Kenniskring

Het lectoraat Technology enhanced assessment biedt een aantal opleiders van FLOT (FLOT-kring), docenten en beleidsmedewerkers/adviseurs van Fontys en omgeving (Fontys+-kring) en uit het werkveld van de scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (werkveld-kring) de mogelijkheid om te participeren in de kenniskring van het lectoraat. Hierdoor kan men ervaring opdoen met praktijkonderzoek en om het lopend onderzoek meer vanuit een technologisch perspectief uit te werken.

In 2018-2019 bestaat de FLOT-kring uit:

 • Chantal de Koster (Alfa-cluster; Engels)
 • Jorik Arts (Beta-cluster; Biologie)
 • Natasja Kok (Gamma-cluster; Aardrijkskunde
 • Rosa Bartman (master Toetsdeskundige)

De Fontys+-kring bestaat uit:

 • Mieke Jaspers (Dienst O&O)
 • Daniëlle Quadakkers (Dienst O&O)
 • Barbara Spieringhs (F ACI)
 • Simone Rademakers (FIBS)
 • Chris Smits (FLOS)
 • Jacomien Brocaar (F TN)
 • Kim Dirkx (Open universiteit)

De werkveld-kring moet nog ingevuld worden. Voor opleiders in de scholen en docenten die elders werkzaam zijn bij Fontys biedt het lectoraat begeleidingstijd aan, maar zal de eigen tijdsinvestering bekostigd moeten worden vanuit de eigen opleiding of school.

Studenten – zowel van de bachelor- en masteropleidingen van de lerarenopleidingen als van de masteropleiding Toetsdeskundige – die willen afstuderen op een voor het thema van het lectoraat relevant onderwerp, kunnen in de afstudeerfase ook aansluiten bij de kenniskring.

Kenniskringleden voeren gezamenlijk of individueel een deelonderzoek uit binnen het thema technology enhanced assessment. Dit kan plaatsvinden binnen de eigen opleiding of in een niet-opleidingsgebonden project. De kenniskringen komen maandelijks bij elkaar om de voortgang van de projecten te bespreken en om kennis op te doen en uit te wisselen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk bespreken van literatuur. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten krijgen de kenniskringleden ook individuele begeleiding van de lector en wordt deelgenomen aan conferenties. De FLOT-kring komt daarnaast nog eenmaal per maand bij elkaar voor de directe verbinding met de FLOT-opleidingen.

Desiree Joosten-ten Brinke

Contact

Desirée Joosten-ten Brinke