Leren op de werkplek

Sfeerafbeelding Fontys

Tijdens hun opleiding zijn studenten van de lerarenopleiding verschillende perioden op een school voor voortgezet onderwijs en/of mbo. Die school is voor hen niet alleen een werkplek maar ook een plek waar ze het beroep van leraar steeds beter in de vingers krijgen.

Binnen het lectoraat Werkplekleren richten wij ons op drie aspecten van het beroep: het leren lesgeven in het (school)vak, zicht krijgen op wie je bent als leraar (‘de leraar als persoon’) en het ontwikkelen van een onderzoekende houding als toekomstig leraar.
We werken, op basis van onderzoek, ideeën uit over hoe studenten deze drie aspecten nog beter kunnen ontwikkelen in de tijd die ze op school doorbrengen.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Een algemene clip over het lectoraat vindt u hierboven.

Over elk van de onderzoeken van het lectoraat is een clip beschikbaar. Daarbij hoort ook een samenvatting waarin in twee alinea’s wordt aangegeven wat de aanleiding is voor het onderzoek en wat het heeft opgeleverd. Daarnaast is er een wat uitgebreider verslag van het onderzoek.

Klik hier voor de onderzoeken met betrekking tot het schoolvak, de leraar als persoon en de onderzoekende houding.

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Bob Koster op 15 november 2014.

Dr. Bob Koster

Telefoon: 08850-87922
E-mail: b.koster@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek: Het schoolvak

Klik hier

Onderzoek: De leraar als persoon

Klik hier

Onderzoek: De onderzoekende houding

Klik hier