Publicaties

Koster, B., Béneker, T., Kools, Q. & Joosten, D. (2015, geaccepteerd). ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’ De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. VELON, Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(-), @.search in teacher education.

Bronkhorst, L. H., Koster, B., Meijer, P. C., Woldman, N. & Vermunt, J. D. (2014). Exploring student teachers’ resistance to teacher education pedagogies.Teaching and Teacher Education, 40, 73-82. doi: /10.1016/j.tate.2014.02.001.

Koster, B., & Van den Berg, B. (2014). Increasing Professional Self-Understanding. Self-Study Research by teachers with the help of biography, core reflection and dialogue. Studying Teacher Education, 10(1), 86-100.

Bronkhorst, L. H., Koster, B., Meijer, P.C., de Kleyn, R.A.M. & Vermunt, J. D. (2013, in preparation).Intended unexpected findings: insights developed in formative intervention re Koster, B. (2013). Andere perspectieven. Een blik op het leren van aanstaande leraren op de werkplek’. Lectorale rede, Fontys Tilburg.

Attema-Noorderwier, S., Dengerink, J., Geursen, J., Korthagen, F., Koster, B., & Lunenberg, M. (2013). The Dutch Case. Quality Improvement in the Profession of Teacher Educators. In: Lunenberg, M., Dengerink, J. and Korthagen, F. ‘Profession Teacher Educator’.

Melief, K., Koster, B., Tigchelaar, A., & Vermunt, J. (2013). Wat doen schoolopleiders? VELON, Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(4), 43-57.

Van Rijswijk, M.M., Akkerman, S. F., & Koster, B. (2013). Student Teachers’ Internally Persuasive Borderland Discourse and Teacher Identity. International Journal for Dialogical Science, 7(1), 43-60.

Korthagen, F., Lunenberg, M., Dengerink, J., & Koster, B. (2012). Eindelijk, een opleiding voor opleiders. VELON, Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 33(3),

Koster, B., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2012). The contribution of a course for teacher educators towards the professional development of the participating teacher educators. Abstract ATEE Winterconference, 2-4 april, Coimbra, Portugal.

Bronkhorst, L. H., Meijer, P. C., Koster, B., & Vermunt, J. D. (2011). Fostering meaning oriented learning and deliberate practice in teacher education. Teaching and Teacher Education, 27, 1120-1130. doi:10.1016/j.tate.2011.05.008

Castelijns, J., Koster, B. & Kools, Q. (2011). Onderwijs is van ons. Collectief leren in school en opleiding. Interactum, Utrecht.

Koster, B. & Onstenk, J. (2009). Ontwikkeling door Werkplekleren. Een handreiking voor leraren. Utrecht/Zutphen: Thieme/Meulenhoff.

Koster, B., Dengerink, J., Korthagen, F. & Lunenberg, M. (2008). Teacher educators working on their own professional development: goals, activities and outcomes of a project for the professional development of teacher educators. Teachers & Teaching, 14(5/6), 567-587.

Koster, B., & Dengerink, J.J. (2008). Professional standards for teacher educators: how to deal with complexity, ownership and function. Experiences from the Netherlands. European Journal of Teacher Education, 31(2), 135-149.

Koster, B., Castelijns, J. & Vermeulen, M. (2007). De cirkel rond. Vier jaar interactumlectoraat Kantelende Kennis. Veerkracht, 5(1), 4-9.

Kennisbank Lectoraat Kantelende Kennis (2011). Zie www.lectoraat.nl -> Kennisbank (linksboven).

Kallenberg, T., Koster, B., Onstenk, J. & Scheepsma, W. (2007). Ontwikkeling door Onderzoek. Een handreiking voor leraren. Utrecht/Zutphen: Thieme/Meulenhoff.

Dengerink, J., Koster, B., Lunenberg, M., & Korthagen, F. (2007). Lerarenopleiders maken werk van hun professionele ontwikkeling. Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 28(1), 32-37.

Koster, B., Brekelmans, M., Korthagen, F.A.J. & Wubbels,T. (2005). Quality requirements for teacher educators. Teaching and Teacher Education, 21, 157-176.

Castelijns, J., Koster, B., & Vermeulen, M. (2005). Over vermeende tegenstellingen die irrelevant zijn. Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 26(2), 20-23.

Dengerink, J. & Koster, B. (2003). Lerarenopleiders stellen eisen aan zichzelf. Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 24(2), 23-33.

Kallenberg, T. & Koster, B. (2004). De lerarenopleider als kennisontwikkelaar. Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 25(3), 14-23.

Castelijns, J., Koster, B. & Vermeulen, M. (2004). Kantelende Kennis. Utrecht, Interactum.

Koster, B. (2003). Lerarenopleiders stellen eisen aan zichzelf. Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 24(2), 23-33.

Koster, B. (2002). Lerarenopleiders onder de loep: De ontwikkeling van een beroepsprofiel voor lerarenopleiders en het effect van het kennisnemen daarvan op hun zelfdiagnose. Proefschrift Universiteit Utrecht. Utrecht: WCC.

Houston, W.R., Dengerink, J.J., Fisher, R., Koster B., & McIntyre, D.J. (2002). National Standards for Teacher Educators. The Story of Two Nations. In E.M. Guyton & J.D. Rainer (Eds.), Research on Meeting and Using Standards in het Preparation of Teacher. Teacher Education Yearbook X (pp. 25-52). Washington: ATE.

Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Koster, B., & Dengerink, J.J. (2001). Towards a Professional Standard for Dutch Teacher Educators. European Journal of Teacher Education, 24(3), 343-355.

Achterberg, F. & Koster, B. (1999). Steunen, Leren, Stimuleren. Praktijkboek voor begeleiding van docenten. Wolters Noordhoff, Groningen.

Koster, B. (1998). Is there anything left for us? Functions of cooperating teachers and teacher educators. European Journal of Teacher Education, 21(1), 75-89.

Koster, B. (1998). Over de opbouw en afbouw van routinisering bij docenten. In L. Fonderie-Thierie & J. Hendriksen (red.) Begeleiden van docenten. Nelissen, Soest.

Koster, B. & Snoek, M. (1997). A national curriculum for teacher education: a Dutch case study. Journal of In-Service Education, 24(3), 547-557.

Koster, B. & Korthagen, F. (1997). Onderwijzen hoe te onderwijzen. Het opleiden van toekomstige leraren. In: Vernieuwing, jaargang 56, nummer 5-6, 35-38.

Koster, B. & Korthagen, F. (1997). Opleiden in een snel veranderende samenleving: enkele aspecten van de professionalisering van lerarenopleiders. PML-nieuwsbrief, nr.2.

Koster B. (1997). Individuele begeleiding van gevorderde leraren: een nieuw terrein. In: Handboek Personeelsbeleid in de autonome school, Samson. p. B480-1 - B480-7.

Korthagen, F.A.J. & Koster, B. (1996). Theorie en praktijk van het leren reflecteren. In: D. van Veen & W. Veugelers (red.). Vernieuwing van leraarschap en lerarenopleiding. Garant, Apeldoorn. 205-217.

Koster, B. & Korthagen. F. (1996). Opleidersvaardigheden voor de professionele ondersteuning van (aanstaande) leraren. In: J.Boter (Ed). De lerarenopleidingen: van opleidingsconcept naar opleidingspraktijk.

Koster, B. (1996). Individuele begeleiding van gevorderde leraren: een nieuw terrein. In: MesoMagazine, tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement, 16 (88), 2-16.

Koster, B. (1996). New Forms of Partnerships Between Schools and Teacher Education Institutes in The Netherlands. European Journal of Teacher Education, 19(3), 329-337.

Koster, B. et al (1995). Roles, competencies and training of teacher educators, a new challenge. In: E. Befring (ed) Teacher education for equality. Oslo College, Norway.
Koster, B. & Korthagen, F. (1995). Professionalisering van lerarenopleiders. In: Velon, tijdschrift voor lerarenopleiders, 16(3), 50-62.

Koster, B., Schrijnemakers, H. & Korthagen, F. (1994). Between entry and exit: how student teachers change their educational values under the influence of teacher education. In: F. Buffet and J. Tschoumy (ed) Choc Démocratique et formation des enseignants en Europe. Presses Universitaires de Lyon.

Koster, B. (1993). Het moet goed zijn voor jou als docent. In: A. Steeman, T. Wubbels, G. Willems (red). Leren om te leren. De rol van de leerling, de leraar en de school. Meso Focus 15, 71-84.Publicaties Bob Koster

Een aantal van de publicaties zijn in te zien via de Fontys Publicatiebank.