Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat kent vijf leden:

  • Vanessa Arts (Opleiding Spaans)
  • Linda Gijsen (Opleiding Engels)
  • Johannes Monheim (Opleiding Duits)
  • Maurice Schols (Opleiding Engels)
  • Aernout Casier (Opleiding Engels, 2012-2013)

Uitgangspunt voor het onderzoek binnen de kenniskring is curriculuminnovatie met behulp van nieuwe media.

Linda Gijsen doet onderzoek naar de rol van rijke taken en Online Interculturele Uitwisseling (Telecollaboration) bij samenwerkend leren via digitale media. Binnen de mastercursus vakdidactiek voeren studenten Engels samen met docenten in opleiding uit Universiteiten in Turkije en Frankrijk didactische projecten uit gebruik makend van verschillende digitale tools: Wiki's, Google docs, Skype en/of Hangout.

Johannes Monheim en Vanessa Arts hebben de leerlijn schrijfvaardigheid in het curriculum van Duits en Spaans verkend en doen onderzoek naar effectieve feedback met gebruik van digitale tools.

Maurice Schols verricht onderzoek naar de aanwezige expertise en professionaliseringsbehoeften wat betreft digitalisering van het onderwijs van collega’s binnen de talenopleidingen bij FLOT en bij de partnerscholen (vo/mbo). Aan de hand van de resultaten zal hij verder een professionaliseringstraject helpen samenstellen.

Aernout Casier heeft in het eerste jaar van het lectoraat onderzoek gedaan naar effecten van curriculumvernieuwing door Flipping de Classroom in het literatuuronderwijs van de bachelor Engels.