Lectoraat Vakdidactiek van de gammavakken

Om hun lessen relevant te kunnen maken, moeten docenten voortdurend keuzes maken over wat zij hun leerlingen willen leren en hoe ze dat willen doen. Dit lectoraat draait om de vraag met welke vakdidactiek de gammavakken kunnen bijdragen aan het voorbereiden van jonge mensen op hun functioneren in de (toekomstige) samenleving. Een op de toekomst gerichte vakdidactiek kan docenten richtlijnen geven voor de keuzes die ze voortdurend moeten maken.

De gammavakken en hun vakdidactiek die in de dit lectoraat centraal staan, zijn: algemene economie, aardrijkskunde, levensbeschouwing, geschiedenis en maatschappijleer (maatschappijwetenschappen).

Bekijk deze inspirerende film over vakdidactiek bij FLOT

 • Activiteiten en publicaties

  Publicaties (selectie)

  BÉNEKER, T., H. PALINGS, R. VAN DEN BOORN, G. VAN GAANS, K. HAMERS & T. SIMONSE (2016) Toekomstgericht onderwijs: hoe denken studenten van de lerarenopleiding daarover? Tijdschrift voor lerarenopleiders 37 (2) (verschijnt in voorjaar 2016)

  BÉNEKER, T., V. CORTENRAEDE, H. PALINGS & I. PAUW (2016), Toekomstdenken in het aardrijkskunde onderwijs. Agora (nummer 2) (verschijnt in voorjaar 2016)

  BÉNEKER, T. & I. PAUW (2015), Toekomstbestendig aardrijkskundeonderwijs. (onderwijs 2032 1). Geografie 24 -8, pp. 32-34

  PALINGS, H., T. BÉNEKER, R. VAN DEN BOORN, G. VAN GAANS, K. HAMERS & T. SIMONSE (2015), Het toekomstbeeld van leerlingen (onderwijs 2032 2). Geografie 24-8, pp. 34-37

  BÉNEKER, T., J. VAN DER SCHEE (2015), Future geographies and geography education. Guest editorial and introduction to special issue. International Research in Geographical and Environmental Education 24-4, pp 287-293

  BÉNEKER, T., H. PALINGS & U. KRAUSE (2015), Teachers envisioning future geography education at their schools, International Research in Geographical and Environmental Education 24-4, pp. 355-370

  PAUW, I. & T. BÉNEKER (2015), A Futures Perspective in Dutch Geography Education. Futures 66, pp 96-106

  BÉNEKER, T. (2013) Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. Fontys lerarenopleiding Tilburg. Lectorale rede 13 december 2013

  SIMONSE, T. (2013), Economie voor de toekomst. In: Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. Pp 28-30

  GAANS, G.M. VAN (2013), Geschiedenis en toekomstgerichte didactiek. In: Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. pp 31-33

  HAMERS, K. (2013), De kracht van verbeelding: levensbeschouwing en toekomst. In: Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. pp 37-39

  PALINGS, H. (2013), Op weg naar de toekomst is aardrijkskunde onmisbaar. In: Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. pp 40-42

  BOORN, R., VAN DEN (2013), Maatschappijleer en toekomstonderwijs. In: Hun toekomst, onze toekomst? Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. pp 34-36

  BÉNEKER, T. & I. WEVERS (2013),Thinking about the future? Young people’s perspectives from the Netherlands. In: Robertson & Tani (eds), Young people: cross cultural views and futures, ACER Press, Camberwell, pp. 146-165.

  BÉNEKER, T,. Lectoraat vakdidactiek van de gammavakken. In: Henk Naaijkens: Vijf nieuwe lectoraten bij fontys Lerarenopleiding Tilburg, Vector 20, 2012

  Activiteiten (selectie)

  INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION Conferentie Moskou (Tine Béneker): Teachers envisioning their geography education (18 augustus 2015)

  UNIVERSITEIT VAN TILBURG (project beginnende leraren) (Tine Béneker): toekomstgericht onderwijs in de gammavakken: scenariodenken (19 mei 2015)

  EUROCLIO Conferentie (Gijs van Gaans, Pascal Tak): De tijdmachine: leerlingen laten nadenken over continuïteit en verandering (20-25 april 2015)

  INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION Commission on Geographical Education Conferentie Londen (Tine Beneker, Iris Pauw): The Future in Geographical Thinking (13 april 2015)

  SLO Pilot-bijeenkomst maatschappijwetenschappen: (Rob van den Boorn) Presentatie over paradigma’s en hogere denkvaardigheden (23 april 2015)

  LIO-DAG (leraren in opleiding geschiedenis) openingslezing (Tine Beneker): Het schoolvak geschiedenis en de vorming van toekomstige burgers (10 april 2015)

  VERENIGING DOCENTEN LEVENSBESCHOUWING EN GODSDIENST (Kees Hamers & Marco Otten en studenten) workshop motivatie van studenten en ervaren docenten: invloed op de toekomst? (12 februari 2015)

  GEOGRAPHY TEACHERS EDUCATORS in Oxford (Tine Beneker, Hans Palings): Teachers envisioning future geography education at their schools (31 januari 2015)

  MILL-HILLCOLLEGE workshop (Rob vd Boorn, Gijs van Gaans, Hans Palings) Onderzoek toekomstbeeld leerlingen in de onderbouw (20 januari 2015)

  SG WERE DI VALKENSWAARD (Tim Simonse) Gastles ‘Economie technisch bekeken’ (9 en 18 december 2014)

  KONINKLIJK NEDERLANDS AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. Onderwijsdag workshop (Tine Beneker, Hans Palings, Iris Pauw): toekomstgericht onderwijs en 21st century skills (7 november 2014)

  SLO-nascholing nieuw programma Maatschappijwetenschappen, workshop (Rob van den Boorn) (3 oktober 2014)

  GEOGRAPHY TEACHERS EDUCATORS in Winchester. (Tine Béneker, Hans Palings, Iris Pauw) Presentatie en workshop a futures dimension in Geography Education (24-26th January, 2014)

  VELON conferentie. (Rob van de Boorn, Gijs van Gaans, Tine Béneker) Posterpesentatie Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. Opvattingen studenten op de lerarenopleiding. (10-11 maart 2014)

  EUROCLIO (Ohrid) (Gijs van Gaans en Pascal Tak) Workshop History and futures education. (6 april 2014)

  ZEEUWSE ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL (Tine Béneker, Tim Simonse) Toekomstgericht onderwijs in de gammavakken. Workshop voor gammadocenten van de tijdens studiedag op het Zeldenrust-Steelantcollege. (23 april 2014)

  STUDIUM GENERALE (gastspreker Ruud Welten). Bijdrage aan ‘leraren opleiden voor de toekomst’ (Tine Béneker en Gijs van Gaans) (21 mei 2014)

  ORD Groningen (Tine Béneker en Iris Pauw) Toekomstgericht onderwijs bij aardrijkskunde: beperkte innovatie in het tweede fase curriculum (11-12 juni 2014)

  INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION Conferentie Kyoto (Tine Béneker) A futures dimension in Geography Education (curriculum and textbooks), (August 4-9 2013)

  FONTYS LERAREN OPLEIDING TILBURG Lectorale Rede. Tine Béneker (13 december 2013) PLUS Workshopactiviteiten voor vijf gammavakken (Gijs van Gaans, Tim Simonse, Kees Hamers, Rob van den Boorn, Hans Palings)

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u mailen naar t.beneker@fontys.nl

 • Kenniskring

  Het onderzoek in het lectoraat betreft vijf schoolvakken: (algemene) economie, aardrijkskunde, levensbeschouwing, geschiedenis en maatschappijleer (maatschappijwetenschappen). Er zijn vijf collega’s die deelnemen aan de kenniskring:

  Rob van den Boorn (maatschappijleer)
  Gijs van Gaans (geschiedenis)
  Hans Palings (aardrijkskunde)
  Kees Hamers (levensbeschouwing)
  Tim Simonse (economie)