Over FLOT

Fontys Lerarenopleiding Tilburg, een instituut van Fontys Hogescholen, biedt als erkende instelling voor het hoger beroepsonderwijs, het grootste aanbod lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (vo/bve) in Nederland. Groot betekent echter niet onpersoonlijk. Integendeel. Onze studenten prijzen ons vanwege de persoonlijke aandacht en het kleinschalige karakter van de opleidingen.

Onze opleidingen zijn competentiegericht en worden aangeboden op bachelor- en masterniveau, in voltijd- en deeltijdtrajecten. Daarnaast bieden we diensten aan voor docenten in het werkveld, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Kwaliteit staat bij Fontys hoog in het vaandel, vooral door de ontwikkeling van een mentaliteit waarbij processen en inhouden continue aandacht voor verbetering krijgen. Medewerkers en studenten worden gestimuleerd om hierin actief mee te denken. De lectoraten spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van (praktijk)onderzoek.

DENK GROTER is het campagnethema waarmee Fontys zich profileert. Dit houdt in dat ambitieuze studenten en professionals bij Fontys een plek vinden waar zij worden uitgedaagd en worden aangemoedigd, zodat de kans op succes en persoonlijke groei veel groter is.

 • Pijlers en Plus: meerwaarde voor onderwijs
  Sfeerafbeelding Fontys

  De Vijf Pijlers

  Cruciale factoren voor goed leraarschap

  Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief vast te stellen, maar wordt sterk bepaald door de perceptie van degene die het antwoord geeft. We kunnen het woord “goed” dus niet gebruiken zonder het betekenis te geven. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een sterke theoretische basis

  De bij FLOT opgeleide leraar heeft een gedegen theoretisch fundament ontwikkeld. Hij heeft kennis van de concepten die relevant zijn binnen de beroepscontext en kan deze in sterk uiteenlopende praktijksituaties hanteren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een kritisch-reflectieve & onderzoekende houding

  De bij FLOT opgeleide leraar ontwikkelt een kritisch-reflectieve houding ten opzichte van zowel het eigen handelen als de context waarin hij zich bevindt. Hij gebruikt onderzoek als professionele leerstrategie om zijn leren zelfstandig vorm te geven en zijn handelen systematisch te verbeteren.

  Sfeerafbeelding Fontys

  Oog voor elke leerling

  De bij FLOT opgeleide leraar heeft oog voor de eigenheid van elke leerling en zoekt naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Hij beschikt over een breed didactisch palet, zodat hij kan omgaan met de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.  Sfeerafbeelding Fontys

  Een initiatiefrijke professional

  De bij FLOT opgeleide leraar is ondernemend. Hij zoekt actief samenwerking zowel binnen als buiten de school, met als doel zijn werk op een zo hoog mogelijk niveau vorm en inhoud te geven. Hij neemt verantwoordelijkheid, is transparant en aanspreekbaar; voor leerlingen, ouders en collega’s.


  Sfeerafbeelding Fontys

  De praktijk is uitgangspunt van het leren

  De bij FLOT opgeleide leraar relateert zijn leren altijd aan de praktijk. Al tijdens de opleiding leert hij relaties te leggen tussen theoretische concepten, praktijksituaties en zijn eigen professionele ontwikkeling. Ook na zijn afstuderen blijft hij lerend werken en zoekt hij naar mogelijkheden om zijn handelen in de praktijk te verbeteren.


 •   De Plus: Meerwaarde voor onderwijs

  De vijf pijlers gelden als uitgangspunt voor de leraar die bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg wordt opgeleid. Daarmee zijn de pijlers ook de leidraad voor de opleidingen. De vijf pijlers vormen samen een plussymbool. Hiermee drukken we niet alleen de toegevoegde waarde van de pijlers uit, maar ook hun onderlinge samenhang.

  Vier perspectieven

  Vier pijlers vertegenwoordigen perspectieven van waaruit we naar 'onderwijs' en 'leren' kijken:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Theorie

  Een sterke theoretische basis

  Praktijk

  De praktijk is uitgangspunt van het leren

  Leerling

  Oog voor elke leerling

  Leraar

  Een initiatiefrijke professional

  De motor van de professionele ontwikkeling

  Sfeerafbeelding Fontys

  Een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding

  De vijfde pijler staat centraal in de plus. De student ontwikkelt een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding tijdens zijn opleiding.

  De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding is de motor van de professionele ontwikkeling van de student en - daarna - van de docent. Het stelt de afgestudeerde leraar in staat om ook na zijn studie zijn eigen leren vorm te geven.

  Drie componenten

  De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding bevat drie componenten die bepalend zijn voor het opleiden van ontwikkelingsgerichte leraren:

  1. Een kritische houding vraagt van studenten dat zij vanuit de verschillende, hierboven genoemde, perspectieven naar hun eigen handelen kunnen kijken.
  2. Een reflectieve houding betekent dat zij in staat zijn van hun ervaringen te leren.
  3. Een onderzoekende houding vraagt van studenten dat zij op een systematische en transparante manier hun handelen in beeld kunnen brengen, verantwoorden én veranderen.
 •   Context
  Sfeerafbeelding Fontys

  Onderwijs staat niet op zichzelf. De processen die zich binnen de perspectieven afspelen zijn weliswaar primair voor de ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar in opleiding, maar vinden plaats binnen een context. De context is in ieder geval de samenleving. De buurt waarin een school staat, maatschappelijke ontwikkelingen, instellingen, bedrijven en politieke besluitvorming spelen hierin een rol. Een speciale plaats in de context hebben de ouders van leerlingen. Alhoewel ouders indirect betrokken zijn bij de processen binnen de vier perspectieven zijn ze een belangrijke factor in de context. Voor studenten is bewustzijn van de context, waarbinnen
  hun bijdrage aan het onderwijs plaatsvindt, van groot belang. Vooral omdat de context op elke school anders is.

 •   Student aan het woord

  "Wij krijgen hier uitdagingen om ons steeds beter te ontwikkelen, zodat we zelf die goede, initiatiefrijke docent worden!"

  "‘De vijf pijlers maken je een goede docent’, zegt FLOT. En dit is waar! Als docenten (in opleiding) moeten wij boven de theorie, die we op het voortgezet onderwijs bieden, staan. Veel lezen, veel leren en meer kennis hebben dan in de boeken staat. Dat krijg je goed mee. Een sterke theoretische basis is het begin. Daarnaast is praktijk ook belangrijk. Want je kunt nog zoveel kennis hebben, voor de klas moet je wel stevig in je schoenen staan. Door de stages die je loopt en de presentaties die je vaak geeft, leer je dat. Bij Fontys ben je geen nummer, de docenten weten wie je bent. Een goed voorbeeld van hoe jij straks ook dat ‘oog voor de leerling’ moet hebben. Wij krijgen hier uitdagingen om ons steeds beter te ontwikkelen, zodat we zelf die goede, initiatiefrijke docent worden!"

  Tamara Patty

  Student bacheloropleiding Leraar Geschiedenis

  Sfeerafbeelding Fontys

 •   Docent aan het woord

  "Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig"

  "Als opleidingscoördinator en stagebegeleider ben ik betrokken bij Opleiden in de School (OidS) op een Academische Opleidingsschool (AOS) in Tilburg en Den Bosch. Hier zie ik de vijf pijlers heel goed werken en tot hun recht komen. Binnen alle opleidingen komen theorie en praktijk samen rondom de persoon die de opleiding volgt.

  De toevoeging voor FLOT zit wat mij betreft in het centraal stellen van de praktijk en de kritisch-reflectieve en onderzoekende houding, die we van studenten verwachten. Bij het Opleiden in de School vragen we studenten uit te gaan van de praktijk en koppelen we hun praktijkervaringen daarna pas aan theorie. Dat kan alleen als je bereid bent die praktijk kritisch onder de loep te nemen, terwijl je ook op je eigen rol reflecteert.

  Wat ik binnen het Opleiden in de School zo sterk vind, is dat van lerarenopleiders hetzelfde gevraagd wordt. Juist omdat de praktijk het uitgangspunt is in de opleiding heb je ook als lerarenopleider een kritisch-reflectieve en onderzoekende houding nodig, om samen met studenten de opleiding vorm te geven."

  Arie Goijaarts

  Lerarenopleider omgangskunde

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Vacatures

  Fontys Lerarenopleiding Tilburg leidt docenten op voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

  Op deze pagina kunt u als school een vacature indienen voor een docent (in opleiding) of, als ouder, een student ten behoeve van bijles voor uw zoon of dochter.

  Na het invullen van het formulier, plaatsen wij de vacature op onze interne portal, waarna onze studenten hierop kunnen solliciteren. Indien één van onze studenten op uw vacature wilt reageren, zal hij of zij rechtstreeks contact met u opnemen.

  De vacature blijft standaard 30 dagen op onze portal staan. Hierna wordt hij verwijderd. Mocht u na 30 dagen de vacature willen verlengen, of de vacature voortijdig willen verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar portalFLOT@fontys.nl. Ook voor andere vragen kunt u hier terecht.