Lector Bob Koster

Sfeerafbeelding Fontys

Bob Koster studeerde sociologie en is van oorsprong docent maatschappijleer. In de twaalf jaar die hij als leraar maatschappijleer verbonden was aan het Minkema College in Woerden, heeft hij ook veel studenten van de lerarenopleiding en beginnende leraren begeleid.

Als lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht is hij in de jaren '90 intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen en geven van trainingen begeleidingsvaardigheden aan school- en instituutsopleiders. Daarbij waren coaching, reflectie en verdieping sleutelwoorden.

Vanaf eind 2002 is hij als lector verbonden geweest aan het lectoraat Kantelende Kennis van de Educatieve Federatie Interactum, waarin de focus lag op het ontwikkelen van instrumenten waarbij praktijkonderzoek betekenisvol werk in schoolontwikkeling.

In de jaren '90 is hij intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen van een beroepsstandaard en registratiesystematiek voor lerarenopleiders en in de periode 2007-2011 bij het ontwikkelen van een profiel voor de lector als onderdeel van het Forum voor Prakijkgericht Onderzoek.

Vanaf het najaar is hij verbonden aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg als lector ‘Meesterschap/Werkplekleren’.

Dr. Bob Koster

Telefoon: 08850-87922
E-mail: b.koster@fontys.nl

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Bob Koster op 15 november 2014.