Lectoraat Vreemdetalendidactiek in veranderende leeromgeving

De snel veranderende maatschappij en de digitalisering en globalisering ervan vragen van opleiders en docenten nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden. Binnen het lectoraat Vreemdetalendidactiek in een veranderende leeromgeving, wordt onderzoek verricht naar innoverend en effectief vreemdetalenonderwijs van de 21e eeuw. Er wordt gekeken naar de rol die nieuwe media kunnen spelen in het optimaliseren van betekenisvolle taalleerprocessen:

 • Hoe dragen nieuwe media bij aan het vernieuwen van het vreemdetalenonderwijs?
 • Hoe kunnen taalleerprocessen worden geoptimaliseerd door nieuwe media?
 • Welke toepassingen zijn beschikbaar voor het vreemdetalenonderwijs?
 • Hoe kunnen die zinvol gebruikt worden?
 • Welke didactiek hoort hierbij?
 • Wat zijn de rollen van opleiders, docenten en studenten?
 • Wat zijn kenmerken van effectieve werkvormen en taken die betekenisvolle leerprocessen?
 • Wat zijn de uitdagingen en risico's?

Opbrengsten

De opbrengsten van drie jaar praktijkonderzoek naar digitale innovatie in de vreemdetalendidactiek is verzameld in het boek 'Vreemdetalendidactiek in een veranderende leeromgeving', dat aan de rechterzijde gratis te downloaden is.

Bekijk ook onderstaande kennisclip met opbrengsten van het lectoraat.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Dr. Ir. Quinta Kools

Contact

Opbrengsten praktijk-onderzoek

Download

Conferentie Virtuele Werelden in het onderwijs - bekijk de film!

Een korte compilatie...

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Kristi Jauregi-Ondarra op 17 januari 2014.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Bekijk deze inspirerende film over vakdidactiek bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

 • Kenniskring

  De kenniskring van het lectoraat kent vijf leden:

  • Vanessa Arts (Opleiding Spaans)
  • Linda Gijsen (Opleiding Engels)
  • Johannes Monheim (Opleiding Duits)
  • Maurice Schols (Opleiding Engels)
  • Aernout Casier (Opleiding Engels, 2012-2013)

  Uitgangspunt voor het onderzoek binnen de kenniskring is curriculuminnovatie met behulp van nieuwe media.

  Linda Gijsen doet onderzoek naar de rol van rijke taken en Online Interculturele Uitwisseling (Telecollaboration) bij samenwerkend leren via digitale media. Binnen de mastercursus vakdidactiek voeren studenten Engels samen met docenten in opleiding uit Universiteiten in Turkije en Frankrijk didactische projecten uit gebruik makend van verschillende digitale tools: Wiki's, Google docs, Skype en/of Hangout.

  Johannes Monheim en Vanessa Arts hebben de leerlijn schrijfvaardigheid in het curriculum van Duits en Spaans verkend en doen onderzoek naar effectieve feedback met gebruik van digitale tools.

  Maurice Schols verricht onderzoek naar de aanwezige expertise en professionaliseringsbehoeften wat betreft digitalisering van het onderwijs van collega’s binnen de talenopleidingen bij FLOT en bij de partnerscholen (vo/mbo). Aan de hand van de resultaten zal hij verder een professionaliseringstraject helpen samenstellen.

  Aernout Casier heeft in het eerste jaar van het lectoraat onderzoek gedaan naar effecten van curriculumvernieuwing door Flipping de Classroom in het literatuuronderwijs van de bachelor Engels.

 • Activiteiten

  Vanuit het lectoraat wordt getracht een impuls te geven aan digitale innovatie binnen de lerarenopleidingen talen en het werkveld. Hiervoor worden verschillende activiteiten uitgevoerd.

  1. Er wordt onderzoek gedaan naar de expertise en specifieke behoeften van lerarenopleiders (partnerscholen FLOT) wat betreft digitale innoverende vakdidactiek.
  2. Aan de hand van een analyse van de behoeften wordt er een professionaliseringstraject uitgestippeld.
  3. Er worden seminars en bijeenkomsten georganiseerd, waar collega’s van binnen en buiten de opleiding kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten met elkaar delen aan de hand van best practices.
  4. Collega’s worden waar mogelijk gecoacht in het proces van ontwerpen, uitvoeren en evalueren van innoverende digitale onderwijspraktijk.
  5. Samen met opleiders en collega-lectoren worden actie- en praktijkonderzoek naar innovatieve (digitale) onderwijspraktijken gestimuleerd en mede begeleid.
  6. Relevante onderzoeksopbrengsten vanuit de kenniskringleden, lerarenopleiders en bachelor- en masterstudenten worden gedeeld: a) face-to-face via seminars en op nationale en internationale congressen; en b) schriftelijk via sociale media (Facebook, Linkedin, Twitter) en bij publicaties in (inter)nationale tijdschriften.
 • Publicaties

  2015

  Jauregi, K, Arts, V, Gijsen, L, Monheim, J. & Schols, M. (2015). Vreemdetalendidactiek in een veranderende leeromgeving. De opbrengst van drie jaar praktijkonderzoek naar digitale innovatie in de vreemdetalendidactiek. Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

  Kroon, L. v.d., Jauregi, K. & Thije, J. ten (2015). Telecollaboration in foreign language curricula: A case study on intercultural understanding during synchronous telecollaboration sessions through video communication. International Journal of Computer-Assisted Language Learning & Teaching. 5 (3), 20-41.

  Jauregi, K. (2015). Integrating Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition at Secondary Education: Lessons Learned. In EuroCALL 2015: Critical CALL.

  Jauregi, K. (2015). Task development  for telecollaboration among youngsters. In Proceedings of the ANTWERP CALL 2015 Conference: Task design and CALL, 6-8 July 2015, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain.

  Jauregi, K., Kuure, L., Bastian, P., Reinhardt, D. & Koivisto, T. (2015). Cross-cultural discussions in a 3D virtual environment and their affordances for learners’ motivation  and foreign language discussion skills. EuroCALL 2015: Critical CALL.

  2014

  Jauregi, K. & Melchor-Couto, S. (2014). Integrating Telecollaboration Practices in Secondary Education: Lessons Learned in the European Project TILA. Short Paper. Online Educa Berlin (35-38). ISBN 978-3-941055-27-8

  Jauregi, K. & Melchor-Couto, S. (2014). Researching Telecollaboration in Secondary Schools: Challenges and Opportunities. In Colpaert, J., Aerts, A. & Oberhofer, M. (eds.) Research Challenges in CALL. Antwerp: Linguapolis. ISBN 9789057284533; 191-199.

  Canto, S., de Graaff, R. & Jauregi, K.  (2014). Collaborative tasks for negotiation of intercultural meaning in virtual worlds and video-web communication. In González-Lloret, M. & Ortega, L. (eds.) Technology and Tasks: Exploring Technology-mediated TBLT. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins. 183-213.

  Motteram, G., Koenraad, T., Outakoski, H., Jauregi, K. Molka-Danielsen, J. & Schneider, C. (2014). The Euroversity Good Practice Framework (EGPF) and its application to minority languages and elder learners. In Jager, S., Bradley,L., Meima, E.J., & Thouësny, S. (Eds.), CALL Design: Principles and Practice. (1-7). Dublin: Research-Publishing.net. doi: 10.14705/ 

  Jauregi, K. (2014). Public progress report TILA project. Published by European Commission: http://eacea.ec.europa.eu/llp/projects/public_parts/documents/languages/lan_mp_531052_Tila_PR.pdf

  2013

  K.Jauregi (2013). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys.

  Jauregi, K.,  Melchor-Couto, S., & Vilar, E. (2013). The European Project TILA. In Bradley, L. & Thouësny, S. (Eds.). 20 years of Eurocall: Learning from the past looking to the future. Dublin: Research Publishing Net. 123-129. ISBN: 978-1-908416-12-4

  Jauregi, K. (2013). La interacción, elemento clave en el proceso de aprendizaje de E/LE. In Blecua, B., Borrell, S., Crous, B. & Sierra, F. (eds). Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales. (5-16) Girona: Asociación para la Enseñanza del Español Lengua Extranjera. ISBN: 978-84-616-5972-2.

  Jauregi, K. (2013). Integrating interactions through videocommunication and virtual worlds in language education: is there an added value? In Berk, I. van den & Herrlitz-Biró, L. (eds.) Von Eisbergen und Ihren Spitzen. Spuren eines wissenschaftlichen Werdegangs. Münster: Waxmann. 85-92. ISBN 978-3-8309-2932-1

  Canto, S., Jauregi, K. & van den Bergh, H. (2013). Integrating cross-cultural interaction through video-communication and virtual worlds in foreign language teaching programs. Burden or added value? In ReCALL, 25/1, 105-121.

  2012

  Jauregi, K. & Canto, S. (2012). Impact of native-nonnative speaker interaction through video communication and Second Life on students’ Intercultural Communicative Competence. In Bradley, l. & Thouësny, S. (eds.) CALL: using, learning, knowing. http://research-publishing.net/publication/chapters/978-1-908416-03-2/Jauregi_Canto_43.pdf ISBN 13:978-1-90841-03-2; 151-156.

  Jauregi, K., de Graaff, R. & Canto, S. (2012). Integrating cross-cultural interaction through video-communication and virtual worlds in foreign language teaching programs. burden or added value? In Eurocall Review, 20.1. ISSN. 1695-2618; 1-5.

  Jauregi, K. & de Graaff, R. (2012). Online interactie in de doeltaal. Dat smaakt naar meer! Levende Talen Magazine, 99/4, 22-26. ISSN 1566-2705.

  Jauregi, K (2012). Integrating meaningful interactions through virtual tools in foreign language education. Looking at the added value. In   (Ed.), Learning a Language in Virtual Worlds. A Review of Innovation and ICT in Language teaching Methodology. of Computer Science. ISBN 978-88910-36-4; 73-80

  Jauregi, K. & S. Canto (2012). Enhancing meaningful oral interaction in Second Life. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 34, 111 – 115. ISSN: 1877-0428

  Jauregi, K., De Graaff, R. & Bergh, v.d., H. (2012). Learning by doing. Promoting language teacher competencies for networked teaching and learning. In Social and Behavioral Sciences, 34, 116-121. ISSN: 1877-0428

  Jauregi, K.,  R. de Graaff, H. van den Bergh & M. Kriz (2012). Native non-native speaker interactions through video-web communication, a clue for enhancing motivation. In  Computer Assisted Language Learning Journal, 25/1, 1-19.

 • Lezingen

  2015

  Jauregi, K. (24-26 August 2015). Integrating Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition at Secondary Education: Lessons Learned. EUROCALL Conference. Padova, Italy.

  Jauregi, K., L. Kuure, P. Bastian, D. Reinhardt & T. Koivisto (24-26 August 2015) Cross-cultural discussions in a 3D virtual environment and their affordances for learners’ motivation and foreign language discussion skills. EUROCALL Conference. Padova, Italy.

  Jauregi, K. (6-8 July 2015) Task development for telecollaboration among youngsters. CALL Research 2015 Conference: Task design and CALL, 6-8 July 2015, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain.

  Jauregi, K. (14 February 2014). Telecollaboration in secondary education for learner motivation, communicative proficiency & intercultural awareness. Poster presentation at “I love Linguistics” conference at Utrecht University.

  Jauregi, K. (19 May 2015). Een taal leren in de 21e eeuw. Hoe kunnen taalonderwijsleerprocessen betekenisvoller, motiverender en effectiever gemaakt worden? Masterclass voor beginnende leraren. Universiteit van Tilburg.

  Jauregi, K. (16 April 2015) The European project TILA. Keynote at the TILA conference. Utrecht University.

  Jauregi, K., N. Zwart, H. Meyers & B. Pardoel (16 April 2015). Learning German while playing interactive games in virtual worlds. Keynote at the TILA conference. Utrecht University.

  Jauregi, K. (8 April 2015). Taaldocent als professional. Pitch given at the Interfacultary meeting 4de Carroussel bijeenkomst over de professional. Utrecht University.

  Jauregi, K. (28 January 2015). Investigación de procesos de telecolaboración aplicados a la enseñanza de segundas lenguas: Resultados parciales y retos del proyecto europeo TILA. Invited speaker. University Of Girona, Spain.

  Jauregi, K. (19 January 2015 ) Integrating telecollaboration practices in secondary education: the European Project TILA. Skype presentation to foreign language teachers following the session in Greece.

  2014

  Jauregi, K. (3 December 2014). Integrating Telecollaboration Practices in Secondary Education: Lessons Learnt in the European Project TILA. Online Educa Berlin. Germany.

  Jauregi, K. (19 November 2014) Retos de la enseñanza de lenguas en la era digital. Keynote. Congreso Internacional SEDLL. Universidad Politécnica de Valencia. Spain.

  Jauregi, K. & Zwart, N. (13 November 2014). Open Sim in het talenonderwijs: kansen en uitdagingen. Conferentie Virtuele Werelden in het onderwijs. Fontys Leraren Opleiding Tilburg.

  Jauregi, K., & Koenraad, T. (13 November 2014). Wat zijn virtuele werelden en wat kun je allemaal mee in het onderwijs? Inleiding Conferentie Virtuele Werelden in het onderwijs. Fontys Leraren Opleiding Tilburg.

  Jauregi, K., Dijkstra, L. & Zwart, N. (7 November 2014) Betekenisvolle communicatie in de doeltaal met behulp van internet tools: kansen en uitdagingen. Landelijke Studiedag Levende Talen. Utrecht.

  Jauregi, K. (29 October 2014) Vreemde talen betekenisvol leren. Landelijke conferentie Taal op Koers voor het MBO. Nieuwegein.

  Jauregi, K., Dijkstra, L. & Zwart, N. (7 October 2014). Telecollaboratie in het talenonderwijs. Docententraining. Utrecht.

  Jauregi, K. (27 September 2014). Comunicación significativa en la clase de ELE a través de las nuevas tecnologías: un reto viable. Brussels: KU Leuven in collaboration with Consejería de Educación.

  Jauregi, K., Dijkstra, L. & Zwart, N. (23 September 2014). Telecollaboratie in het talenonderwijs. Docententraining. Utrecht.

  Jauregi, K (14 August 2014). New Perspectives in processes & outcomes of telecollaboration in foreign language curricula. Paper presented at AILA Wold Congress 2014, Brisbane (Australia) 10-15 August.

  Jauregi, K. & Derivry, M. (14 August 2014). European Teachers' Beliefs on Intercultural Communication. Paper presented at AILA Wold Congress 2014, Brisbane (Australia) 10-15 August.

  Jauregi, K. & Melchor-Couto, S. (8 July 2014). Researching Telecollaboration in Secondary Schools: Challenges and Opportunities. CALL Research Conference. Antwerp, Belgium.

  Jauregi, K. (Mei 2014). Taaldocent in de 21e eeuw. Invited Speaker. Algemene Landelijke Leden Jaarvergadering. Utrecht, The Netherlands.

  Jauregi, K. (15 March 2014). Virtuele uitwisselingen in het TTO. Invited Speaker. Landelijke studiedag voor Tweetaligonderwijs. Zeist-Dribergen. The Netherlands.

  Jauregi, K. (10 March 2014). Sociale media in het onderwijs. Workshop voor Bachelor studenten Engels. FLOT.
  Jauregi, K. (13 February 2014). Empowering teachers for integrating telecollaboration in their teaching.

  Conference on Telecollaboration in University Foreign Language Education. León, Spain.

  Jauregi, K. (17 January 2014). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys. Tilburg, The Netherlands.

  2013

  Jauregi, K. (28 october 2013). Social media in het onderwijs. Workshop studiemiddag talen FLOT. Tilburg.

  Jauregi, K. (4 November 2013). Democratisering van het onderwijs. Presentation on democratisation of knowledge at the debate on Habermas Philosphy. Invited Speaker. Fontys University of Applied Sciences. Tilburg, The Netherlands.

  Jauregi, K. & Graaff, R. de (1 November 2013). Betekenisvolle interactie in de doeltaal met behulp van interactieve internettoepassingen. Utrecht, Landelijke Studiedag Levende Talen.

  Rentrop, J., Lepichon, E. & Jauregi, K. (1 November 2013). Télécollaboration: Comment stimuler les élèves à communiquer par le biais d’ internet? Landelijke Studiedag Levende Talen. Utrecht, The Netherlands.

  Jauregi, K., Dijkstra, L. & Zwart, N. (31-10-2013). Teacher Training in Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition. Utrecht, Studiedag TILA.

  Jauregi, K. (28 September 2013 ). Herramientas virtuales en la clase de ELE. Jornada de estudios Levende Talen. Invited Speaker. Utrecht. The Netherlands.

  Jauregi, K., Melchor-Couto, S., & Vilar, E. (12 September 2013). The European Project TILA. 20 years of Eurocall: Learning from the past looking to the future. Evora, Portugal.

  Jauregi, K., Panicchi, L., Koenraad, T. (12 September 2013). Virtual Worlds in Education: The Euroversity Project. 20 years of Eurocall: Learning from the past looking to the future. Evora, Portugal.

  Jauregi, K. & TILA team (13 June 2013). Workshop Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition. Utrecht University. The Netherlands.

  2012

  Jauregi, K (18 December 2012). Recursos TIC y mundos virtuales aplicados a la enseñanza de ELE. Jornada de Formación de Profesorado de Alce, Amsterdam.

  Jauregi, K.(29 September 2012). La interacción en la clase de ELE. Invited Speaker. Worskhop. Jornada de Estudios de Levende Talen. Utrecht, 29 September 2012.

  Jauregi, K. (19 September). La interacción, clave en el proceso de adquisición de la lengua. ASELE International Congress, Multilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multiculturales. Plenary Speaker. Girona, Spain. (19-22 September)

  Jauregi, K. (23 August 2012). Impact of native-nonnative speaker interaction through video-web communication and Second Life on students’ Intercultural Communicative Competence. Eurocall Conference. CALL. using, learning, knowing. Gothenburg, Sweeden (22-25 August).

  Jauregi, K. (4 April 2012) Enhancing learners’ motivation by facilitating native non-native speaker interactions through video-web communication and Second Life. Invited speaker. Radboud University. The Netherlands.
  Jauregi, K. (2 April 2012) Gebruik van videocommunicatie en virtuele werelden voor mondelinge interactie met native speakers. Invited speaker. Studiemiddag. Centrum voor Onderwijs en Leren, Universiteit Utrecht.

 • TILA project

  LEARNING LANGUAGES AND WORKING TOGETHER ONLINE IN AN INTERNATIONAL CONTEXT, THAT'S WHAT TILA IS ABOUT! 

  TILA website

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

  Need some help setting things up for the TILA project?

  Watch these video tutorials...

 • Eindhoven 2030 innovatie project

  Games en gamification voor het mvt-onderwijs

  In het kader vanEindhoven2030 en TILA (tilaproject.eu), zijn verschillende interactieve educatieve games voor het middelbare onderwijs ontwikkeld in OpenSim, een veilige 3D virtuele wereld, zeer geschikt voor het onderwijs.

  12 leerlingen van het Pleincollege in Nuenen en the Ashcombe School in Engeland die Duits leren, hebben deze games met elkaar gespeeld. Leerlingen moesten in kleine groepen quizzes over de Duitse taal en cultuur met elkaar oplossen en allerlei game activiteiten verrichten die samenwerking vereisten. In de games hebben de leerlingen via voice en chat in het Duits (als Lingua Franca) gecommuniceerd. Leerlingen op beide scholen en de docenten waren razend enthousiast over de ervaring. De techniek heeft ook voortreffelijk gewerkt!

  Er wordt verder onderzoek verricht naar de impact van games, gamification en telecollaboratie (online interculturele samenwerking) op motivatie. Hiervoor zijn enquêtes en interviews gebruikt.. Ook wordt er kwalitatief onderzoek verricht naar de interactie tijdens het gamen.

  Korte impressie over de game:

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.