Pedagogisch-didactisch handelen: De basis van het leraarschap

De vier perspectieven zijn bepalend voor het pedagogisch-didactisch handelen van een student bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. De ontwikkeling van de bachelorstudent tot beginnend leraar én de voortgezette beroepsontwikkeling van de masterstudent komen tot stand door voortdurend relaties te leggen tussen de vier perspectieven. Hoe verder de student komt in zijn ontwikkelproces, hoe groter de gelaagdheid wordt in de relaties die hij kan leggen. De kritisch-reflectieve en onderzoekende houding is daarbij het belangrijkste ontwikkelinstrument.