Lectoraat Vakdidactiek van de gammavakken

Opbrengsten Lectoraat didactiek van de gammavakken FLOT

Van augustus 2017 tot september 2020 was er bij Fontys Lerarenopleiding (FLOT) een lectoraat didactiek van de gammavakken onder leiding van lector Hanneke Tuithof. Op deze website laten we de opbrengsten van dit lectoraat zien.

De kenniskring hield zich bezig met praktijkonderzoek naar vakdidactische kennis en bestond uit Hanneke Tuithof en vijf vakdidactici van gammavakken Jefta Bego (maatschappijleer), Eefje Smit (aardrijkskunde), Tuur de Beer (levensbeschouwing), Tim Simonse (economie)en Annemieke Verharen (geschiedenis). Zij hebben allen een sterke positie in de lerarenopleiding (FLOT) en veel contacten in het werkveld. Zij voelen zich betrokken bij landelijke ontwikkelingen ten aanzien van hun schoolvak en hebben een link met een vakorganisatie. De opbrengsten van hun onderzoek vind je hieronder per kenniskringlid aangegeven.

Hanneke Tuithof, Lector

meer informatie

Tuur de Beer, Levensbeschouwing

meer informatie

Jefta Bego, Maatschappijleer

meer informatie

Tim Simonse, Economie

meer informatie

Eefje Smit, Aardrijkskunde

meer informatie

Annemieke Verharen, Geschiedenis

meer informatie

Algemene opbrengsten:

We hebben binnen het lectoraat allemaal onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van vakdidactische kennis van docenten (in opleiding). En we hebben gewerkt met het model van PCK oftewel vakdidactische kennis (Tuithof, 2017). In dit filmpje over het promotie-onderzoek van Hanneke Tuithof kun je daar meer over horen.

Ook in deze drie korte animaties wordt het proces van vakdidactische kennisontwikkeling zichtbaar gemaakt:

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Wat werkt als je samenwerkt?

Conclusies uit het onderzoek en praktische adviezen voor docenten gamma in het vo

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Ontwikkelgroep M&M

Als buitenkring van het lectoraat opereerde de ontwikkelgroep M&M, waarvan vakdidactici en vertegenwoordigers van vakorganisaties deel uit maakten (HAN, HU, FLOT, SLO, VGN, KNAG, VECON, NVLM). Deze ontwikkelgroep krijgt na het beëindigen van het lectoraat een vervolg als het landelijke kernteam M&M-didactiek. Aan dit team is een Projectgroep Mens- & Maatschappijvakken gekoppeld die in 2019 is gestart met 12 vo-scholen en opleiders vanuit 3 lerarenopleidingen. Deze groep lerarenopleiders en docenten komt twee keer per jaar bij elkaar om ervaringen en materiaal uit te wisselen.

De Ontwikkelgroep zal in de zomer van 2020 een tweede publicatie opleveren: een handreiking voor de samenwerking tussen de M&M-vakken. Deze handreiking zal door de SLO als website worden gepubliceerd.

De kenniskringleden van het lectoraat zullen hun onderzoeksopbrengsten gebruiken in hun onderwijs bij FLOT. Eefje Smit hoopt verder te gaan met een promotieonderzoek bij de HU.

Activiteiten Hanneke Tuithof na het lectoraat

Hanneke Tuithof zal haar werk voortzetten als vakdidacticus geschiedenis+gammavakken bij de Universiteit Utrecht. Zij zal daar haar onderzoek naar vakdidactische kennisontwikkeling en samenwerking tussen gammavakken (M&M) vervolgen. Het landelijke kernteam M&M-didactiek en de projectgroep Mens&Maatschappijvakken zullen door blijven gaan. Ook zal Hanneke lid blijven van de hoofdredactie van het tijdschrift Dimensies over gammadidactiek (https://www.dimensies.nu/), is zij eindredacteur van een handboek voor gammadidactiek in ontwikkeling en heeft zij met Bram de Wever, Firien Dubben en Lian van de Wiel de stichting Humanasium opgericht voor scholen die zich willen profileren.

En last but not least, zat Hanneke in de cie herijking Canon van Nederland en daarin staan allerlei haakjes om M&M-onderwijs vorm te geven, zoals de zeven thematische hoofdlijnen. Zie daarvoor de poster en het rapport op https://www.canonvannederland.nl/nl/downloads.

Er zal vanuit het lectoraat in 2020-2021 nog een (vervolg)traject voor lerarenopleiders bij FLOT-gamma georganiseerd worden. In dit traject kunnen de deelnemers  in het kader van professionalisering een klein praktijkonderzoek doen.

Traject Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Praktijk 2020-2021

Contact met Hanneke Tuithof via h.tuithof@uu.nl

Zie ook @hanneketuithof op Twitter + Youtube en www.uu.nl/geschiedenisendidactiek