Actualiteit

Actualiteit

Werkplekleren en Samen Opleiden.

Regelmatig verzorg ik een workshop over Leren op de werkplek. Zo ook begin 2015 in Leuven op een studiedag georganiseerd door het Centrum voor professionele opleiding & ontwikkeling en levenslang leren.

Kern van de workshop, waar zo’n kleine 40 mensen aan deelnamen, is het geven van input ten aanzien van de meerwaarde van het leren op de werkplek en de mogelijke leerprocessen op de werkplek. Deelnemers worden geprikkeld om met behulp van een werkblad in kaart te brengen welke leerprocessen wel en minder hun aandacht hebben. Ook worden opbrengsten uit het lectoraatsonderzoek tijdens de workshop gedeeld.

Klik hier voor het draaiboek en de presentatie.

Begin 2015 gaf ik een interactieve lezing / presentatie (klik hier voor de presentatie) en de opzet) in Rotterdam op uitnodiging van de pabo aldaar bij de aftrap van hun BOSS (Beter Opleiden in Samenhang en Synergie) traject. Hier lag de focus veel meer op het belang van bijvoorbeeld gezamenlijke curriculumontwikkeling door basisschool en pabo, en de thema’s die te maken hebben met samen opleiden zoals het invulling geven aan de verhouding tussen theorie en praktijk.

Ligt de focus bij de workshops dus vooral op het leren van aanstaande leraren binnen de scholen en het onderwijsveld, bij de lezing ging het veel meer over de samenwerking tussen scholen en opleidingen. Beide aspecten worden in de lectorale rede verder uitgewerkt (Klik hier voor de lectorale rede).