Onderwijs en scholing (Taalwerkplaats)

De Taalwerkplaats van FLOT is direct verbonden aan het lectoraat en is verantwoordelijk voor:

  1. onderwijs Nederlands aan studenten van FLOT; en
  2. de toetsing van de taalvaardigheid van propedeusestudenten.

In nauwe samenwerking met de vakgroep Nederlands ondersteunt de Taalwerkplaats de opleidingen van FLOT bij:

  1. het vormgeven van taalgerichte opleidingen; en
  2. het opleiden van taalgerichte leraren.

Contact

Annette Hurkmans
Telefoon 08850 70923
E-mail: a.hurkmans@fontys.nl

Taalwerkplaats

Alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van FLOT. Binnenkort volgt ook meer informatie op deze website.