Kenniskring

In de kenniskring van het lectoraat nemen vijf kenniskringleden vanuit FLOT en drie kenniskringleden vanuit de (academische) opleidingsscholen deel. De drie kenniskringleden vanuit de scholen worden door de scholen gefaciliteerd. Iedereen heeft minimaal een halve dag beschikbaar voor de kenniskring.

De kenniskringbijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend tussen 9:00 en 12:00 uur in Tilburg. In het begin eens in de twee/drie weken, daarna eens in de maand.

  • Anne Brand (FLOT)
  • Mieke van Hout (Fioretti College, Veghel)
  • Uwe Krause (FLOT)
  • Annette Lievaart (FLOT)
  • Judith Stappers (FLOT)
  • Franca Stoelinga (FLOT)
  • Marloes Vermeer (2College, Tilburg)
  • Twan van de Wetering (Zwijsen College, Veghel)

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Bob Koster op 15 november 2014.