Professionalisering

Het lectoraat Taalbeleid en diversiteit en de daaraan verbonden Taalwerkplaats verzorgen nascholingsactiviteiten voor docenten in vo en bve over taalonderwijs, taalgerichte didactiek en praktijkonderzoek.

Het lectoraat coördineert de Academie voor mbo-taaldocenten, een samenwerkingsverband van de vakgroep Nederlands van FLOT, FLOT Taalwerkplaats, ROC Ter AA, Koning Willem I College en ROC Tilburg.

Andere activiteiten zijn:

Contact

Christel Kuijpers