Publicaties

Publicaties van de lector en leden van de kenniskring. Artikelen die direct geschreven zijn door kenniskringleden of vanuit activiteiten van het lectoraat zijn in paars weergegeven.

2018

Arts, J. & Jaspers, M. (2018). Feedback als integraal onderdeel van leren en opleiden. In D. Sluijsmans & M. Segers, Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (pp.54-70). Culemborg: Uitgeverij Phronese. Te downloaden via http://www.uitgeverijphronese.nl/?p=416

Gerritsen-van Leeuwenkamp, K., Joosten-ten Brinke, D., & Kester, L. (2018). Developing Questionnaires to Measure Students’ Expectations and Perceptions of Assessment Quality. Cogent Education, DOI: 10.1080/2331186X.2018.1464425.

2017

Gerritsen-van Leeuwenkamp, K., Joosten-ten Brinke, D., & Kester, L. (2017). Assessment Quality in Tertiary Education: An Integrative Literature Review. Studies in educational evaluation, 55, 94-116.

Joosten-ten Brinke, D., & Laanpere, M. (Eds.). (2017). Proceedings Technology Enhanced Assessment conference, CCIS 653, Heidelberg: Springer. DOi: 10.1007/978-3-319-57744-9

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D., & Jochems, W. (2017). Support in Assessment of Prior Learning: Personal or Online? In D. Joosten-ten Brinke & M. Laanpere, Proceedings Technology Enhanced Assessment conference, CCIS 653. (pp. 47-62). Heidelberg: Springer.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (Red.). (2017). Toetsen in het hoger onderwijs. (4e herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Joosten-ten Brinke, D. (2017). Kwaliteitspiramide voor toetsen en beoordelen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 1-6). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Het toetsproces ontleed. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 7-22). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van Leuven, A., Lansu, W., Muijtjens, A. & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Samenwerken bij toetsontwikkeling. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 65-74). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Joosten-ten Brinke, D. & Sluijsmans, D. (2017). Formatief toetsen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 83-94). Bohn, Stafleu Van Lochem.

Klarus, R., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Toetsen en valideren van leeruitkomsten in flexibel onderwijs. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 95-107). Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van den Bos, P., Burghout, C., & Joosten-ten Brinke, D.(2017). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 201-214). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.
Maas, M. & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Formatieve toetsing met rubric, checklist en scripts bij vakdidactiek: Toepassingsgericht leren op de lerarenopleiding Engels. Tijdschrift voor lerarenopleiders.

Joosten-ten Brinke, D. (2017). Geen toetsrevolutie, maar ‘ constructive alignment’. Toets!, 8, 34.

Joosten-ten Brinke, D. (2017). Ethiek bij toetsen en beoordelen, In E. Wouters & S. Aarts (Red.), Ethiek van praktijkgericht onderwijs (pp. 45-53). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hummel, H. G. K., Nadolski, R. J., Joosten-ten Brinke, D., Baartman, L. (2017). Content validity in a serious game assessment: Development of an E-assessment for ICT-managers in training. Technology, Pedagogy and Education, 26, 225-240.

Broers, S., Castelijns, J., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Het meten van studentpercepties van formatief evalueren. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 38(1), 55-68. Genomineerd voor Beste artikel in Tijdschrift voor lerarenopleiders 2017, 3e plaats.

Van der Vleuten, C., Sluijsmans, D., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Competence assessment as learner support in education. In M. Mulder (Ed.) Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 607-630). Cham: Springer International Publishing Switzerland.

2016

Meusen-Beekman, K. M., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen H. P. A. (2016). Beter schrijven door self- en peer assessment? Levende Talen Tijdschrift, 4, 15-25.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2016). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research. doi:10.1016/j.ijer.2015.11.001.

Joosten-ten Brinke, D. (2016). Klopt dit wel? Een summatieve toets is niet formatief. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk,2, 46.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, & Kirschner, P. A. (2016). Sustainable feedback: students’ and tutors’ perceptions. The Qualitative Report, 21(11), http://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2277&context=tqr.

Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, H. P. A. (2016). De retentie van zelfregulatie, motivatie en self-efficacy in het voortgezet onderwijs na formatieve assessments in het basisonderwijs. Pedagogische Studiën, 93, 136-153. (winnaar Prijs voor beste artikel in PS 2016)

Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, H. P. A. (2016). Effects of formative assessments to develop self-regulation among sixth grade students: Results from a randomized controlled intervention. Studies in Educational Evaluation, 51, 126-136

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P. A. (2016). Are marketing students in control in  problem-based learning?. Cogent Education, 3(1), 1222983. http://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1222983

Joosten-ten Brinke, D. (2016). De impact van digitaal toetsen op toetsresultaten. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 12-16.

Hummel, H. G. K., Nadolski, R. J., Joosten-ten Brinke, D., Baartman, L. (2016). Content validity in a serious game assessment: Development of an E-assessment for ICT-managers in training. Technology, Pedagogy and Education.

Meusen-Beekman, K. D., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, H. P. A. (2016). Developing young adolescents’ self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2(1), 107-233.

Arts, J., Jaspers, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2016). A case study on written comments as a form of feedback in teacher education: so much to gain. European Journal of Teacher Education, 39, 159-173. doi:10.1080/02619768.2015.1116513.

Van Strien, J. & Joosten-ten Brinke, D. (2016). Het beoordelen van de kwaliteit van rubrics. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk, 1, 33-37.

2015

Joosten-ten Brinke, D., Schultz, N., & Platjouw, R. (2015). The success factor in assessment: motivation or playing? A case study in gamification. In E. Ras & D. Joosten-ten Brinke (Eds.) Proceedings Computer Assisted Assessment conference, (pp. 40-46). Heidelberg: Springer.

Ras, E. & Joosten-ten Brinke, D. (Eds.). (2015). Proceedings Computer Assisted Assessment conference, Heidelberg: Springer.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2015). Changing learning behaviour: Self-efficacy and goal orientation in PBL groups in higher education. International Journal of Educational Research, 75, 146-158. doi: 10.1016/j.ijer.2015.11.001.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2015). Goal orientation, deep learning, and sustainable feedback in higher business education. Journal of Teaching in International Business. 273-292. DOI:10.1080/08975930.2015.1128375

Molkenboer, H. (2015). Toetsen volgens de toetscyclus, deel 1. K. Gerritsen-van Leeuwenkamp & D. Joosten-ten Brinke (Red.). Enschede: Bureau voor Toetsen & Beoordelen.

Pol-Neefs, M. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Versterk de rol van examencommissies. Waarom het geheel telt. Th&ma Hoger onderwijs, 4, 51-53.

Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D., & Boshuizen, E. (2015). Developing young adolescents'self-regulation by means of formative assessment: A theoretical perspective. Cogent Education, 2. http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2015.1071233.

Koster, B., Béneker, T., Kools, Q., & Joosten-ten Brinke, D. (2015).‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. VELON Tijdschrift, 36(1), 29-42.

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. (Red.). (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen. Antwerpen, België: Garant.

Sluijsmans, D., Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 15-24). Antwerpen, België: Garant.

Joosten-ten Brinke, D. & Draaijer, S. (2015). Kwaliteit van toetsen. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 37-54). Antwerpen, België: Garant.

Draaijer, S. & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetstaken. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 55-78). Antwerpen, België: Garant.

Van Berkel, A., Sluijsmans, D., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep. (pp. 133-149). Antwerpen, België: Garant.

Meusen-Beekman, K., Joosten-ten Brinke, D. & Boshuizen, E. (2015). De impact van formatief toetsen op de zelfregulatie en motivatie van jonge adolescenten. Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk,4, 27-31.

2014

Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Burghout, C., Jaspers, M., Lansu, W., Maas, M., Verhoosel, J., & Kratsborn, S. (2014). Eigentijds toetsen en beoordelen. De opbrengst van vier jaar praktijkonderzoek. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Joosten-ten Brinke, D., Arts, J., Jaspers, M., Burghout, C., Maas, M. & Verhoosel, J. (2014). Praktijkonderzoek naar de eigen beoordelingspraktijk. In Q. Kools & E. Klatter, Inspiratiedag. (pp. 113-124). Eindhoven/Tilburg: Fontys.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen in het hoger onderwijs. (3e geheel herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van Berkel, H., Bax, A., & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Het toetsproces ontleed. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 1-11). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Joosten-ten Brinke, D. & Sluijsmans, D. (2014). Formatief toetsen. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 52-58). Bohn, Stafleu Van Lochem.

Van den Bos, P., Burghout, C., & Joosten-ten Brinke, D.(2014). Toetsen met rubrics. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 134-142). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Klarus, R. & Joosten-ten Brinke, D. (2014). Toetsen met EVC. In H. Van Berkel, A. Bax, & D. Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs. (pp. 142-150). Houten: Bohn, Stafleu Van Lochem.

Geitz, G., Joosten-ten Brinke, D., & Kirschner, P.A. (2014). The Influence of Self-efficacy and Goal Orientation on Learning Behavior: The Intervening Role of Feedback.In. K. W. van der Hoek & H. Blom (Eds), Nieuwe nieuwsgierigheid, Oogst van Stendenonderzoek in artikelen (pp. 87-103). Leeuwarden: Stenden.

2013

Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Van der Vleuten, C. P. M. (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar effectieve kenmerken van formatief toetsen. Den Haag: NWO.

Sluijsmans, D. M. A., van Eldik, S., Joosten-ten Brinke, D., & Jakobs, L. (2013). Bewust en bekwaam toetsen: Wat zouden lerarenopleiders moeten weten over toetsing? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(3), 27-42.

2012

Joosten-ten Brinke, D. (2012). Toetsing en beoordelen in het onderwijs: een continu onderzoek naar de ontwikkeling van leerlingen of studenten. In S. Bolhuis & Q. Kools (samenstellers), Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding. (pp. 49-68). Tilburg: FLOT. https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:03f69310-8dce-4b33-abdd-4b82e5e2d299

Joosten-ten Brinke, D., & Sluijsmans, D. (2012). Tijd voor toetskwaliteit: het borgen van toetsdeskundigheid van examencommissies. TH&MA, 19(4), 16-21.

Joosten-ten Brinke, D., Lansu, W., Van Leuven, A., & Sluijsmans, D. (2012). Gewogen en …? De landelijke kennistoets geschiedenis. KLEIO, 53(1), 32-34.

Rajagopal, K., Joosten-ten Brinke, D., Van Bruggen, J., & Sloep, P. B. (2012). Understanding personal learning networks: Their structure, content and the networking skills to optimally use them. First Monday, 17(1), 1-12. Retrieved from http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3559/3131.

2011

Joosten-ten Brinke, D. (2011). Eigentijds toetsen en beoordelen. Lectorale rede. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.
Kools, Q. & Joosten-ten Brinke, D. (2011) Lectoraten op dreef. Vector Magazine, 17, 17-18.

Joosten-ten Brinke, D. (2011). Extensivering van de begeleiding door het inzetten van peer- en self-Assessment in IMTO. In E. Bakker, W. Giesbertz, J. von Grumbkow, & T. Houtmans (Red.), Ontwikkeling van de onderzoekscompetentie aan de Open Universiteit. (pp. 121-128). Heerlen: Open universiteit.

Joosten-ten Brinke, D., Blom, S., & Meusen-Beekman, K. M. (2011). Hoe goed ken je jezelf? Zelfbeoordeling en zelfreflectie in het onderwijs. In J. Castelijns, M. Segers, & K. Struyven (Eds), Evalueren om te leren. (pp. 121-135). Bussum: Coutinho.

Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. B. (2011). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. In G. Magoulas (Ed.), E-Infrastructures and technologies for lifelong learning: Next generation environments (pp. 316-336). Hershey: IGI Global.

Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2011). Wanneer heeft iemand iets geleerd? In: M. Lunenberg en J. Dengerink (Eds), Kennisbasis lerarenopleiders. Eindhoven: Velon.

2010

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2010). Assessors' approaches to portfolio assessment in Assessment of Prior Learning procedures. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(1), 59-74.

Van Gog, T., Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, D., & Prins, F. J. (2010). Formative assessment in an online learning environment to support flexible on-the-job learning in complex professional domains. Educational Technology Research and Development, 58(3), 311-324.

Meusen-Beekman, K. & Joosten-ten Brinke, D. (2010). Peer assessment in het basisonderwijs. Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 3, 13-16.

2009

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). Self-assessment in university assessment of prior learning procedures. Journal of Lifelong Education, 28(1), 107-122.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., & Jochems, W. M. G. (2009). The quality of Assessment of Prior Learning (APL) in university programmes: Perceptions of candidates, tutors and assessors. Studies in Continuing Education, 31(1), 61-76.

Joosten-ten Brinke, D. & Lemmen, K. (2009). Erkenning van informeel leren. In. K. Schlusmans, G. Van den Boom, M. Van der Klink, D. Joosten-ten Brinke, R. Hoefakker, & L. Wessels (Eds), Een leven lang eigenwijs studeren: het onderwijs van de Open Universiteit Nederland. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Joosten-ten Brinke, D., Van der Klink, M., Kicken, W., & Sloep, P. M. (2009). Technological aids to the efficient Assessment of Prior Learning. Manuscript submitted.

Van Bruggen, J., Kalz, M., & Joosten-ten Brinke, D. (2009). Placement Services for Learning Networks.  In Koper, R. (Ed.). Learning Network Services for Professional Development. Germany: Springer-Verlag. The original publication is available at www.springerlink.com

Joosten-ten Brinke, D., De Craene, B., Lemmen, K., Van den Boomen, J., Slangen, M., & Voncken, J. (2009). Opzet van organisatiebrede EVC-procedure. Onderwijsinnovatie, 2, 17-24.

2008

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Assessment of Prior Learning. Dissertation. Heerlen: Open Universiteit Nederland.

Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D. M. A., Brand-Gruwel, S., & Jochems, W. M. G. (2008). The quality of procedures to assess and credit prior learning: Implications for design. Educational Research Review, 3(1), 51-65.

Joosten-ten Brinke, D. (2008). Kwaliteitseisen voor EVC. Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk, 04, 16-20.