met een migratie-achtergrond als bijzonder voor. Ineens is er dan sprake van interculturele communicatie, van de noodzaak van kennis van culturele verschillen waarmee je rekening moet houden en van interculturele competentie om effectief met deze verschillen om te gaan. Het leidt tot reductie van studenten, leerlingen en ouders tot alleen hun etniciteit, nationaliteit of religie, tot het culturaliseren van elk verschil, en bij lerarenopleiders en leerkrachten tot handelingsverlegenheid of tot een aanpassingsstrijd.

Echter culturele verschillen en misverstanden zijn eigen aan élke communicatie: ze zijn niet alleen voorbehouden aan de communicatie met mensen met een migratie-achtergrond.

In zijn benadering van diversiteitsbewuste communicatie stelt Edwin Hoffman niet de cultuur maar de interpersoonlijke interactie tussen mensen centraal. Daarbij biedt hij het TOPOI-model aan als een praktisch handvat om verschillen en misverstanden - van welke aard ook - in de communicatie op te sporen en aan te pakken.

Edwin Hoffman zal eerst een praktijktheoretische input geven en daarna de toepassing van het TOPOI-model op een praktijksituatie illustreren.

Dr. Edwin Hoffman is zelfstandig trainer, adviseur en onderzoeker diversiteitsbewuste communicatie en diversiteitscompetentie. Daarnaast geeft Edwin o.a. les aan de Alpen Adria Universiteit in Klagenfurt, Oostenrijk. Hij heft verschillende publicaties op zijn naam staan, waarvan de belangrijkste zijn Interculturele gespreksvoering. Theorie en praktijk van het TOPOI-model. Vierde herzien druk (2018). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum en met Arjan Verdooren Diversiteitscompetentie. Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar. (2018). Bussum: Coutinho.

Edwin woont in Oostenrijk en komt nog regelmatig naar België en Nederland voor lezingen, lessen en trainingen.