Pijlers en Plus: meerwaarde voor onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys

De Vijf Pijlers

Cruciale factoren voor goed leraarschap

Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief vast te stellen, maar wordt sterk bepaald door de perceptie van degene die het antwoord geeft. We kunnen het woord “goed” dus niet gebruiken zonder het betekenis te geven. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg beschouwen we vijf pijlers als cruciale factoren voor goed leraarschap:

Sfeerafbeelding Fontys

Een sterke theoretische basis

De bij FLOT opgeleide leraar heeft een gedegen theoretisch fundament ontwikkeld. Hij heeft kennis van de concepten die relevant zijn binnen de beroepscontext en kan deze in sterk uiteenlopende praktijksituaties hanteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Een kritisch-reflectieve & onderzoekende houding

De bij FLOT opgeleide leraar ontwikkelt een kritisch-reflectieve houding ten opzichte van zowel het eigen handelen als de context waarin hij zich bevindt. Hij gebruikt onderzoek als professionele leerstrategie om zijn leren zelfstandig vorm te geven en zijn handelen systematisch te verbeteren.

Sfeerafbeelding Fontys

Oog voor elke leerling

De bij FLOT opgeleide leraar heeft oog voor de eigenheid van elke leerling en zoekt naar mogelijkheden om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Hij beschikt over een breed didactisch palet, zodat hij kan omgaan met de verschillen in onderwijsbehoeften van leerlingen.Sfeerafbeelding Fontys

Een initiatiefrijke professional

De bij FLOT opgeleide leraar is ondernemend. Hij zoekt actief samenwerking zowel binnen als buiten de school, met als doel zijn werk op een zo hoog mogelijk niveau vorm en inhoud te geven. Hij neemt verantwoordelijkheid, is transparant en aanspreekbaar; voor leerlingen, ouders en collega’s.


Sfeerafbeelding Fontys

De praktijk is uitgangspunt van het leren

De bij FLOT opgeleide leraar relateert zijn leren altijd aan de praktijk. Al tijdens de opleiding leert hij relaties te leggen tussen theoretische concepten, praktijksituaties en zijn eigen professionele ontwikkeling. Ook na zijn afstuderen blijft hij lerend werken en zoekt hij naar mogelijkheden om zijn handelen in de praktijk te verbeteren.