Lector Desirée Joosten-ten Brinke

Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld ‘Assessment of prior learning’. Vanaf 2010 is Desirée tevens lector bij Fontys lerarenopleiding Tilburg bij respectievelijk de lectoraten Eigentijds toetsen en beoordelen, Kwaliteit van toetsen en beoordelen en nu Technology enhanced assessment. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal  toetsen, EVC en formatief beoordelen. Desirée is redacteur van Toetsen in het hoger onderwijs (met Henk van Berkel en Anneke Bax) en Kwaliteit van toetsing onder de loep (met Dominique Sluijsmans en Tamara van Schilt-Mol). Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema’s en verzorgt trainingen/workshops voor docenten en leden van examencommissies. Desirée is lid van de Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs, extern lid van examencommissies en hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk (www.E-xamens.nl).