Onderzoeken lectoraat Werkplekleren

Onderzoeken lectoraat Werkplekleren

Binnen het lectoraat Werkplekleren richten wij ons op drie aspecten van het beroep: het leren lesgeven in het (school)vak, zicht krijgen op wie je bent als leraar (‘de leraar als persoon’) en het ontwikkelen van een onderzoekende houding als toekomstig leraar.
We werken, op basis van onderzoek, ideeën uit over hoe studenten deze drie aspecten nog beter kunnen ontwikkelen in de tijd die ze op school doorbrengen.

In totaal zijn er vijf onderzoeken gedaan die betrekking hebben op de drie aspecten. Over elk van deze onderzoeken van het lectoraat is een clip beschikbaar. Daarbij hoort ook een samenvatting waarin in twee alinea’s wordt aangegeven wat de aanleiding is voor het onderzoek en wat het heeft opgeleverd. Daarnaast is er een wat uitgebreider verslag van het onderzoek.

Klik hieronder voor de onderzoeken.
Het schoolvak
De leraar als persoon
De onderzoekende houding

Download lectorale rede

Uitgesproken in verkorte vorm, door dr. Bob Koster op 15 november 2014.

Dr. Bob Koster

Telefoon:08850-87922
E-mail: b.koster@fontys.nl

Sfeerafbeelding Fontys