Activiteiten

Vanuit het lectoraat wordt getracht een impuls te geven aan digitale innovatie binnen de lerarenopleidingen talen en het werkveld. Hiervoor worden verschillende activiteiten uitgevoerd.

  1. Er wordt onderzoek gedaan naar de expertise en specifieke behoeften van lerarenopleiders (partnerscholen FLOT) wat betreft digitale innoverende vakdidactiek.
  2. Aan de hand van een analyse van de behoeften wordt er een professionaliseringstraject uitgestippeld.
  3. Er worden seminars en bijeenkomsten georganiseerd, waar collega’s van binnen en buiten de opleiding kennis, ervaringen en onderzoeksresultaten met elkaar delen aan de hand van best practices.
  4. Collega’s worden waar mogelijk gecoacht in het proces van ontwerpen, uitvoeren en evalueren van innoverende digitale onderwijspraktijk.
  5. Samen met opleiders en collega-lectoren worden actie- en praktijkonderzoek naar innovatieve (digitale) onderwijspraktijken gestimuleerd en mede begeleid.
  6. Relevante onderzoeksopbrengsten vanuit de kenniskringleden, lerarenopleiders en bachelor- en masterstudenten worden gedeeld: a) face-to-face via seminars en op nationale en internationale congressen; en b) schriftelijk via sociale media (Facebook, Linkedin, Twitter) en bij publicaties in (inter)nationale tijdschriften.