Lectoraat Technology Enhanced Assessment - TEA

In het TEA-lectoraat staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘Op welke wijze kan technologie effectiviteit en efficiëntie van assessment versterken in opleidingen van Fontys, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs?

Technologische ontwikkelingen zijn een impuls voor innovatie en vooruitgang en leiden tot structurele veranderingen ten aanzien van leren, werken en samenleven (SER, 2015). Het onderwijs moet leerlingen helpen digitaal vaardig te worden, inzicht geven hoe nieuwe technologieën kunnen worden benut en ervoor zorgen dat studenten wendbaar en weerbaar zijn om zichzelf te blijven ontwikkelen om voorbereid te zijn op de beroepen ‘van morgen’ (Platform Onderwijs2032, 2016; SER, 2017). Ook zal het beoordelen in het onderwijs beïnvloed worden door technologische ontwikkelingen, zowel voor de wijze waarop assessments worden ontwikkeld, aan leerlingen en studenten worden aangeboden als de wijze waarop scores worden bepaald en feedback wordt gegeven. Technologie biedt mogelijkheden voor didactische verrijking, voor efficiënte toetsorganisatie en voor passend onderwijs voor elke leerling/student.

Doelstellingen

Met het uitwerken van deze onderzoeksvraag streeft het lectoraat Technology enhanced assessment (TEA) naar het leveren van een bijdrage aan de volgende doelstellingen:

 1. Effectief en efficiënt gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals digitale toetsen en digitale beoordelingssystemen, in het onderwijs van Fontys, FLOT, vo- en mbo-scholen.
 2. Onderwijs ontwikkelen en verzorgen over het kunnen inzetten van digitale hulpmiddelen voor assessments (denk aan het kunnen gebruiken van simulaties in het mbo).
 3. Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, docenten en studenten op het gebied van technology enhanced assessment door hen de mogelijkheid te bieden om de eigen toetspraktijk te onderzoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan het tot stand komen en delen van kennis, inzichten en producten op dit gebied.
 • Kenniskring

  Het lectoraat Technology enhanced assessment biedt een aantal opleiders van FLOT (FLOT-kring), docenten en beleidsmedewerkers/adviseurs van Fontys en omgeving (Fontys+-kring) en uit het werkveld van de scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (werkveld-kring) de mogelijkheid om te participeren in de kenniskring van het lectoraat. Hierdoor kan men ervaring opdoen met praktijkonderzoek en om het lopend onderzoek meer vanuit een technologisch perspectief uit te werken.

  In 2018-2019 bestaat de FLOT-kring uit:

  • Chantal de Koster (Alfa-cluster; Engels)
  • Jorik Arts (Beta-cluster; Biologie)
  • Natasja Kok (Gamma-cluster; Aardrijkskunde
  • Rosa Bartman (master Toetsdeskundige)

  De Fontys+-kring bestaat uit:

  • Mieke Jaspers (Dienst O&O)
  • Daniëlle Quadakkers (Dienst O&O)
  • Barbara Spieringhs (F ACI)
  • Simone Rademakers (FIBS)
  • Chris Smits (FLOS)
  • Jacomien Brocaar (F TN)
  • Kim Dirkx (Open universiteit)

  De werkveld-kring moet nog ingevuld worden. Voor opleiders in de scholen en docenten die elders werkzaam zijn bij Fontys biedt het lectoraat begeleidingstijd aan, maar zal de eigen tijdsinvestering bekostigd moeten worden vanuit de eigen opleiding of school.

  Studenten – zowel van de bachelor- en masteropleidingen van de lerarenopleidingen als van de masteropleiding Toetsdeskundige – die willen afstuderen op een voor het thema van het lectoraat relevant onderwerp, kunnen in de afstudeerfase ook aansluiten bij de kenniskring.

  Kenniskringleden voeren gezamenlijk of individueel een deelonderzoek uit binnen het thema technology enhanced assessment. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen opleiding of in een niet-opleidingsgebonden project. De kenniskringen komen maandelijks bij elkaar om de voortgang van de projecten te bespreken en om kennis op te doen en uit te wisselen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk bespreken van literatuur. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten krijgen de kenniskringleden ook individuele begeleiding van de lector en wordt deelgenomen aan conferenties. De FLOT-kring komt daarnaast nog eenmaal per maand bij elkaar voor de directe verbinding met de FLOT-opleidingen.

  Desiree Joosten-ten Brinke

  Contact

  Desirée Joosten-ten Brinke

 • Publicaties
  Publicaties van de lector en leden van de kenniskring. Artikelen die direct geschreven zijn door kenniskringleden of vanuit activiteiten van het lectoraat zijn in paars weergegeven.

  2018

  Arts, J. & Jaspers, M. (2018). Feedback als integraal onderdeel van leren en opleiden. In D. Sluijsmans & M. Segers, Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (pp.54-70). Culemborg: Uitgeverij Phronese. Te downloaden via http://www.uitgeverijphronese.nl/?p=416

  Gerritsen-van Leeuwenkamp, K., Joosten-ten Brinke, D., & Kester, L. (2018). Developing Questionnaires to Measure Students’ Expectations and Perceptions of Assessment Quality. Cogent Education, DOI: 10.1080/2331186X.2018.1464425.

  2017

  Gerritsen-van Leeuwenkamp, K., Joosten-ten Brinke, D., & Kester, L. (2017). Assessment Quality in Tertiary Education: An Integrative Literature Review. Studies in educational evaluation, 55, 94-116.

  Joosten-ten Brinke, D., & Laanpere, M. (Eds.). (2017). Proceedings Technology Enhanced Assessment conference, CCIS 653, Heidelberg: Springer. DOi: 10.1007/978-3-319-57744-9

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D., & Jochems, W. (2017). Support in Assessment of Prior Learning: Personal or Online? In D. Joosten-ten Brinke & M. Laanpere, Proceedings Technology Enhanced Assessment conference, CCIS 653. (pp. 47-62). Heidelberg: Springer.

  Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (Red.). (2017). Toetsen in het hoger onderwijs. (4e herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Joosten-ten Brinke, D. (2017). Kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 1-6). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Het toetsproces ontleed. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 7-22). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Van Leuven, A., Lansu, W., Muijtjens, A. & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Samenwerken bij toetsontwikkeling. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 65-74). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Joosten-ten Brinke, D. & Sluijsmans, D. (2017). Formatief toetsen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 83-94). Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Klarus, R., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Toetsen en valideren van leeruitkomsten in flexibel onderwijs. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 95-107). Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Van den Bos, P., Burghout, C., & Joosten-ten Brinke, D.(2017). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 201-214). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.
  Maas, M. & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Formatieve toetsing met rubric, checklist en scripts bij vakdidactiek: Toepassingsgericht leren op de lerarenopleiding Engels. Tijdschrift voor lerarenopleiders.

  Joosten-ten Brinke, D. (2017). Geen toetsrevolutie, maar ‘ constructive alignment’. Toets!, 8, 34.

  Joosten-ten Brinke, D. (2017). Ethiek bij toetsen en beoordelen, In E. Wouters & S. Aarts (Red.), Ethiek van praktijkgericht onderwijs (pp. 45-53). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

  Hummel, H. G. K., Nadolski, R. J., Joosten-ten Brinke, D., Baartman, L. (2017). Content validity in a serious game assessment: Development of an E-assessment for ICT-managers in training. Technology, Pedagogy and Education, 26, 225-240.

  Broers, S., Castelijns, J., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Het meten van studentpercepties van formatief evalueren. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 38(1), 55-68. Genomineerd voor Beste artikel in Tijdschrift voor lerarenopleiders 2017, 3e plaats.

  Van der Vleuten, C., Sluijsmans, D., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Competence assessment as learner support in education. In M. Mulder (Ed.) Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 607-630). Cham: Springer International Publishing Switzerland.

  2016

  Meusen-Beekman, K. M., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen H. P. A. (2016). Beter schrijven door self- en peer assessment? Levende Talen Tijdschrift, 4, 15-25.

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research. doi:10.1016/j.ijer.2015.11.001.

  Joosten-ten Brinke, D. (2016). Klopt dit wel? Een summatieve toets is niet formatief. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk,2, 46.

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, & Kirschner, P. A. (2016). Sustainable feedback: students’ and tutors’ perceptions. The Qualitative Report, 21(11), http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2277&context=tqr.

  Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, H. P. A. (2016). De retentie van zelfregulatie, motivatie en self-efficacy in het voortgezet onderwijs na formatieve assessments in het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 93, 136-153. (winnaar Prijs voor beste artikel in PS 2016)

  Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, H. P. A. (2016). Effects of formative assessments to develop self-regulation among sixth grade students: Results from a randomized controlled intervention. Studies in Educational Evaluation, 51, 126-136

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P. A. (2016). Are marketing students in control in  problem-based learning?. Cogent Education, 3(1), 1222983. http://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1222983

  Joosten-ten Brinke, D. (2016). De impact van digitaal toetsen op toetsresultaten. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 12-16.

  Hummel, H. G. K., Nadolski, R. J., Joosten-ten Brinke, D., Baartman, L. (2016). Content validity in a serious game assessment: Development of an E-assessment for ICT-managers in training. Technology, Pedagogy and Education.

  Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, H. P. A. (2016). Developing young adolescents’ self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2(1), 107-233.

  Arts, J., Jaspers, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2016). A case study on written comments as a form of feedback in teacher education: so much to gain. European Journal of Teacher Education, 39, 159-173. doi:10.1080/02619768.2015.1116513.

  Van Strien, J. & Joosten-ten Brinke, D. (2016). Het beoordelen van de kwaliteit van rubrics. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, 1, 33-37.

  2015

  Joosten-ten Brinke, D., Schultz, N., & Platjouw, R. (2015). The success factor in assessment: motivation or playing? A case study in gamification. In E. Ras & D. Joosten-ten Brinke (Eds.) Proceedings Computer Assisted Assessment conference, (pp. 40-46). Heidelberg: Springer.

  Ras, E. & Joosten-ten Brinke, D. (Eds.). (2015). Proceedings Computer Assisted Assessment conference, Heidelberg: Springer.

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2015). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146-158. doi: 10.1016/j.ijer.2015.11.001.

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2015). Goal orientation, deep learning, and sustainable feedback in higher business education. Journal of Teaching in International Business. 273-292. DOI:10.1080/08975930.2015.1128375

  Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel 1. K. Gerritsen-van Leeuwenkamp & D. Joosten-ten Brinke (Red.). Enschede: Bureau voor Toetsen & Beoordelen.

  Pol-Neefs, M. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Versterk de rol van examencommissies. Waarom het geheel telt. Th&ma Hoger onderwijs, 4, 51-53.

  Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, E. (2015). Developing young adolescents'self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1071233.

  Koster, B., Béneker, T., Kools, Q., & Joosten-ten Brinke, D. (2015).‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. VELON Tijdschrift, 36(1), 29-42.

  Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. (Red.). (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen, België: Garant.

  Sluijsmans, D., Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 15-24). Antwerpen, België: Garant.

  Joosten-ten Brinke, D. & Draaijer, S. (2015). Kwaliteit van toetsen. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 37-54). Antwerpen, België: Garant.

  Draaijer, S. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetstaken. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 55-78). Antwerpen, België: Garant.

  Van Berkel, A., Sluijsmans, D., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 133-149). Antwerpen, België: Garant.

  Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, E. (2015). De impact van formatief toetsen op de zelfregulatie en motivatie van jonge adolescenten. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk,4, 27-31.

  2014

  Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Burghout, C., Jaspers, M., Lansu, W., Maas, M., Verhoosel, J., & Kratsborn, S. (2014). Eigentijds toetsen en beoordelen. De opbrengst van vier jaar praktijkonderzoek. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
  Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Jaspers, M., Burghout, C., Maas, M. & Verhoosel, J. (2014). Praktijkonderzoek naar de eigen beoordelingspraktijk. In Q. Kools & E. Klatter, Inspiratiedag. (pp. 113-124). Eindhoven/Tilburg: Fontys.

  Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. (3e geheel herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Het toetsproces ontleed. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 1-11). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Joosten-ten Brinke, D. & Sluijsmans, D. (2014). Formatief toetsen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 52-58). Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Van den Bos, P., Burghout, C., & Joosten-ten Brinke, D.(2014). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 134-142). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Klarus, R. & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen met EVC. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 142-150). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

  Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2014). The Influence of Self-efficacy and Goal Orientation on Learning Behavior: The Intervening Role of Feedback.In. K. W. van der Hoek & H. Blom (Eds), Nieuwe nieuwsgierigheid, Oogst van Stendenonderzoek in artikelen (pp. 87-103). Leeuwarden: Stenden.

  2013

  Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. P. M. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar effectieve kenmerken van formatief toetsen. Den Haag: NWO.

  Sluijsmans, D. M. A., van Eldik, S., Joosten-ten Brinke, D., & Jakobs, L. (2013). Bewust en bekwaam toetsen: Wat zouden lerarenopleiders moeten weten over toetsing? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(3), 27-42.

  2012

  Joosten-ten Brinke, D. (2012). Toetsing en beoordelen in het onderwijs: een continu onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen of studenten. In S. Bolhuis & Q. Kools (samenstellers), Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding. (pp. 49-68). Tilburg: FLOT. https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:03f69310-8dce-4b33-abdd-4b82e5e2d299

  Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2012). Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van toetsdeskundigheid van examencommissies. TH&MA, 19(4), 16-21.

  Joosten-ten Brinke, D., Lansu, W., Van Leuven, A., & Sluijsmans, D. (2012). Gewogen en …? De landelijke kennistoets geschiedenis. KLEIO, 53(1), 32-34.

  Rajagopal, K., Joosten-ten Brinke, D., Van Bruggen, J., & Sloep, P. B. (2012). Understanding personal learning networks: Their structure, content and the networking skills to optimally use them. First Monday, 17(1), 1-12. Retrieved from http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3559/3131.

  2011

  Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
  Kools, Q. & Joosten-ten Brinke, D. (2011) Lectoraten op dreef. Vector Magazine, 17, 17-18.

  Joosten-ten Brinke, D. (2011). Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-Assessment in IMTO. In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. (pp. 121-128). Heerlen: Open universiteit.

  Joosten-ten Brinke, D., Blom, S., & Meusen-Beekman, K. M. (2011). Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds), Evalueren om te leren. (pp. 121-135). Bussum: Coutinho.

  Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. B. (2011). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. In G. Magoulas (Ed.), E-Infrastructures and technologies for lifelong learning: Next generation environments (pp. 316-336). Hershey: IGI Global.

  Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2011). Wanneer heeft iemand iets geleerd? In: M. Lunenberg en J. Dengerink (Eds), Kennisbasis lerarenopleiders. Eindhoven: Velon.

  2010

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2010). Assessors' approaches to portfolio assessment in Assessment of Prior Learning procedures. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1), 59-74.

  Van Gog, T., Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Prins, F. J. (2010). Formative assessment in an online learning environment to support flexible on-the-job learning in complex professional domains. Educational Technology Research and Development, 58(3), 311-324.

  Meusen-Beekman, K. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

  2009

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). Self-assessment in university assessment of prior learning procedures. Journal of Lifelong Education, 28(1), 107-122.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). The quality of Assessment of Prior Learning (APL) in university programmes: Perceptions of candidates, tutors and assessors. Studies in Continuing Education, 31(1), 61-76.

  Joosten-ten Brinke, D. & Lemmen, K. (2009). Erkenning van informeel leren. In. K. Schlusmans, G. Van den Boom, M. Van der Klink, D. Joosten-ten Brinke, R. Hoefakker, & L. Wessels (Eds), Een leven lang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

  Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. M. (2009). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. Manuscript submitted.

  Van Bruggen, J., Kalz, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2009). Placement Services for Learning Networks.  In Koper, R. (Ed.). Learning Network Services for Professional Development. Germany: Springer-Verlag. The original publication is available at www.springerlink.com

  Joosten-ten Brinke, D., De Craene, B., Lemmen, K., Van den Boomen, J., Slangen, M., & Voncken, J. (2009). Opzet van organisatiebrede EVC-procedure. Onderwijsinnovatie, 2, 17-24.

  2008

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Assessment of Prior Learning. Dissertation. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

  Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., Brand-Gruwel, S., & Jochems, W. M. G. (2008). The quality of procedures to assess and credit prior learning: Implications for design. Educational Research Review, 3(1), 51-65.

  Joosten-ten Brinke, D. (2008). Kwaliteitseisen voor EVC. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 16-20.

 • Projecten
  De masteropleiding Toetsdeskundige is ontstaan vanuit het lectoraat Kwaliteit van Toetsen en Beoordelen. Meer informatie over de masteropleiding Toetsdeskundige vind je hier.

  Contact

  Desirée Joosten-ten Brinke