Studieochtend Meertaligheid en onderwijs - 23 januari 2019

Feiten, vragen en kansen..

Nederland is een meertalige samenleving. Volwaardig functioneren stelt hier hoge eisen aan de taalvaardigheid in het Nederlands van burgers, maar óók aan hun vaardigheden in andere talen en aan hun vermogen om met sprekers van andere talen om te gaan.

Het lectoraat Talendidactiek/meertaligheid van FLOT onderzoekt samen met studenten en scholen in haar werkveld wat die meertaligheid betekent voor de praktijk van scholen en voor de opleiding van de leraren die daar werken. Met welke vragen worden scholen en leraren geconfronteerd en wat hebben zij nodig om alle leerlingen, ongeacht de taal of taalvariëteiten waar ze mee naar school komen, optimale kansen te bieden en om de méérwaarde van al die talige en culturele diversiteit te benutten?

Het lectoraat Talendidactiek/meertaligheid van FLOT nodigt Fontyscollega’s, collega’s van scholen in vo en mbo en studenten uit voor een studieochtend van de kenniskring Talendidactiek.

Datum: woensdag 23 januari, 08.45 - 12.00 uur

Locatie: Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Mollergebouw, 'Bistro' (D-vleugel, 1e verdieping)

Toegang: Gratis (vanwege het beperkte aantal plaatsen (50) is aanmelden noodzakelijk.)

Programma

8.45-9.15uInloop met koffie en thee
9.15-9.30uHet lectoraat talendidactiek/meertaligheid van FLOT | Inleiding door Anne Kerkhoff
9.30-11.00uDe meerwaarde van diversiteit | Naar inclusief onderwijs in onze meertalige samenleving | Lezing door prof. dr. Piet van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren, Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent
11.00-11.15uKoffie en thee
11.15-12.00uIn gesprek | De deelnemers gaan met elkaar en met Piet van Avermaet in gesprek over eigen ervaringen, de inhoud van de lezing en de betekenis daarvan voor hun eigen praktijk. We verkennen mogelijkheden om kennis te delen en samen te werken.

Aansluitend vindt er ’s middags een bijeenkomst plaats van kenniskring Talendidactiek/meertaligheid en de daaraan verbonden leergroepen. Deze middag is niet toegankelijk voor derden.