Lectoraat Vakdidactiek van de gammavakken

De kenniskring houdt zich bezig met praktijkonderzoek, dat een opbrengst zal hebben voor de lerarenopleiding (FLOT) en het werkveld. De onderzoeksvragen zijn: 

 • Hoe kan vakdidactische kennis over historisch redeneren ontwikkeld worden in de lerarenopleiding?
 • Wat zijn vakdidactische principes voor het vak economie?
 • Hoe kan het vak levensbeschouwing zijn doelen waarmaken als het samen moet werken met andere vakken?
 • Welke doelen hebben docenten en lerarenopleiders voor het vak maatschappijleer?
 • Welke vakdidactische kennis hebben aardrijkskundedocenten nodig in het kader van het nieuwe examenonderwerp over Latijns-Amerika?

Verder inventariseert en analyseert de kenniskring in het kader van een landelijk SLO-project voorbeelden van samenwerking tussen de gammavakken. Met dit onderzoek wordt bijgedragen aan landelijke discussie gekoppeld aan onderwijs 2032 en curriculum.nu. De kenniskring ziet het als haar taak om naast ons onderzoek naar vakdidactische kennis ook een rol te spelen in het landelijke debat over vakdidactiek en het curriculum voor vo en de lerarenopleiding. Uiteindelijk moet wel al het onderzoek bijdragen aan het vergroten van de kennis over vakdidactische kennisontwikkeling voor de gammavakken.

Wie hebben plaats in de kenniskring?

De kenniskring bestaat uit vijf vakdidactici van vijf gammavakken, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer en economie en de al genoemde lector (0,1fte per vakdidacticus en 0,4fte voor de lector). De vijf vakdidactici zijn Jefta Bego, Eefje Smit, Tuur de Beer, Tim Simonse en Annemieke Verharen. Zij hebben allen een sterke positie in de lerarenopleiding (FLOT) en veel contacten in het werkveld. Zij voelen zich betrokken bij landelijke ontwikkelingen ten aanzien van hun schoolvak en hebben een link met een vakorganisatie.

Bekijk deze inspirerende film over vakdidactiek bij FLOT

 • Lector Hanneke Tuithof
  De deskundigheid van de huidige lector didactiek van de gammavakken (dr. Hanneke Tuithof) is de ontwikkeling van vakdidactische kennis (Pedagogical Content Knowledge). Zij hanteert het perspectief van vakdidactische kennisontwikkeling voor allerlei vragen over de opleiding en scholing van docenten en het curriculum. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar vakdidactische kennisontwikkeling en zeker niet op het gebied van de gammavakken (Tuithof, 2017). In het lectoraat wordt het perspectief van vakdidactische kennisontwikkeling gebruikt om onderzoek te doen naar de didactiek van de gammavakken afzonderlijk, maar ook om te kijken naar de raakvlakken voor samenwerking tussen de gammavakken in het VO en de lerarenopleiding.
  Sfeerafbeelding Fontys

  Contact

  h.tuithof@fontys.nl